Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science Department of Basic Sciences
mehtap aygün çağlar
asst. prof

Post-Doktora Universidade de Santiago de Compostela, , , 2020, 2021

Post-Doktora University of Santiago de Compostela, CIQUS, , 2018, 2019

Doktora The University of Nottingham, Kimya (Malzeme Kimyası, , 2013, 2017

Yüksek Lisans University of Nottingham {England}, KİMYA, , 2012, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2004, 2008

1- Kontrollü Yüzey Modifikasyonları Ile Tek Tabakalı Düzlem Dışı Simetrik Ve Simetrik Olmayan Tmdc Yapılarının Her Aktivitelerinin Incelenmesi
Devam Ediyor -Tübitak 1001 Araştırmacı ULUSAL

2- 2D Tek Katmanlı Nikel Kalkojen Temelli Yeni Malzemelerle Üre Atığı İçeren Suyun Elektrolizine Dayalı Yenilenebilir Hidrojen Üretimi
Devam Ediyor -Tübitak 1001 Yürütücü ULUSAL

3- İki Boyutlu WSeTe Malzemesinin Dizaynı ve Karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Katkılı Tek Tabaka TMDC Yapıların Büyütülmesi Ve Karakterize Edilmesi
Tamamlandı -Tübitak 1002 Araştırmacı ULUSAL

5- Düzlem dışı simetri kırılması gösteren polar tek tabaka kalkojen Janus yapıların üretilmesi, karakterizasyonu ve potansiyel uygulamalarının araştırılması,
Tamamlandı -Tübitak 1001 Araştırmacı ULUSAL

6- Complex Dynamics of Clusters in High-Aspect Ratio Hollow Nanostructures: A Nanoscale Platform for High Performance Computing
Tamamlandı Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

1- Postdoktoral Araştırmacı
2020 2021

2- Postdoktoral Araştırmacı
2018 2019

1- Photoluminescence enhancement of chemical vapor-deposited MoSe2 monolayers
KOPAR AHMET SERDAR, COŞKUN AYÇA, AYGÜN ÇAĞLAR MEHTAP, ERTUĞRUL MEHMET, TURGUT GÜVEN, Yayın Yeri:Journal of Materials Science: Materials in Electronics ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Palladium Nanoparticles Hardwired in Carbon Nanoreactors Enable Continually Increasing Electrocatalytic Activity During the Hydrogen Evolution Reaction.
AYGÜN MEHTAP, Guillen-Soler Melanie, Vila-Fungueiriño Jose Manuel, Kurtoğlu Abdullah, CHAMBERLAIN THOMAS W, KHLOBYSTOV ANDREI N, GIMENEZ MARIA D C, Yayın Yeri:ChemSusChem ,2021
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

3- Magnetically Recyclable Catalytic Carbon Nanoreactors
AYGÜN MEHTAP,CHAMBERLAIN THOMAS W,GIMENEZ MARIA D C,KHLOBYSTOV ANDREI N, Yayın Yeri:Advanced Functional Materials ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

4- Comparison of alkene hydrogenation in carbon nanoreactors of different diameters: probing the effects of nanoscale confinement on ruthenium nanoparticle catalysis
AYGÜN MEHTAP,STOPPIELLO CRAIG T,LEBEDEVA MARIA A,SMITH EMILY F,GIMENEZ MARIA D C,KHLOBYSTOV ANDREI N,CHAMBERLAIN THOMAS W, Yayın Yeri:J. Mater. Chem. A ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

1- Recyclable carbon nanoreactors by magnetic means
AYGÜN MEHTAP 10.06.2018, Yayın Yeri:8th Forum on New Materials of CIMTEC 2018, Italy Uluslararası Özet bildiri

2- Competitive Hydrogenation Catalysed by Ruthenium Nanoparticles in Carbon Nanoreactors
AYGÜN MEHTAP 04.04.2016, Yayın Yeri:Designing New Heterogeneous Catalysts: Faraday Discussion, United Kingdom Uluslararası Özet bildiri

3- Comparison of alkene hydrogenation in carbon nanoreactors of different diameters: probing the effects of nanoscale confinement on ruthenium nanoparticle catalysis
AYGÜN MEHTAP 11.09.2016, Yayın Yeri:6th EuChemS Congress, Spain Uluslararası Özet bildiri

4- Magnetic and catalytic carbon nanoreactors
AYGÜN MEHTAP 26.08.2018, Yayın Yeri:7th EuChemS Congress, United Kingdom Uluslararası Özet bildiri

1- Nanoteknolojiye Giriş; Nanomalzemelerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- General Chemistry
Lisans 2023-2024 İngilizce 5

3- General Chemistry
Lisans 2022-2023 İngilizce 5

4- Heterojen Kataliz
Doktora 2023-2024 Türkçe 3

5- Katalizlemede Nanomalzemeler
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Genel Kimya Laboratuvarı 1
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

7- Genel Kimya 1
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- Nanoteknolojiye Giriş; Nanomalzemelerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- Genel Kimya Laboratuvarı II
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

10- Genel Kimya II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

11- Multifonksiyonel Nanopatiküllerin ve Nano-cihazların Biomedikal Uygulamaları
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Genel Kimya Laboratuvarı 1
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

13- Genel Kimya 1
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
İki boyutlu WSeTe malzemesinin dizaynı ve karakterizasyonu KARDELEN, Tamamlandı KARDELEN ÇELİK Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fotonik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
2D geçiş metali ikili kalkojenit malzemelerin kontrollü katkılanması MUHAMMET AYHAN, Tamamlandı MUHAMMET AYHAN IŞIK Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fotonik Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- Erasmus Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow