Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
vehpi yıldırım
asst. prof

Post-Doktora Technische Universiteit Eindhoven, Biyomedikal Mühendisliği, , 2017, 2018

Bütünleşik Doktora Florida State University, , , 2012, 2017

Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2005, 2010

1- Pankreatik Beta-Hücreleri Arasındaki Iletişim Kanalarının Hücre Elektrofizyolojisi, Insülin Dinamikleri Ve Diyabet Gelişimine Etkilerinin Incelenmesi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü ULUSAL

2- Analysis and Extension of a Model for Oscillatory Islet Activity
Tamamlandı Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Araştırmacı ULUSLARARASI

3- A systems biology approach to RESOLVE the molecular pathology of two hallmarks of patients with metabolic syndrome and its co-morbidities; hypertriglyceridemia and low HDL-cholesterol.
Tamamlandı Avrupa Konseyi Araştırmacı ULUSLARARASI

4- Mide Küçültme Ameliyatlarının Lipoprotein Metabolizması Üzerindeki Etkilerinin Matematiksel Modeller Yardımıyla İncelenmesi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü ULUSAL

1- Gain of Function Mutation in K(ATP) Channels and Resulting Upregulation of Coupling Conductance are Partners in Crime in the Impairment of Ca2+ Oscillations in Pancreatic ß-cells
AN MURAT,AKYÜZ MESUT,Bertram Richard,AYDIN KARATAŞ ELANUR,KARATAŞ ÖMER FARUK,YILDIRIM VEHPİ, Yayın Yeri:Mathematical Biosciences ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Protocol for analyzing emergence dynamics of diabetes with obesity using numerical continuation and bifurcation analysis
YILDIRIM VEHPİ,Sloot Peter, Yayın Yeri:STAR Protocols ,2024
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

3- Bariatric surgery improves postprandial VLDL kinetics and restores insulin mediated regulation of hepatic VLDL production
YILDIRIM VEHPİ, ter Horst Kasper W., Gilijamse Pim W., van Harskamp Dewi, Schierbeek Henk, Jansen Hans, Schimmel Alinda W.M., Nieuwdorp Max, Groen Albert K., Serlie Mireille J., van Riel Natal A.W., Dallinga-Thie Geesje M., Yayın Yeri:JCI Insight ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- APPLICATION OF THE GKM TO SOME NONLINEAR PARTIAL EQUATIONS
TÜLÜCE DEMİRAY ŞEYMA, BAYRAKCI UĞUR, YILDIRIM VEHPİ, Yayın Yeri:Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1: Mathematics and Statistics ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- A data-driven computational model for obesity-driven diabetes onset and remission through weight loss
YILDIRIM VEHPİ, Sheraton Vivek M., Brands Ruud, Crielaard Loes, Quax Rick, van Riel Natal A.W., Stronks Karien, Nicolaou Mary, Sloot Peter M.A., Yayın Yeri:iScience ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- Modelling the Interplay Between Chronic Stress and Type 2 Diabetes On-Set
Bumbuc Roland V., YILDIRIM VEHPİ, Sheraton M. Vivek, Yayın Yeri:Springer Nature Switzerland ,2023
Uluslararası Hakemli EI: Engineering Index , Özgün Makale

7- New Soliton Solutions Arising in Some NLEEs
BAYRAKCI UĞUR, TÜLÜCE DEMİRAY ŞEYMA, YILDIRIM VEHPİ, Yayın Yeri:Bitlis Eren University Journal of Science and Technology ,2022
Ulusal Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

8- Soliton solutions for perturbed Radhakrishnan-Kundu-Lakshmanan equation
BAYRAKCI UĞUR, TÜLÜCE DEMİRAY ŞEYMA, YILDIRIM VEHPİ, Yayın Yeri:Balikesir Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- Calcium Oscillation Frequency-Sensitive Gene Regulation and Homeostatic Compensation in Pancreatic beta-Cells
YILDIRIM VEHPİ,Bertram Richard, Yayın Yeri:BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

10- Upregulation of an inward rectifying K channel can rescue slow Ca2 oscillations in K (ATP) channel deficient pancreatic islets
YILDIRIM VEHPİ,Vadrevu Suryakiran,Thompson Benjamin,Satin Leslie S.,Bertram Richard, Yayın Yeri:PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

1- Long-term Effects of Bariatric Surgery on Human Lipoprotein Metabolism
YILDIRIM VEHPİ,van Riel Natal 12.01.2018, Yayın Yeri:Resolve-Diabetes Meeting Ulusal Özet bildiri

2- Calcium Oscillation Frequency-Sensitive Gene Regulation and Homeostatic Compensation.
YILDIRIM VEHPİ 04.10.2017, Yayın Yeri:Annual Meeting of the International Society of Computational Biology Uluslararası Özet bildiri

3- Upregulation of an inward rectifying K channel can rescue slow Ca2 oscillations in K(ATP) channel deficient pancreatic Beta-cells
YILDIRIM VEHPİ 04.04.2017, Yayın Yeri:Bioinformatics and Systems Biology Conference Uluslararası Özet bildiri

4- A Mathematical Model for Bursting Electrical Activity Recovery in Pancreatic Beta-Cells.
YILDIRIM VEHPİ,Bertram Richard 21.07.2015, Yayın Yeri:Annual Meeting of The Society for Mathematical Biology (SMB) Uluslararası Özet bildiri

5- A K(ATP) Channel Independent Bursting Mechanism for SUR1-/- Pancreatic Beta-Cells
YILDIRIM VEHPİ,Bertram Richard 11.07.2016, Yayın Yeri:European Conference for Mathematical and Theoretical Biology (ECMTB) Uluslararası Özet bildiri

6- mathematical modeling and Analysis of Gene knockout compensation In pancreatic Beta-cells
YILDIRIM VEHPİ 19.06.2019, Yayın Yeri:(ICANAS 2019) ULUSLARARASI TEMEL VE UYGULAMALI BİLİMLERDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI Uluslararası Özet bildiri

1- Pre-Calculus
Lisans 2016-2017 İngilizce 4

2- Computational Biology
Lisans 2017-2018 İngilizce 4

3- Olasılık ve İstatistik
Lisans 2017-2018 Türkçe 12

4- Temel Bilgisayar Uygulamaları
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- Matematik 2
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

6- Matematik 1
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

7- Mühendislik Matematiği
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

8- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

9- Matematik 2
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

10- Matematik 1
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

11- Matematiksel Hesaplamalar
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Olasılık ve İstatistik
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

13- Dinamik Sistemler
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- Hesaplamalı Biyoloji
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

15- İstatistiksel Öğrenme ve Yapay Zeka
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
A physiology based glucose-insulin-GLP-1 model: explaining changes observed after Roux-en-Y gastric bypass Linda CP, Tamamlandı Linda CP Thijssen Technische Universiteit Eindhoven Biyomedikal Muhendisligi Biyomedikal Muhendisligi

2- Yüksek Lisans
Multicompartmental model for apolipoprotein B-100 and triglyceride metabolism in VLDL-IDL-LDL subfractions of individuals who underwent bariatric surgery Hao, Tamamlandı Hao Cao Technische Universiteit Eindhoven Department of Biomedical Engineering Biyomedikal Mühendisliği

3- Yüksek Lisans
Genelleştirilmiş Kudryashov metodu ile bazı lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlerinin incelenmesi UĞUR, Tamamlandı UĞUR BAYRAKCI Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Mide küçültme ameliyatlarının lipit ve glikoz emilimine etkisinin matematiksel modeller yardımıyla incelenmesi SEDANUR, Tamamlandı SEDANUR KÖKSAL Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
2020

2019 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow