Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora University of Texas at San Antonio, Department of Electrical and Computer Engineering, , 2014, 2019

Yüksek Lisans University of Texas at San Antonio, Department of Electrical and Computer Engineering, , 2012, 2014

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2006, 2010

1- Robotik Kompakt Depolama/Boşaltma Sistemi için Ayrık Olay Simülasyonu ile Faktör Analizi ve Senaryo Bazlı Sistem Tasarımı
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Yazılım Tanımlı Radyo Uygulamaları için Alt-uzay Tabanlı Otomatik Modülasyon Tanıma
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Önceden Planlanmış Rota Üzerindeki Yol ve Trafik Sinyal Bilgileri Temelinde Otonom Araçlar İçin Enerji Tüketiminin Optimizasyonu
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Robot Tabanlı Bir Kompakt Depolama ve Boşaltma Sistemi Tasarımının Optimizasyonu ve İyileştirilmesi
Devam Ediyor -Tübitak 3501 Araştırmacı ULUSAL

5- DISTINCT: Diversity in Solar Talent Through INnovative Curriculum and Training: An Integrated Research and Education Approach towards Creating Diversity and Advancing Utility-Scale Solar Technology
Tamamlandı Diğer (Uluslararası) Araştırmacı ULUSLARARASI

1- Sliding mode control for a single-phase grid-connected H-bridge NPC inverter with a symmetrical LCL filter
CENGİZ MUHAMMET,DUMAN TURGAY, Yayın Yeri:Computers and Electrical Engineering ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Design and analysis of L and LCL filters for grid-connected HNPC inverters used in renewable energy systems
Cengiz Muhammet,DUMAN TURGAY, Yayın Yeri:Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering ,2024
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- Assessment of harmonic mitigation performance of electric springs with different inverter topologies
DUMAN TURGAY, DOĞANŞAHİN KADİR, Yayın Yeri:Gumushane University Journal of Science and Technology Institute ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- A Modular Multilevel Converter with Power Mismatch Control for Grid-Connected Photovoltaic Systems
DUMAN TURGAY,Marti Shilpa,Moonem M. A.,Kader Azas Ahmed Rifath Abdul,Krishnaswami Hariharan, Yayın Yeri:Energies ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

1- ENHANCING GRID RELIABILITY THROUGH OVERCURRENT RELAY COORDINATION: A CASE STUDY IN A 154/33 KV SUBSTATION
Gözitok Zeliha,DUMAN TURGAY 10.02.2024, Yayın Yeri:1. BİLSEL INTERNATIONAL SUR SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS Uluslararası Özet bildiri

2- Effects of Grid Integration of Electric Vehicles and Charging Stations
ÖZCAN RAMAZAN, DUMAN TURGAY 15.12.2021, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology (ICA-EAST 2021) Uluslararası Özet bildiri

3- Single Phase 5-Level NPC Multilevel Inverter Using Level-Shifted Sinusoidal PWM
DUMAN TURGAY 15.12.2021, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology (ICA-EAST 2021) Uluslararası Tam metin bildiri

4- Comparative Analysis of THD Performances of Different Carrier Based PWM Techniques for Single Phase 5-Level NPC Multilevel Inverter
DUMAN TURGAY, CENGİZ MUHAMMET 10.09.2022, Yayın Yeri:International Conference on Innovative Academic Studies ICIAS 2022 Uluslararası Tam metin bildiri

5- REAL-TIME SIMULATION OF CASCADED MULTILEVEL PHOTOVOLTAIC INVERTER
DUMAN TURGAY,Krishnaswami Hariharan 23.01.2018, Yayın Yeri:DISTRIBUTECH International Uluslararası

6- Sensor less Real-time active power control of PV systems
Marti Shilpa,DUMAN TURGAY 31.01.2017, Yayın Yeri:DistribuTECH Student Poster Session Uluslararası

7- Capacitor voltage balancing in a neutral-point clamped multilevel dc-dc dual active bridge converter
Moonem M A,DUMAN TURGAY,Krishnaswami Hariharan 17.04.2017, Yayın Yeri:2017 IEEE 8th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG) Uluslararası Tam metin bildiri

1- Tez Çalışması
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 1

2- Seminer
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 1

3- Çok Seviyeli Dönüştürücüler ve Orta/Yüksek Güç Uygulamaları
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Mühendislik Tasarımı-I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Tez Çalışması
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 1

6- Seminer
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 1

7- Mühendislik Tasarımı-II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- Uygulamalı İleri Güç Elektroniği
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- Yüksek Gerilim Tekniği
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Mühendislik Tasarımı-I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Mühendislik Tasarımı-II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

13- Uygulamalı İleri Güç Elektroniği
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

14- Yüksek Gerilim Tekniği
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

15- Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

16- Çok Seviyeli Dönüştürücüler ve Orta-Yüksek Güç Uygulamaları
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

17- Aydınlatma Tekniği
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

18- Uygulamalı İleri Güç Elektroniği
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

19- Yüksek Gerilim Tekniği
Lisans 2020-2021 Türkçe 6

20- Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri
Lisans 2020-2021 Türkçe 6

21- Mühendislik Tasarımı-I
Lisans 2020-2021 Türkçe 6

22- Aydınlatma Tekniği
Lisans 2020-2021 Türkçe 6

23- Bitirme Çalışması
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

24- Elektrik Devreleri Laboratuvarı-II
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

25- Mesleki İngilizce
Lisans 2019-2020 İngilizce 2

26- Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

27- Elektrik Tesislerinde Koruma
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

28- Temel Elektrik Laboratuvarı-2
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Kayan kipli kontrol yöntemiyle şebeke bağlantılı tek fazlı beş seviyeli nötr nokta kenetlemeli eviricinin modellenmesi MUHAMMET, Tamamlandı MUHAMMET CENGİZ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- Enstitü Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022 2025

2- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 öğretim görevlisi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2017 okutman University of Texas at San Antonio
2013 araştirma görevlisi University of Texas at San Antonio
ETÜ Asistan Snow