Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ELEKTRONİK (DR), 2008, 2014

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ELEKTRONİK (YL) (TEZLİ), 2005, 2008

Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ), 2000, 2005

1- SILAR yöntemi ile büyütülen ZnO ince filmlerinin güneş pili uygulamaları
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Nb ve V katkılı iki boyutlu MoS2 sentezi ve karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Grafen/ReSe2/ReS2/Grafen Fotodedektör Üretimi ve Karakterizasyonu
Devam Ediyor -Tübitak 1001 Yürütücü ULUSAL

4- Uzundalga boylu (1.3 mum) InP (indiyum fosfat) tabanlı kuantum çukur, iki bölmeli yarı iletken lazer fabrikasyonu ve Q-anahtarlama ile yüksek güçlü-kısa süreli optik darbe üretimii
Tamamlandı -Tübitak 1001 Bursiyer ULUSAL

1- Elektronik Mühendisi
2007 2008 Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak çeşitli projelendirme ve ihale işlemleri gerçekleştirildi.

1- Optimizing SNR for indoor visible light communication by using TLBO algorithm
DUMAN ÇAĞLAR,YILMAZ AHMET FETULLAH, Yayın Yeri:AD HOC NETWORKS ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Modeling of 1300 nm hybrid III-V/silicon lasers
SAĞLAM HİLAL KÜBRA, DUMAN ÇAĞLAR, ÇAKMAK BÜLENT, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Optimization of Electrode, Interlayer and Absorber Layers of a Gr/ReS2/PSi/p-cSi Photovoltaic Solar Cell with SCAPS
Aydın Büşra, DUMAN ÇAĞLAR, Yayın Yeri:Journal of Electronic Materials ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Examination of OOK modulation schemes in Li-Fi systems
Aydın Büşra, DUMAN ÇAĞLAR, Yayın Yeri:Optik ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Comparison of OOK-RZ and 4-PPM performances in Li-Fi systems using LED arrays
Aydın Büşra, DUMAN ÇAĞLAR, Yayın Yeri:Optics & Laser Technology ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- Reflection Coefficient Calculation of a Structure Including a Porous Silicon Layer with Transfer Matrix Method and FDTD
DUMAN ÇAĞLAR, Yayın Yeri:Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering (BAJECE) ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- Structural, Surface and Optical Characterization of ZnO Thin Films Deposited by SILAR and Spin-Coating Methods
ÖZDEN MELİH, DUMAN ÇAĞLAR, Yayın Yeri:Erzincan Universitesi Fen Bilimleri Ensitusu Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

8- Numerical investigation of 1550 nm passively mode-locked diode lasers with different gain and absorber configurations
AKSAKAL RUKİYE, DUMAN ÇAĞLAR, ÇAKMAK BÜLENT, Yayın Yeri:Laser Physics ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- A numerical study of ZnO random lasers using FDTD method
DUMAN ÇAĞLAR, KABURCUK FATİH, Yayın Yeri:Optik ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- Analysis of light scattering from anisotropic particles using FDTD method
KABURCUK FATİH, DUMAN ÇAĞLAR, Yayın Yeri:Journal of Modern Optics ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

11- Comparative modeling results for ridge waveguide MQW and hybrid Si/III-V lasers
DUMAN ÇAĞLAR, ÇAKMAK BÜLENT, Yayın Yeri:Journal of radiation research and applied sciences ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- Influence of annealing and optical aging on optical and structural properties of ZnO thin films obtained by SILAR method
DUMAN ÇAĞLAR, GÜNEY HARUN, Yayın Yeri:Lithuanian Journal of Physics ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

13- Time Domain Dynamic Analysis of a 1550 nm Monolithic Two-section Mode Locked MQW Laser
DUMAN ÇAĞLAR, ÇAKMAK BÜLENT, Yayın Yeri:Eastern Anatolian Journal of Science ,2015
Uluslararası Hakemli CiteFactor, ResearchBib, Scientific Indexing Services, COSMOS IF, JIFACTOR, DRJI, Google Scholar, Özgün Makale

14- A Comparative Study of Fabrication of Long Wavelength Diode Lasers Using CCl2F2/O2 and H2/CH4
ÇAKMAK BÜLENT, BİBER MEHMET, KARACALI TEVHİT, DUMAN ÇAĞLAR, Yayın Yeri:Optics and Photonics Journal ,2013
Uluslararası Hakemli Citefactor, Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB), Zeitschriftendatenbank (ZDB), Özgün Makale

15- EXPERIMANTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF FABRICATED LONG WAVELENGTH TAPERED SEMICONDUCTOR LASERS
ÇAKMAK BÜLENT, DUMAN ÇAĞLAR, Yayın Yeri:JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY ,2012
Ulusal Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

1- Synthesis of low symmetry 2d rese2 flakes using chemical vapor deposition method
Aydın Büşra,YAZICI İBRAHİM,COŞKUN AYÇA,TURGUT GÜVEN,DUMAN ÇAĞLAR 03.05.2024, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH-III Ulusal Tam metin bildiri

2- LED Selection Algorithm for Indoor Li-Fi Systems
YILMAZ AHMET FETULLAH, DUMAN ÇAĞLAR 15.12.2021, Yayın Yeri:1st International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology Uluslararası Tam metin bildiri

3- Dependence of Modulation Responce on Laser Parameters in Hybrid Lasers
ÇODUR MUHAMMET MUSTAFA,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT 19.10.2017, Yayın Yeri:8th International Advanced Technologies Symposium IATS'17 Uluslararası Tam metin bildiri

4- Characterization of ZnO Thin Films Deposited by SILAR and Spin Coating Methods
ÖZDEN MELİH, DUMAN ÇAĞLAR 15.12.2021, Yayın Yeri:1st International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology Uluslararası Tam metin bildiri

5- DC Characterization of GaN-Based HEMT for Fabrication Steps
Alagöz Elif, Aydın Murat, Toprak Ahmet, Yılmaz Doğan, DUMAN ÇAĞLAR, ÖZBAY EKMEL 22.09.2022, Yayın Yeri:9th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation Uluslararası Özet bildiri

6- An Advanced Visible Light Communication Technique: Li-Fi (Light Fidelity)
Aydın Büşra, DUMAN ÇAĞLAR 15.12.2021, Yayın Yeri:1st International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology Uluslararası Tam metin bildiri

7- Investigation of Two Dimensional Tungsten Disulfide as a Buffer Layer for Solar Cells
Aydın Büşra, DUMAN ÇAĞLAR 10.11.2022, Yayın Yeri:4th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences Uluslararası Tam metin bildiri

8- Effect of Dipole and Bowtie Nanoantennas on the Performance of Photodetectors
DUMAN ÇAĞLAR, KABURCUK FATİH 19.09.2019, Yayın Yeri:3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET-2019) Uluslararası Tam metin bildiri

9- Porous Silicon Waveguides for Hybrid Silicon/III-V Lasers
AKBULUT ÖZLEM,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT 19.10.2017, Yayın Yeri:8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17) Uluslararası Tam metin bildiri

10- Chaotic Communication Systems Using Semiconductor Lasers
KOCAMAN FATMANUR, DUMAN ÇAĞLAR, ÇAKMAK BÜLENT 19.10.2017, Yayın Yeri:8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17) Uluslararası Tam metin bildiri

11- Influence of Te and Se doping on ZnO films growth by SILAR method
GÜNEY HARUN, DUMAN ÇAĞLAR 21.04.2016, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

12- Simulation of 1550nm mode locked DBR semiconductor lasers using travelling wave equations
DUMAN ÇAĞLAR, ÇAKMAK BÜLENT 24.08.2015, Yayın Yeri:2015 11th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim (CLEO-PR) Uluslararası Tam metin bildiri

13- Generation of optical pulses from long wavelength semiconductor lasers using Q switching technique
ÇAKMAK BÜLENT, KARACALI TEVHİT, BİBER MEHMET, DUMAN ÇAĞLAR 01.12.2011, Yayın Yeri:Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2011 7th International Conference on Uluslararası Tam metin bildiri

14- Uzun dalga boylu yarıiletken lazerlerin çıkış karakteristiklerinin incelennesi
ÇAKMAK BÜLENT, DUMAN ÇAĞLAR 05.10.2011, Yayın Yeri:Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Ulusal Tam metin bildiri

15- Bragg ve Çirpli Aynalı Tek Parça Yarıiletken Lazerler
DUMAN ÇAĞLAR, ÇAKMAK BÜLENT 27.11.2014, Yayın Yeri:Elektrik - Elektronik, Bilgisayar Ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

1- Yarıiletken Tabanlı Cihaz Üretim Teknolojileri
Doktora 2022-2023 Türkçe 3

2- Haberleşmede Optik Elektroniğin Temelleri
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- Haberleşmede Optik Elektroniğin Temelleri
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Haberleşmede Optik Elektroniğin Temelleri
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- Yarıiletken Tabanlı Cihaz Üretim Teknolojileri
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

6- Sayısal Elektronik
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Elektronik II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- Elektronik Laboratuvarı
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

9- Labview
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Labview
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Elektronik II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Elektronik Laboratuvarı
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

13- Elektronik Laboratuvarı
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

14- Elektronik II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- Görsel Programlama
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Sayısal Elektronik
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

17- Yarıiletken Tabanlı Cihaz Üretim Teknolojileri
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

18- Sayısal Elektronik
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

19- Yarıiletken Tabanlı Cihaz Üretim Teknolojileri
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

20- Sayısal Elektronik
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

21- Haberleşmede Optik Elektroniğin Temelleri
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

22- Elektronik Laboratuvarı
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

23- Elektronik-II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

24- Görsel Programlama
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- Katıların Optik Özellikleri
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

26- Sayısal Elektronik
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

27- Devre Analizi
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

28- Haberleşmede Optik Elektroniğin Temelleri
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

29- Elektronik-II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

30- Görsel Programlama
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

31- Katıların Optik Özellikleri
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

32- Sayısal Elektronik
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

33- Devre Analizi
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

34- Haberleşmede Optik Elektroniğin Temelleri
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

35- Elektronik Laboratuvarı
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

36- Görsel Programlama
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

37- EEM İçin Malzeme Bilgisi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

38- Yarı İletken Lazerler
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

39- Elektronik Laboratuvarı
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

40- Görsel Programlama
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

41- EEM İçin Malzeme Bilgisi
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

42- Katıların Optik Özellikleri
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

43- Sayısal Elektronik
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

44- Devre Analizi
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

45- Elektronik-I
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

46- Devre Analizi
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

47- Elektronik Laboratuvarı
Lisans 2015-2016 Türkçe 2

48- Görsel Programlama
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

49- EEM İçin Malzeme Bilgisi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

50- GÖRSEL PROGRAMLAMA
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

51- FİZİK 2
Lisans 2014-2015 Türkçe 5

1- Yüksek Lisans
SILAR ve dönel kaplama metotları kullanılarak büyütülen çinko oksit (ZnO) ince filmlerde uyarılmış emisyonun incelenmesi MELİH, Tamamlandı MELİH ÖZDEN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
LED dizileri kullanılarak yüksek hızlı Li-Fi sistem tasarımı BÜŞRA, Tamamlandı BÜŞRA AYDIN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Laguerre Gauss ışınlarının optik haberleşme sistemlerinde kullanımı İBRAHİM, Tamamlandı İBRAHİM YAZICI Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Güneş pillerinin verimliliğinin artırılması için gözenekli silisyum ve TiO2 kaplamaların kullanılması KÜBRA, Tamamlandı KÜBRA ARAS Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Çok kullanıcılı Li-Fi ağları AHMET FETULLAH, Tamamlandı AHMET FETULLAH YILMAZ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Fabrikasyon adımları için GaN tabanlı mikroşerit HEMT'lerin DC karakterizasyonu ELİF, Tamamlandı ELİF ALAGÖZ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Yansıma Önleyici Tabakaların ve Siyah Silikon Ara Tabakaların Tandem Güneş Hücresi Performansına Etkisi ÇAĞRI BİROL, Devam Ediyor ÇAĞRI BİROL ESATOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Y-Dallı Ayarlanabilir Yarı İletken Lazer Tasarımı ve Simülasyonu EMİRHAN, Devam Ediyor EMİRHAN ŞAHİN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans
İKİ BOYUTLU PEROVSKİT KATMAN İÇEREN GÜNEŞ PİLİ YAPILARININ SİMÜLASYONU ORHAN, Devam Ediyor ORHAN POLAT Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

10- Doktora
İki Boyutlu Grafen/ReSe2/ReS2/Grafen Fotodedektör Üretimi ve Karakterizasyonu BÜŞRA, Devam Ediyor BÜŞRA AYDIN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans
Metal Cavity lasers SİNAN, Devam Ediyor SİNAN LİMAN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans
Sb2Se3 Bazlı Güneş Pillerinin Tasarımı ve Simülasyonu GÜRKAN, Devam Ediyor GÜRKAN İLBEYİ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

13- Doktora
CNTO/GS yapısına sahip bir fotodedektör üretimi ve detaylı karakterizasyonu NAHİDE, Devam Ediyor NAHİDE KARABULUT Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fotonik Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022 2023

2- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Journal of Radiation Research and Applied Sciences Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Eastern Anatolian Journal of Science Dergi İngilizce

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials Dergi İngilizce

4- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Dergi İngilizce

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Turkish Journal of Physics Dergi İngilizce

2014 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow