Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Dr. Instructor Member Elanur AYDIN ​​KARATAŞ Received the Title of "Associate Professor".(07.12.2022)

Elanur AYDIN KARATAŞ, faculty member of the Department of Molecular Biology and Genetics of our faculty, has received the title of Associate Professor. Assoc. Dr. We congratulate our teacher Elanur AYDIN KARATAŞ and wish her continued success.