Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Res. See. Dr. Özge ÇAĞLAR YILDIRIM and Res. See. Dr. Ebru ALTIPARMAK Received the Title of "Doctor Lecturer". (03.10.2023)

Our Faculty's Molecular Biology and Genetics Department Genetics Department faculty member Özge ÇAĞLAR YILDIRIM and Mathematics Department Analysis and Functions Theory Department faculty member Ebru ALTIPARMAK have received the title of "Doctor Lecturer".

Dr. Lecturer Member Özge ÇAĞLAR YILDIRIM and Dr. Lecturer We congratulate our member Ebru ALTIPARMAK and wish her continued success.   


ETÜ Asistan Snow