Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, 2015, 2019

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, 2010, 2014

1- Investigation of multiple enzyme activity ofthermophilic Bacıllus specıes
RÜZGAR DAMLA,GÖRMEZ ARZU,ÖZTAŞ EBRU,EFE DERYA 26.11.2018, Yayın Yeri:INTERNATIONAL SYPOSIUM ON APPLIEDSCIENCES AND ENGINEERING2018 Uluslararası Tam metin bildiri

2- Antibiyotikten İzole Edilen Fungusun Klinik Patojenler Üzerine Etkisi
RÜZGAR DAMLA,GÖRMEZ ARZU 20.12.2019, Yayın Yeri:ISPEC Ulusal Özet bildiri

ETÜ Asistan Snow