Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
adem kara
prof. dr.

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TIP HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (DR), 2009, 2012

Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, VETERİNER PR., 2003, 2008

1- Sıçan Beyin Dokusunda Lityum Ile Indüklenmiş Pi3k/Akt Sinyal Yolağı Aracılı Hücre Hasarı Üzerine Astaksantinin Etkilerinin Araştırılması
Tamamlandı -Tübitak 1002 Yürütücü ULUSAL

2- Silimarinin Paklitaksel Kaynaklı Kardiyotoksisiteye Karşı Terapötik Etkileri (Deneysel bir çalışma)
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Deneysel olarak uygulanan Favipiravir'in (T-705) sıçanlarda kalp dokusu üzerindeki etkilerinin araştırılması
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- DOSTAKSELİN MEME KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRÜNDE MDM 2, SİN3A VE P53 EKSRESYONU Ü ERİNE ETKİSİNİN RT-PCR METODU LA ARAŞTIRILM ASI VEP53 ARACILI APOPTOSİS AKTİVASYONUNU N İMMUNFLORESAN İNCELENMESİ
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- Bıldırcınların rasyonuna katılan kekik yağının besi performansı, karkas kalitesi, kan parametreleri, bazı dokulardaki histopatolojik etkisi ile doku antioksidan enzim seviyeleri üzerine olan etkisinin araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

6- MEME KANSERİ HÜCRELERİNDE EKSTRASELLÜLER MATRİKS, APOPTOZ VE PROLİFERASYONDA ADAMTS9 GENİNİN ARAŞTIRILMASI
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

7- Kolon kanseri hücre hattında melatonin ve Sispilatin uygulamasının otofaji aktivasyonunda rol alan Lc 3 Atg4 ve Beclin 1 gen ekspresyonu düzeylerinin araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

8- Pankreas kanseri hücre hattında melatonin uygulamasının P53 ve MDM2 gen ekspresyonu düzeyleri ve apoptoz üzerine etkilerinin araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

9- Meme kanseri hücrelerinde ekstrasellüler matriks apoptoz ve proliferasyonda ADAMTS9 geninin araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

10- Erkek ve Dişi Etlik Piliçlerde Genital Organların Morfolojik Gelişimlerinin Araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

11- Kolon kanseri hücresinde Bortezomib uygulamasının Bcl 2 Gen yolağı üzerinden Apoptotik ve Otofajik etkinliğin araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

12- Kolorektal Kanser Hücrelerinde Resveratrol Uygulmasının MDM2 P53 P21 PI3K ve MST2 LATS1 Genleri Ekspresyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

1- Temel Moleküler Biyoloji
Bölüm Adı:Genler ve Genomlar, KARA ADEM, KARATAŞ ERKAN Yayın Yeri:Akademisyen Yayınevi, Editör: Kara Adem Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:49 ISBN:978-625-399-319-1 Bölüm Sayfaları:-

2- Temel Moleküler Biyoloji
Bölüm Adı:Mutasyonlar, KARA ADEM, Topal Kızıloğlu Halime Yayın Yeri:Akademisyen Yayınevi, Editör: Kara Adem Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:21 ISBN:978-625-399-319-1 Bölüm Sayfaları:-

3- Selenium and Human Health
Bölüm Adı:Synthesis and Types of Selenoproteins and Their Role in Regulating Inflammation and ER Stress Signaling Pathways: Overview, GELEN VOLKAN, KARA ADEM, KÜKÜRT ABDULSAMED Yayın Yeri:IntechOpen, Editör: Gelen Volkan, Kara Adem, Kükürt Abdulsamet Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:14 ISBN:978-1-83768-911-8 Bölüm Sayfaları:-

4- Molecular Histopathology and Cytopathology
Bölüm Adı:The Relationship of Some Neurodegenerative Diseases with Endoplasmic Reticulum Stress and Histopathological Changes in These Diseases: An Overview, KARA ADEM, GELEN VOLKAN, KARA HÜLYA Yayın Yeri:IntechOpen, Editör: Kara Adem, Gelen Volkan, Kara Hülya Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:14 ISBN:978-1-83768-644-5 Bölüm Sayfaları:-

5- SAĞLIK & BİLİM 2022: Genel Embriyoloji-1
Bölüm Adı:SİNİR SİSTEMİNİN EMBRİYONİK GELİŞİMİ, KARA HÜLYA, ERBAŞ ELİF, KARA ADEM Yayın Yeri:Efe akademi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:165 ISBN:978-625-8324-68-6 Bölüm Sayfaları:99-110

6- Melatonin
Bölüm Adı:Melatonin in Cardiovascular Diseases, KARA HÜLYA, KARA ADEM Yayın Yeri:IntechOpen Limited, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:142 ISBN:978-1-80356-735-8 Bölüm Sayfaları:1-12

7- Free Radicals and Diseases
Bölüm Adı:Oxidative stress and autophagy, KARA ADEM,GEDİKLİ SEMİN,ŞENGÜL EMİN,GELEN VOLKAN,ÖZKANLAR SEÇKİN Yayın Yeri:Intech Open, Editör: Rizwan Ahmad Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:375 ISBN:978-953-51-2747-5 Bölüm Sayfaları:37-54

1- Ulusal
I. GEN BASKILAMA TEKNİKLERİ VE ANALİZİ KURSU GEN BASKILAMA TEKNİKLERİ VE ANALİZİ KURSU 06.11.2023 10.11.2023

2- Ulusal
I. UYGULAMALI HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ KURSU UYGULAMALI HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ KURSU 29.05.2023 02.06.2023

1- The Therapeutic Effect of Capsaicin and/or Steroids on Inflammation in an Experimental Allergic Rhinitis Model
ÖNER FATİH, KOZAN GÜNAY, KARA ADEM, Yayın Yeri:ASTHMA ALLERGY IMMUNOLOGY ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Effects of dietary thyme and rosemary essential oils on biochemical parameters, anti-oxidant metabolism, small intestinal morphology and myofiber structure of superficial pectoral and biceps femoris muscles in broilers
GÜMÜŞ RECEP, KARA ADEM, ÖZKANLAR SEÇKİN, İMİK HALİT, AYDEMİR CELEP NEVRA, Yayın Yeri:Veterinary Research Forum ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Blockade of P2X7 receptor‐mediated purinergic signaling with A438079 protects against LPS‐induced liver injury in rats
KARA ADEM, ÖZKANLAR SEÇKİN, Yayın Yeri:Journal of Biochemical and Molecular Toxicology ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Effects of Dietary Momordica Charantia Supplementations on Broiler Performance, Blood Parameters, Meat Quality, and Intestinal Morphology
YENİCE GÜLER, ATASEVER MUSTAFA, KARA ADEM, ÖZKANLAR SEÇKİN, URÇAR SEVDA, GEDİKLİ SEMİN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Nature and Science ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Effects of Bromelain on Growth Performance, Biochemistry, Antioxidant Metabolism, Meat Quality, and Intestinal Morphology of Broilers
YENİCE GÜLER, ATASEVER MUSTAFA, KARA ADEM, ÖZKANLAR SEÇKİN, URÇAR SEVDA, İSKENDER HATİCE, GÜR CİHAN, GEDİKLİ SEMİN, Yayın Yeri:Brazilian Archives of Biology and Technology ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- Effects of favipiravir on hematologic parameters and bone marrow in the rats
ATCALI TUĞÇE, YAKUT SEDA, ÇAĞLAYAN CÜNEYT, ULUCAN AYKUT, KARA ADEM, Yayın Yeri:Journal of Experimental and Clinical Medicine ,2022
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

7- Morphological and Immunohistochemical Study on the Distribution of Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract of Partridge, Alectoris chukar
ÖZÜDOĞRU ZEKERİYA, KARA HÜLYA, KARA ADEM, ÖZDEMİR DERVİŞ, BALKAYA HÜLYA, Yayın Yeri:Pakistan Journal of Zoology ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Evaluation of the toxicological effects of favipiravir (T-705) on liver and kidney in rats: biochemical and histopathological approach
KARA ADEM, YAKUT SEDA, ÇAĞLAYAN CÜNEYT, ATCALI TUĞÇE, ULUCAN AYKUT, KANDEMİR FATİH MEHMET, Yayın Yeri:Drug and Chemical Toxicology ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- Investigation of Morphological and Histological Structure of Red-Legged Partridge (Alectoris Chukar) Spleen
KARA ADEM, ÖZDEMİR DERVİŞ, BALKAYA HÜLYA, KARA HÜLYA, ÖZÜDOĞRU ZEKERİYA, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

10- The Impact of Cetuximab on Apoptotic and Autophagic Gene Expression in Metastatic Colorectal Cancer Cells
ÖZGERİŞ FATMA BETÜL, KELEŞ MEVLÜT SAİD, BALKAN EDA, KARA ADEM, KURT NEZAHAT, Yayın Yeri:Natural Products and Biotechnology ,2021
Uluslararası Hakemli Copernicus, Schoolar, Özgün Makale

11- Docetaxel Regulates the Interaction of p53 with MDM2 and Sin3A to Suppress MCF-7 Breast Cancer Cells
KURT NEZAHAT, BAKAN NURİ, KARA ADEM, ÖZKANLAR SEÇKİN, BALKAN EDA, ÖZGERİŞ FATMA BETÜL, Yayın Yeri:Natural Products and Biotechnology ,2021
Uluslararası Hakemli Copernicus, Schoolar, Özgün Makale

12- Effects of photoperiod on thyroid gland development and function in growing chicks: a biochemical and morphometric study
ÖZKANLAR SEÇKİN, KARA HÜLYA, GÜR CİHAN, GEDİKLİ SEMİN, KARA ADEM, ÖZÜDOĞRU ZEKERİYA, ÖZDEMİR DERVİŞ, KURT NEZAHAT, Yayın Yeri:Animal Production Science ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

13- Influence of experimental periodontitis on cardiac oxidative stress in rats: a biochemical and histomorphometric study
KÖSE OĞUZ,ARABACI TANER,YEMENOĞLU HATİCE,ÖZKANLAR SEÇKİN,KURT NEZAHAT,GÜMÜŞSOY İSMAİL,GEDİKLİ SEMİN,KARA ADEM, Yayın Yeri:Journal of Periodontal Research ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

14- Melatonin prevents radiation-induced oxidative stress and periodontal tissue breakdown in irradiated rats with experimental periodontitis
KÖSE OĞUZ,ARABACI TANER,KIZILDAĞ ALPER,ERDEMCİ BURAK,ÖZKAL EMİNOĞLU DİDEM,GEDİKLİ SEMİN,ÖZKANLAR SEÇKİN,ZİHNİ KORKMAZ MELTEM,ALBAYRAK MEVLÜT,KARA ADEM,KERMEN EDA, Yayın Yeri:Journal of Periodontal Research ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- Differentially regulated ADAMTS1, 8, 9, and 18 in pancreas adenocarcinoma
Kılıç Murat Özgür,Aynekin Büşra,BOZER MİKDAT,KARA ADEM,HALTAŞ HACER,İÇEN DUYGU,DEMİRCAN KADİR, Yayın Yeri:Gastroenterology Review ,2017
Uluslararası Hakemli PubMed, Özgün Makale

16- Differentially regulated ADAMTS1, 8, and 18 in gastric adenocarcinoma
Kilic M O,Aynekin Büşra,KARA ADEM,Icen D,Demircan Kadir, Yayın Yeri:Bratislava Medical Journal ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

17- Ameliorative effect of selenium in cisplatin-induced testicular damage in rats
ŞİMŞEK NEJDET,KOÇ Akif,KARADENİZ ALİ,YILDIRIM Mehmet Erol,Çelik Huseyin Tugrul,SARI Erhan,KARA ADEM, Yayın Yeri:ACTA HISTOCHEMICA ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

18- Biochemical and histopathologic analysis of the effects of periodontitis on left ventricular heart tissues of rats
KÖSE OĞUZ,ARABACI TANER,GEDİKLİ SEMİN,Eminoğlu Özkal Didem,Kermen Eda,KIZILDAĞ ALPER,KARA ADEM,ÖZKANLAR SEÇKİN,YEMENOĞLU HATİCE, Yayın Yeri:Journal of Periodontal Research ,2016
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

19- Influences of Fucoxanthin on Alveolar Bone Resorption in Induced Periodontitis in Rat Molars
KÖSE OĞUZ,ARABACI TANER,YEMENOĞLU HATİCE,KARA ADEM,KAYİS ŞEVKİ,Duymus Zeynep, Yayın Yeri:Marine Drugs ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

20- Effects of Melatonin on Oxidative Stress Index and Alveolar Bone Loss in Diabetic Rats With Periodontitis
KÖSE OĞUZ,ARABACI TANER,KARA ADEM,YEMENOĞLU HATİCE,KERMEN SEDA,KIZILDAĞ ALPER,GEDİKLİ SEMİN,ÖZKANLAR SEÇKİN, Yayın Yeri:JOURNAL OF PERIODONTOLOGY ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

21- Effect of agomelatine on adult hippocampus apoptosis and neurogenesis using the stress model of rats
Yucel Atakan,Yucel Nermin,ÖZKANLAR SEÇKİN,POLAT ELİF,KARA ADEM,ÖZCAN HALİL,GÜLEÇ MUSTAFA, Yayın Yeri:ACTA HISTOCHEMICA ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

22- Melatonin Modulates the Immune System Response and Inflammation in Diabetic Rats Experimentally Induced by Alloxan
ÖZKANLAR SEÇKİN,KARA ADEM,ŞENGÜL EMİN,ŞİMŞEK NEJDET,KARADENİZ ALİ,Nezehat Kurt, Yayın Yeri:Hormone and Metabolic Research ,2016
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

23- Effects of immunosuppressive drugs on oral mucosa in patients with Behçet s disease cytomorphological and cytopathological assessment
DİYARBAKIR EDA,KARA ADEM,KELEŞ SADULLAH,SELLİ JALE,BİLEN HANDAN,EYERCİ NİLNUR,AKDENİZ NECMETTİN,ATEŞ ORHAN,DOĞAN HASAN, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

24- A Study of the Morphological Structure of the Syrinx of the Sparrowhawk Accipiter nisus
ÖZÜDOĞRU ZEKERİYA,BALKAYA HÜLYA,KARA ADEM,Derviş Özdemir, Yayın Yeri:Israel Journal of Veterinary Medicine ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

25- Enzyme histochemical histometric and hematological features of Accipiter nisus Falconiformes Accipitridae
ŞENGÜL EMİN,GELEN VOLKAN,KARA ADEM,ŞİMŞEK NEJDET,KARADENİZ ALİ,BALKAYA HÜLYA, Yayın Yeri:Italian Journal of Zoology ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

26- Effect of systemic clarithromycin and prednisolone on histamine induced otitis media in guinea pigs
Günay Kozan,AKTAN BÜLENT,SAKAT MUHAMMED SEDAT,KURT SEZGİN,ÖNER FATİH,KARA ADEM, Yayın Yeri:Acta oto-laryngologica ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

27- Therapeutic Effects of Melatonin On Liver And Kidney Damages In Intensive Exercise Model of Rats
GEDİKLİ SEMİN,GELEN VOLKAN,ŞENGÜL EMİN,ÖZKANLAR SEÇKİN,GÜR CİHAN,AĞIRBAŞ ÖZTÜRK,ÇAKMAK FATİH,KARA ADEM, Yayın Yeri:Endocrine, Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

28- Therapeutic Effects of Melatonin on Alveolar Bone Resorption After Experimental Periodontitis in Rats A Biochemical and Immunohistochemical Study
ARABACI TANER,Eda Kermen,ÖZKANLAR SEÇKİN,KÖSE OĞUZ,KARA ADEM,KIZILDAĞ ALPER,DUMAN ŞUAYİP BURAK,Ebru İbişoğlu, Yayın Yeri:Journal of Periodontology ,2015
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

29- Changes in Exfoliative Cell of Oral Mucosa in Kidney Transplant Patients
KELEŞ MUSTAFA,ÇAĞLAYAN FATMA,tozoğlu Ümmühan,KARA ADEM,Çankaya Emre,Doğan Hasan,Doğan Gülihal Emre,Uyanık A,Aydınlı Bülent, Yayın Yeri:Transplantation Proceedings ,2015
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

30- The effects of resveratrol on the expressions of MDM2 P53 PI3K STK3 and MST2 LATS1 genes in HT 29 colon cancer cells
CAN İSMAİL,AKSAK KARAMEŞE SELİNA,ÖZKANLAR SEÇKİN,GELEN VOLKAN,ELİF ERBAŞ,KARA ADEM,ÜNAL BÜNYAMİ, Yayın Yeri:Anti-Cancer Drugs ,2015
Uluslararası Hakemli SSCI, Özet

31- Bortezomib induced apoptotic and autophagic cell death in HT 29 colon cancer cells through Bcl 2 pathway
SELLİ JALE,AKSAK KARAMEŞE SELİNA,GEDİKLİ SEMİN,FINDIK GÜVENDİ GÜLNAME,GÜVENDİ BÜLENT,TÜRKELİ MEHMET,KARA ADEM, Yayın Yeri:Anti-Cancer Drugs ,2015
Uluslararası Hakemli SSCI, Özet

32- Apigenin may induce apoptosis by regulating some related genes including P53 in HT 29 colon cancer cells
AKSAK KARAMEŞE SELİNA,GÜVENDİ BÜLENT,CAN SERPİL,EROL HÜSEYİN SERKAN,ŞENGÜL EMİN,ÖZKANLAR SEÇKİN,KARA ADEM, Yayın Yeri:Anti-Cancer Drugs ,2015
Uluslararası Hakemli SSCI, Özet

33- Biochemical and immunohistochemical of the effect of radiotherapy in periodontium in rats with experimental periodontitis
ARABACI TANER,Eda Kermen,KÖSE OĞUZ,KIZILDAĞ ALPER,KARA ADEM,TORAMAN AYŞE, Yayın Yeri:Journal of Clinical Periodontology ,2015
Uluslararası Hakemli SSCI, Özet

34- Role of nuclear factor kappa B in phenytoin induced gingival overgrowth
ARABACI TANER,KÖSE OĞUZ,KIZILDAĞ ALPER,ÇİÇEK YASİN,KARA ADEM, Yayın Yeri:Oral Diseases ,2014
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

35- Distribution and Location of Endocrine Cells in the Pancreas of the Sparrowhawk Accipiter nisus
KARA ADEM,TEKİNER DENİZ,ŞİMŞEK NEJDET,BALKAYA HÜLYA,ÖZÜDOĞRU ZEKERİYA, Yayın Yeri:Kafkas Univ Vet Fak Derg ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

36- Ultra structural changes and apoptotic activity in cerebellum of post menopausal diabetic rats a histochemical and ultra structural study
KARA ADEM,ÜNAL DENİZ,ŞİMŞEK NEJDET,YÜCEL ATAKAN,YÜCEL NERMİN,SELLİ JALE, Yayın Yeri:Gynecological Endocrinology ,2014
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

37- Immunohistochemical distribution of glucagon insulin somatostatin gastrin and serotonin containing cells in the pancreas of the cat
Karaca T, Kara A, Simsek N, Uslu S Tekiner D, Yoruk M, Yayın Yeri:Tubitak Journal of Animal science ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

38- Evaluation of the combined treatment with cisplatin and melatonin on neuroblastoma cell viability and antioxidant capacity
KARA ADEM,Atakan Yücel,YÜCEL NERMİN,SELLİ JALE,ÜNAL DENİZ, Yayın Yeri:Journal of Experimental & Clinical Medicine ,2014
Ulusal Hakemli Google scholar, Özgün Makale

39- Influence of alpha lipoic acid on epithelial apoptosis in experimental periodontitis
KARA ADEM,AKMAN SÜMEYRA,DEMİRCİ TEVFİK,ARABACI TANER,ÇANAKÇI VAROL,ÜNAL BÜNYAMİ, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

40- Immune modulatory and antioxidant effects of melatonin in experimental periodontitis in rats
KARA ADEM,SÜMEYRA AKMAN,ÖZKANLAR SEÇKİN,TOZOĞLU ÜMMÜHAN,KALKAN YILDIRAY,ÇANAKCI CENK FATİH,TOZOĞLU SİNAN, Yayın Yeri:Free Radical Biology and Medicine ,2013
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

41- Numerical analysis of age and gender dependent neuronal cells in postnatal development of rat hippocampus
KALKAN YILDIRAY,ÜNAL BÜNYAMİ,KELEŞ OSMAN NURİ,KARA ADEM, Yayın Yeri:Neurol Psychiat Br ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

42- İnorganik ve Organik Bakır Çinko ve Mangan Eklenen Diyetlerle Beslenen Yumurta Tavuklarının İnce Bağırsak MorfolojisiÜzerine Histokimyasal ve Histometrik Bir Çalışma
ŞİMŞEK NEJDET,KARADENİZ ALİ,ÖZÜDOĞRU ZEKERİYA,KARA ADEM,CAN İSMAİL, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi ,2013
Ulusal Hakemli EBSCO, Google scholar, Özgün Makale

43- Hepatic effects of ketamine administration for 2 weeks in rats
KALKAN YILDIRAY,TOMAK YAKUP,TÜMKAYA LEVENT,ALTUNER DURDU,BOSTAN HABİB,YILMAZ ADNAN,ÜNAL DENİZ,KARA ADEM,TURAN ALPARSLAN, Yayın Yeri:Human & Experimental Toxicology ,2013
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

44- Therapeutic Effects of Alpha Lipoic Acid and Vitamin C on Alveolar Bone Resorption After Experimental Periodontitis in Rats A Biochemical Histochemical and Stereologic Study
AKMAN SÜMEYRA,ÇANAKÇI VAROL,KARA ADEM,TOZOĞLU ÜMMÜHAN,ARABACI TANER,DAĞSUYU İLHAN METİN, Yayın Yeri:Journal of Periodontology ,2013
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

45- The Effects of Long Term Ketamine Use on Pancreatic Islet Cells
Bostan H, Tomak Y, Ünal D, Tümkaya L, Altuner D, Yılmaz A, Baş O, Kalkan Y, Kara A, Erdivanlı B, Selli J, Turan A, Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Med Sci ,2013
Ulusal Hakemli Scopus, Özgün Makale

46- Mechanism and effects on the body and relationship with central nervous system
ÜNAL DENİZ,KARA ADEM,AKSAK KARAMEŞE SELİNA,ALTUNKAYNAK BERRİN ZÜHAL,YILDIRIM SERAP, Yayın Yeri:Dicle Medical Journal ,2012
Ulusal Hakemli Google Scholar, Özgün Makale

47- Age Related Changes In Female and Male Cerebral Volumes A Study of Whole Brain Tissue Using the Stereological Method
AVŞİN EROL,YİĞİTER REMZİ,YÜCEL ATAKAN,KARA ADEM,YÜCEL NERMİN,AYDINOĞLU ÜNSAL,CAN İSMAİL, Yayın Yeri:NeuroQuantology ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

48- Effects of pomegranate seed extract on liver paraoxonase and bcl xL activities in rats treated with cisplatin
YILDIRIM SERAP,KISA FİKRULLAH,KARADENİZ ALİ,KARAKOÇ AKAR,CAN İSMAİL,KARA ADEM,ŞİMŞEK NEJDET, Yayın Yeri:J Med Plants Res ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

49- Protective effect of Panax ginseng against serum biochemical changes and apoptosis in kidney of rats treated with gentamicin sulphate
KALKAN YILDIRAY,TERİM KAPAKİN KÜBRA ASENA,KARA ADEM,ATABAY TENNUR,KARADENİZ ALİ,ŞİMŞEK NEJDET,KARAKUŞ EMRE,CAN İSMAİL,YILDIRIM SERAP,ÖZKANLAR SEÇKİN,ŞENGÜL EMİN, Yayın Yeri:Journal of Molecular Histology ,2012
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

50- The effect of royal jelly on CD3 CD5 CD45 T cell and CD68 cell distribution in the colon of rats with acetic acid induced colitis
KARACA TURAN,ŞİMŞEK NEJDET,USLU SEMA,KALKAN YILDIRAY,CAN İSMAİL,KARA ADEM, Yayın Yeri:Allergologia et Immunopathologia ,2012
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

51- Effects of melatonin on islet neogenesis and beta cell apoptosis in streptozotocin induced diabetic rats an immunohistochemical study
ŞİMŞEK NEJDET,KAYA MAHİR,KARA ADEM,CAN İSMAİL,KARADENİZ ALİ,KALKAN YILDIRAY, Yayın Yeri:Domestic Animal Endocrinology ,2012
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

52- Caspase 3 and CD68 Immunoreactivity in Lymphoid Tissues and Haematologyof Rats Exposed to Cisplatin and L carnitine
ORUÇ ERTAN,KARA ADEM,CAN İSMAİL,KARADENİZ ALİ,ŞİMŞEK NEJDET, Yayın Yeri:KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

53- Effects of dietary various supplementations on the mucin and serotonin releasing cell numbers in small intestine of quails
Simsek N, Can I, Karadeniz A, Kara A, Gumus R, Yayın Yeri:Revue Méd. Vét ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

54- Pomegranate Seed Extract Attenuates Chemotherapy Induced Acute Nephrotoxicity and Hepatotoxicity in Rats
KARADENİZ ALİ,ŞİMŞEK NEJDET,YILDIRIM SERAP,KARAKUŞ EMRE,KARA ADEM,ŞENGÜL EMİN, Yayın Yeri:Journal of Medicinal Food ,2011
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

55- Protective effect of Panax ginseng against serum biochemical changes and apoptosis in liver of rats treated with carbon tetrachloride CCl4
KARAKUŞ EMRE,KARADENİZ ALİ,ŞİMŞEK NEJDET,CAN İSMAİL,KARA ADEM,YILDIRIM SERAP,KALKAN YILDIRAY,KISA FİKRULLAH, Yayın Yeri:Journal of Hazardous Materials ,2011
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

56- Royal Jelly Modulates Oxidative Stress and Apoptosis in Liver and Kidneys of Rats Treated with Cisplatin
KARADENİZ ALİ,ŞİMŞEK NEJDET,KARAKUŞ EMRE,YILDIRIM SERAP,KARA ADEM,CAN İSMAİL,FİKRULLAH KİSA, Yayın Yeri:Oxidative Medicine and Cellular Longevity ,2011
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

57- Yetişkin bıldırcınların gastrointestinal sisteminde gastrin somatostatin ve serotonin salgılayan hücreler üzerine immunohistokimyasal bir araştırma
ŞİMŞEK NEJDET,KARADENİZ ALİ,ÖZÜDOĞRU ZEKERİYA,KARA ADEM,CAN İSMAİL, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi ,2011
Ulusal Hakemli Google scholar, EBSCO, Özgün Makale

58- A Stereological Assessment Method for Estimating the Surface Area of Cycloids
ÜNAL BÜNYAMİ,KARA ADEM,AKSAK KARAMEŞE SELİNA,ÜNAL DENİZ, Yayın Yeri:The Eurasian Journal of Medicine ,2010
Uluslararası Hakemli Pubmed, Özgün Makale

59- Östrojen ve Hipokampus İlişkisi
ÜNAL DENİZ,AKSAK KARAMEŞE SELİNA,KARA ADEM,ÜNAL BÜNYAMİ, Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Neurology ,2010
Ulusal Hakemli Google scholar, Özgün Makale

1- Therapeutic Effect of Melatonin on Antioxidant Levels and Apoptosis in the Liver of Diabetic Rats
ŞENGÜL EMİN,GELEN VOLKAN,CAN İSMAİL,GEDİKLİ SEMİN,ÖZKANLAR SEÇKİN,KARADENİZ ALİ,ŞİMŞEK NEJDET,KARA ADEM 20.05.2015, Yayın Yeri:5th International Congress of Molecular Medicine Uluslararası Özet bildiri

2- The effects of resveratrol on the expressions of MDM2 P53 PI3K STK3 and MST2 LATS1 genes in HT 29 colon cancer cells
CAN İSMAİL,AKSAK KARAMEŞE SELİNA,ÖZKANLAR SEÇKİN,GELEN VOLKAN,ELİF ERBAŞ,YİĞİT SERDAR,KARA ADEM,ÜNAL BÜNYAMİ 31.08.2015, Yayın Yeri:Scientific programme: 1st International Conference on Natural Products for Cancer Pṙevention and Therapy Uluslararası Poster

3- Bortezomib induced apoptotic and autophagic cell death in HT 29 colon cancer cells through Bcl 2 pathway
SELLİ JALE,AKSAK KARAMEŞE SELİNA,GEDİKLİ SEMİN,FINDIK GÜVENDİ GÜLNAME,ERDEMCİ BURAK,GÜVENDİ BÜLENT,TÜRKELİ MEHMET,KARA ADEM 31.08.2015, Yayın Yeri:1st International Conference on Natural Products for Cancer Pṙevention and Therapy Uluslararası Poster

4- Apigenin may induce apoptosis by regulating some related genes including P53 in HT 29 colon cancer cells
AKSAK KARAMEŞE SELİNA,GÜVENDİ BÜLENT,CAN SERPİL,EROL HÜSEYİN SERKAN,ŞENGÜL EMİN,ÖZKANLAR SEÇKİN,KARA ADEM 31.08.2015, Yayın Yeri:1st International Conference on Natural Products for Cancer Pṙevention and Therapy Uluslararası Poster

5- Effects of melatonin treatment in breast cancer cell line on p53 expression and antioxidant oxidant status
GEDİKLİ SEMİN,ÖZBEK ELVAN,KARA ADEM,ÖZBEK AHMET,TATAR ABDULGANİ 18.05.2015, Yayın Yeri:3nd Anticancer Agents Development Congress Uluslararası Poster

6- Therapeutic effect of quercetin on renal function and tissue damage in the obesity induced rats
GELEN VOLKAN,ŞENGÜL EMİN,GEDİKLİ SEMİN,GÜR CİHAN,ÖZKANLAR SEÇKİN,KARA ADEM 20.05.2015, Yayın Yeri:5th International Congress of Molecular Medicine Uluslararası Poster

7- Therapeutic Effects of Melatonin on Liver and Kidney Damages in Intensive Exercise Model of Rats
GEDİKLİ SEMİN,GELEN VOLKAN,ŞENGÜL EMİN,ÖZKANLAR SEÇKİN,GÜR CİHAN,AĞIRBAŞ ÖZTÜRK,ÇAKMAK FATİH,KARA ADEM 20.05.2015, Yayın Yeri:5th International Congress of Molecular Medicine Uluslararası Poster

8- Biochemical and immunohistochemical of the effect of radiotherapy in periodontium in rats with experimental periodontitis
ARABACI TANER,Eda Kermen,KÖSE OĞUZ,KIZILDAĞ ALPER,KARA ADEM 03.07.2015, Yayın Yeri:8TH CONFERENCE OF THEEUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY Uluslararası Özet bildiri

9- Resveratrol Uygulamasının İnsan Meme Kanseri Hücresi Hattında Apoptoz Aktivasyonu Üzerine Etkileri
Kara A, Özbek E, Şimşek N , Yayın Yeri:1. Hücre Ölümü araştırma kongresi Ulusal Poster

10- Resveratrol Uygulamasının İnsan Meme Kanseri Hücresi P53 Gen Ekpresyonu ve Antioksidan Oksidan Seviyeleri Üzerine Etkileri
Kara A, Özbek E, Şimşek N, Tatar A, Özbek A , Yayın Yeri:1. Hücre Ölümü araştırma kongresi Ulusal Poster

11- Evaluation for the Combined Treatment with Cisplatin and Melatonin on Neuroblastoma Cell Viability and Antioxidant Capacity
Kara A, Yücel A, Yücel N, Özcan H, Selli J , Yayın Yeri:OMU Tıp dergis Ulusal Poster

12- Amiodarone ameliorates sepsis induced ovarian inflammation in female rats by a neutrophil dependent mechanism
Akaras N, Parlak S, Ünal D , Yayın Yeri:Asian and African Stereology Congress Ulusal Poster

13- Exercise induced changes on liver cells density in ovariectomized rats
Selli J, Kara A, Akaras N, Parlak S, Yetim Z, Aksak S, Khoshvaghti H, Ünal D, Ünal B , Yayın Yeri:Asian and African Stereology Congress Ulusal Poster

14- Effects of lithium on sepsis induced ovary inflammation in female rats
Parlak S, Akaras N, Kara A, Selli J, Yiğit S, Khoshvaghtia H, Yetim Z, Halici Z, Ünal B , Yayın Yeri:Asian and African Stereology Congress Ulusal Poster

15- Effects of salbutamol on sepsis induced models of inflammation in rat s ovary
Akaras N, Parlak S, Keleş ON, Kara A, Yetim Z, Aksak S, Selli J, Yiğit S, Khoshvaghti H, Ünal B , Yayın Yeri:Asian and African Stereology Congress Ulusal Poster

16- Melatonin Tedavisinin Streptozotocin ile İndüklenmiş Deneysel Diyabetik Hayvanlardaki Endokrin Adacık Neogenezisine ve Beta Hücre Apoptosi Üzerine Etkileri
Şimşek N, Kaya M, Kara A, Can I, Karadeniz A, Kalkan Y , Yayın Yeri:11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongres Ulusal Poster

17- A study on the Morphological structure of syrinx in sparrowhawk Accipiter nisus
Özüdoğru Z, Kara A, Balkaya H, Özdemir D , Yayın Yeri:12. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi Ulusal Poster

18- Overektomi Yapılmış Sıçanlarda Östrojen Yetersizliğinin Serebellum Üzerine Etkilerinin Ultrastruktural düzeyde İncelenmesi
Ünal D, Kara A, Aksak S, Selli J, Vuraler Ö, Ünal B , Yayın Yeri:Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Ulusal Poster

19- Yaşlanmanın Hipokampus Üzerine Olan Etkisinin İmmünohistokimyasal Açıdan İncelenmesi
Ünal D, Aksak S, Halici Z, Kara A, Ünal B , Yayın Yeri:Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Ulusal Poster

20- Synergetic effects of Agomelatine and Cisplatin on proliferation and antioxidants of neuroblastoma cells
Ozkanlar S, Kara A, Kurt N, Ozgeris FB, Erturk N , Yayın Yeri:2013 AACC Annual Meeting Uluslararası Poster

21- Immune Modulatory and Antioxidant Effects of Melatonin in Periodontitis Induced Rats
Akman S, Canakci V, Yildirim S, Alp HH, Kara A 04.11.2012, Yayın Yeri:Europerio 7 Congress Uluslararası Poster

22- Protective effect of Panax ginseng against serum biochemical changes and apoptosis in liver of rats treated with carbon tetrachloride
Karakus E, Karadeniz A, Simsek N, Can I, Kara A, Yildirim S, Kalkan Y, Kisa F 02.11.2011, Yayın Yeri:International Ginseng Conference konferansı Uluslararası Tam metin bildiri

23- Alpha Lipoic Acid was induced the epithelial Apoptosis Proliferation and Thickness during Periodontitis
Akman S, Canakci V, Kara A, Unal Kocaman G, Dogan G , Yayın Yeri:Europerio 7 Congress Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Temel Moleküler Biyoloji KARA ADEM Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör Molecular Histopathology and Cytopathology KARA ADEM, GELEN VOLKAN, KARA HÜLYA İngilizce 2023

3- Ulusal
Dergi Editör Eurasian Journal of Molecular and Biochemical Sciences KARA ADEM İngilizce 2022

1- Hücre Yapı ve Fonksiyonu
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- Hücre Döngüsü ve Apoptoz
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- İmmunoloji
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

4- Moleküler Patoloji
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

5- Temel Histoloji
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Fizyoloji
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- İnsan Embriyolojisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- Preparat Hazırlama ve Histoloji Teknikler
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

9- Genel Histoteknoloji II
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

10- Özel Sitoteknoloji II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

11- Histoloji I
Lisans 2020-2021 Türkçe 6

12- Embriyoloji
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

13- Histoloji II
Lisans 2020-2021 Türkçe 6

14- Histoloji
Lisans 2015-2016 Türkçe 2

15- Histoloji IV
Doktora 2014-2015 Türkçe 3

16- İmmunohistokimyasal Teknikler I
Doktora 2015-2016 Türkçe 1

17- İmmunohistokimyasal Teknikler I
Doktora 2014-2015 Türkçe 1

18- Kök hücre Teknikleri I
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2

19- Kök hücre Teknikleri I
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2

20- Moleküler Biyoloji
Lisans 2015-2016 Türkçe 1

21- Moleküler Biyoloji
Lisans 2014-2015 Türkçe 1

22- Embriyoloji
Lisans 2015-2016 Türkçe 2

23- Embriyoloji
Lisans 2014-2015 Türkçe 2

24- Embriyoloji
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

25- Histoloji I
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

26- Histoloji I
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

27- Histoloji I
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

28- Histoloji II
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

29- Histoloji II
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

30- Histoloji II
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

1- Yüksek Lisans
Kolorektal kanser hücrelerinde melatonin ve cisplatin uygulamasının otofaji ve apoptoz üzerine etkilerinin araştırılması SÜLEYMAN, Tamamlandı SÜLEYMAN POLAT Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Ratlarda oluşturulan deneysel yara modelinde verniks kazeoza uygulamasının iyileşme hızına etkisinin incelenmesi NURSEL, Tamamlandı NURSEL ALGIM ATMACA Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2- Anabilim Dalı Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 2017

1- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
The Eurasian Journal of Medicine Dergi İngilizce

2- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ Dergi İngilizce

3- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ Dergi İngilizce

4- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->VETERİNER HEKİMLİK
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi Dergi Türkçe

2022 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2020 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2020 doçent BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2020 doçent İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
2015 doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2013 doktor öğretim üyesi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2009 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow