Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Women's Research and Application Center

I. Women Themed National Student Congress

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) bünyesinde gerçekleştirdiğimiz I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi 13-14 Mart tarihlerinde online olarak Blackboard ve Youtube üzerinden düzenlenmiştir.

Erzurum Teknik Üniversitesi rektörümüz sayın Prof. Dr. Bülent Çakmak başta olmak üzere üniversitemize,
davetli konuşmacılarımız sayın Prof. Dr. Serpil Çakır ve sayın Prof. Dr. Nurşen Adak'a,
çeşitli üniversitelerden katılım sağlayan değerli oturum başkanlarımıza,
çalışmaları ve sunumları ile bizlerle bilgilerini paylaşan değerli öğrenci arkadaşlarımıza,
ve iki gün boyunca etkinliğimizi takip eden ve ilgilenen tüm katılımcılara,
Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak teşekkür ediyoruz. 


Kongre web sayfamız için tıklayınızKongremizin 13 Mart I. oturumlarına buraya tıklayarak Youtube üzerinden erişebilirsiniz.

Davetli Konuşmacı : Prof. Dr. Serpil Çakır (İstanbul Üniversitesi)

•I Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Utku (Atatürk Üniversitesi)

Enfal Erkan: Kızkardeşler Miti (Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Öğrencisi)

Berçem Öden: Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Kalıp yargılarının Tarihsel ve Dinsel Boylamda İncelenmesi (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kadın ve Aile Çalışmaları Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Merve Aybüke Özkan: Siyasette Temsiliyet Krizi ve Kadın (Atatürk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kongremizin 13 Mart II. oturumlarına buraya tıklayarak Youtube üzerinden erişebilirsiniz.

• II Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Kacıroğlu (Erzurum Teknik Üniversitesi)

Gülşah Kazancı: Marjane Satrapi’nin Persepolis Adlı Eserinin Feminist Oryantalist Açıdan Analizi (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Öğrencisi )

Ümmügülsüm Korkmaz: Kızıl Kırgın’ın Kadınları Marguva Romanının Psikanalitik Bağlamda Çözümü (Kastamonu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Sümeyye Özdemir: Tomris Uyar ve Adalet Ağaoğlunun Kadınları (Giresun Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi)

• III Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fahrunnisa Kazan (Dicle Üniversitesi)

Nur Gözde Tayfur: Reklamlarda Değişen Kadın İmgesi: Dove Benim Saçım Ezberlerin Ötesinde Reklam Örneği (Maltepe Üniversitesi, İletişim Bölümü, Doktora Öğrencisi )

Esra Akarsu: Reklamlarda Mutluluk Vaadinin Yeniden Üretiminde Toplumsal Cinsiyet Temsili (Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Bölümü, Doktora Öğrencisi)

Zeynep Türk: Tarihsel Süreçte Kadın Olmak ve Türk Medyasında Kadın Olgusu (Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Lisans Öğrencisi)

• IV Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İrem Aslan Seyhan (Bartın Üniversitesi)

M. Reyyan Yılmaz: Türk Bilim Tarihi Yazıcılığında Kadınlar (Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Begül Hudayberdiyeva: Modern Dönemde Tasavvufi Neşve ile Yetişmiş Bazı Kadın Aydınlar (Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Saadet Yanardağ: Kadın Neyzenlerin Müzik Deneyimlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Ele Alınması (Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü, Lisans Öğrencisi)

Kongremizin 14 Mart I. oturumlarına buraya tıklayarak Youtube üzerinden erişebilirsiniz.

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Nurşen Adak (Akdeniz Üniversitesi)

• I Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Selda Adiloğlu (Bursa Teknik Üniversitesi)

Aslı Ayşe Kalkan: Aile Politikaları Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim (Uşak Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Beyza Karakoç & Duygu Aksu: Küresel Salgın Sürecinde Karantina Uygulamaları ve Aile İçin Kadın Rolü Algısında Yaşanan Değişimler (Bursa Teknik Üniversitesi/Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme/Siyaset Bilimi/Kamu Yönetimi Bölümleri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri)

Fatma Yıldırmış & Özlem Bozbuğa & Zehra Çalışkan: Ülkemizde Lisansüstü Çalışmalarda Kadına Yönelik Şiddet (Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencileri)

• II Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mukadder Erkan (Atatürk Üniversitesi)

Emircan Hurma: Aleksandr Blok'un Şiirlerinde Vladimir Solovyov'un "Sonsuz Dişilik« Felsefesinin Yansımaları (Anadolu Üniversitesi, Rus Dili Bölümü, Lisans Öğrencisi)

Zeynep Hazal Yıldız: “Siyahi” Kadın ve Metalaşma: Çift Taraflı Sömürgeleşme Sürecine Postkolonyal Feminist Bir Yaklaşım (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Öğrencisi)

İrem Kasap: Hayvanlar, Kadınlar ve Et: Carol J. Adams, Margaret Atwood ve Charlotte Perkins Gilman’ın Edebiyat Eserlerinin Feminist-Vejetaryen Eleştirel Kuramı (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Öğrencisi)

Kongremizin 14 Mart II. oturumlarına buraya tıklayarak Youtube üzerinden erişebilirsiniz.

• III Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar (Atatürk Üniversitesi)

Gamze Tiryaki: Kadın İsterse Yapar: Aksu Köyünde Kadın Dayanışması ve Kadının Ekonomik Hayata Katılımı (Bursa Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Lisans Öğrencisi)

İlayda Bahar Çamgören & Hacer Mutlu Danacı: Sosyal Ekofeminizm Bağlamında Kadın Mimarların Ekolojik Mimarideki Rolünün İncelenmesi (Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencileri)

Sevim Sılanur Küçük: Cam Tavan Sendromunun Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma (Erzurum Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Lisans Öğrencisi)

• IV Oturum Başkanı: Doç. Dr. Uğur Akbulut (Erzurum Teknik Üniversitesi)

Şevin Evren: Bacıyan-ı Rum Teşkilatının Kadına Yönelik Faaliyetlerinin Sosyal Hizmet Bağlamında Değerlendirilmesi (Iğdır Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Lisans Öğrencisi)

Gamze Altay: Şefika Sultan Gaspıralı ve Kadın Hareketinde Aktif Mücadele Dönemi (Kastamonu Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi)

Şerife Gizem Yıldız: Modern Türk Kadını Kimliğinin İnşasında Atatürk'ün Manevi Kızı Afet İnan'ın Etkileri (Erciyes Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkılapları Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi)Kongre Programı 

Kongremizden Sn. Rektörümüz, davetli konuşmacılarımız ve katılımcılarımıza ait göreseller

ETÜ Asistan Snow