Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Directorate of School of Foreign Languages

In-service Training

1) Interactive Teaching Tools / Öğr. Gör. H. Kübra Er/ 25.10.2019

2) Teaching Grammar in Context / Öğr. Gör. H. Kübra Er/ 31.01.2020

3) Collaborative Writing and Peer Feedback in Blackboard / Öğr. Gör. H. Kübra Er / 04.03.2020

4) Engage Study Activation / Dr. Öğr. Üyesi Elham Zarfsaz / Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi / 15.03.2022

5) Visual Media in the Online Classroom / Öğr. Gör. Francis Payne / Bilgi Üniversitesi / 15.04.2022

6) Text Exploitation for Rhetorical Patterns  /Öğr. Görevlisi Billur Ülkü / Kadir Has Üniversitesi / 16.05.2022

7) Listening and Speaking Practice with CHATGPT and Teaching via TEACHFLIX / Dr. Öğr. Üyesi H. Kübra Er 24.04.2023

8) Teaching Tomorrow: Exploring the Revolutionary Role of AI in Education / Öğr. Gör. Gayane Pozharina / İstanbul Aydın Üniversitesi / 5.05.2023

9) Navigating the Landscape of Effective Assessment Practices / Doç. Dr. Süleyman Kasap / Van Yüzüncüyıl Üniversitesi / 5.12.2023

ETÜ Asistan Snow