Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü
Pouneh Abdollahi Fard
Dr. Öğr. Üyesi
Araştırma Alanları Toplumsal Cinsiyet, İletişim Araştırmaları, Kültürlerarası İletişim

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR), 2013, 2019

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FARS DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2012, 2018

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ), 2010, 2013

Yüksek Lisans Islamic Azad University - Tabriz, , , 2002, 2005

Lisans Islamic Azad University - Tabriz, FARS DİLİ VE EDEBİYATI, , 1999, 2002

1- The Psychology of Colors in Indian Style Literature and It’s Importance in Creating Literary Works ,Tamamlandı, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, ULUSLARARASI

2- Nimâ Yuşic’ten 1979 İslam Devrimi’ne kadar Fars Şiiri ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

1- KAVRAMLAR VE KURAMLAR DÜŞÜNCE BİLİMLERİ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Toplumsal Cinsiyet , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: ABDOLLAHI FARD POUNEH ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 560 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-4202-60-7

2- AFGANİSTAN-İRAN-TACİKİSTAN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Toplumsal Cinsiyet , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: ABDOLLAHI FARD POUNEH ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 459 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7087-22-3

3- MODERN FARS ŞİİRİ Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ABDOLLAHI FARD POUNEH ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 400 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2127-78-0

4- فابل در ادب فارسی Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: ABDOLLAHI FARD POUNEH ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Farsça, ISBN: 978-600-904331-6

1- Ulusal , Rapor Yazma Kuralları, İdari Otomasyon ve Resmi Yazışmalar, 05.03.2008,07.03.2008

2- Uluslararası , İdari Yazışmalarda Yazım kuralları, İdari Yazışmalarda Uygulanması gereken Dilbilgisi Kuralları, 20.03.2008,21.03.2008

3- Uluslararası , Etkili Eğitim Yöntemleri, Farklı iletişim becerilerine sahip kişiler için farklı eğitim yöntemleri., 12.05.2009,13.05.2009

4- Uluslararası , Doğru ve Etkili Rapor Yazma Yöntemleri, Bilimsel ve İdari Rapor Hazırlama Süreci ve Yöntemleri., 04.05.2009,05.05.2009

1- ZERDÜŞT İNANCINDA KADININ KONUMU , Dünya Dilleri ve Edebiyatları, ABDOLLAHI FARD POUNEH, Doğu Esintileri,2020

2- MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRİNDE BİR İLETİŞİM YÖNTEMİ OLARAK SESSİZLİK , TR DİZİN, ABDOLLAHI FARD POUNEH,TÜRKBEN AYDIN FUNDA, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi,2020

3- KLASİK FARS ŞİİRİNDE BEDEN DİLİ(MEVLÂNÂ VE HÂFIZ ÖRNEĞİ) , TR DİZİN, ABDOLLAHI FARD POUNEH,TÜRKBEN AYDIN FUNDA, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,2020

4- İRAN’DA FEMİNİZMİN GELİŞİMİ , İran Çalışmaları, ABDOLLAHI FARD POUNEH, İran Çalışmaları Dergisi,2020

5- FABULOUS ASTEACHİNG TOOLS İN PERSİAN EDUCATİONAL LİTERATURE, فابل ابزارآموزشی درادبیات تعلیمی فارسی , Dünya Dilleri ve Edebiyatları, ABDOLLAHI FARD POUNEH, Doğu Esintileri,2020

6- ÇAĞDAŞ İRAN ŞİİRİNDE ANA AKIMLAR , Filoloji Temel Alanı-Dünya Dilleri ve Edebiyatları, ABDOLLAHI FARD POUNEH, Doğu Esintileri,2019

7- PPERS ŞİİRİNDE KLASİK ŞİİRDEN MODERN ŞİİRE GEÇİŞ SÜRECİFROM CLASSICAL TO MODERN POETRY: A TRANSITION IN PERSIAN POETRY , Filoloji, ABDOLLAHI FARD POUNEH, Erzurum Teknik ��niversitesi Sosyal Bilimler Enstit��s�� Dergisi,2018

8- BABA TAHIR İS THE FIRST FIRE OF THE MYSTICAL POEM , Filoloji Temel Alanı-Dünya Dilleri ve Edebiyatları, ABDOLLAHI FARD POUNEH, SOURESTAN,2011

1- Uluslararası , Özet bildiri, İran Mitolojisinde Cinsiyet Eşitliği, ABDOLLAHI FARD POUNEH, TÜRKİYE, II. ULUSLARARASI DİL, DÜŞÜNCE ve DİN BİLİMLERİ KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Toplumsal Cinsiyet

2- Uluslararası , Özet bildiri, NİZAMİ-Yİ GENCEVİ ESERLERİNDE CİNSİYET, ABDOLLAHI FARD POUNEH, TÜRKİYE, DOĞUMUNUN 880. YILINDA ÜNLÜ TÜRK ŞAİR VE DÜŞÜNÜR NİZAMİ-Yİ GENCEVİ SEMPOZYUMU, Farsça, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Toplumsal Cinsiyet>Nizami-Yi Gencevi,Kadın ,Cinsiyet

3- Uluslararası , Özet bildiri, Mevlana'nın Düşüncesinde Kadın, ABDOLLAHI FARD POUNEH, TÜRKİYE, ULUSLARARASI TASAVVUF VE EDEBİYAT SEMPOZYUM, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları>Kadın,Edebiyat, Şiir,Cinsiyet Eşitliği

1- Uluslararası , Dergi, Editör, SOURESTAN, ABDOLLAHI FARD POUNEH, Farsça, 2010,

2- Uluslararası , Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, DOĞU ESİNTİLERİ, ABDOLLAHI FARD POUNEH,YILDIRIM NİMET, Farsça, 2020,

1- OSMANLICA FELSEFİ METİNLER , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 1

2- MİTOLOJİ VE FELSEFE , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 1

3- KİŞİSEL GELİŞİM , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

4- İLETİŞİM BECERİLERİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 1

5- MİTOLOJİ VE FELSEFE , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

6- FARSÇA KONUŞMA , Lisans, 2016-2017, Farsça, 4

7- Türkçe 'den Farsça' ya Çeviri , Lisans, 2016-2017, Farsça, 4

8- Farsça Modern Metinler , Lisans, 2018-2019, Farsça, 2

9- Farsça Dikte , Lisans, 2018-2019, Farsça, 2

10- Farsça Konuşma , Lisans, 2017-2018, Farsça, 8

11- Türkçe’den Farsça’ya Çeviri , Lisans, 2018-2019, Farsça, 8

12- Frasça Konuşma , Lisans, 2018-2019, Farsça, 6

13- Türkçe’den Farsça’ya Çeviri , Lisans, 2017-2018, Farsça, 8

14- Farsça Modern Metinler , Lisans, 2017-2018, Farsça, 4

15- Osmanlıca Felsefi Metinler , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 6

16- İran Kültürü ve Tarihi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 4

17- Farsça IV , Lisans, 2017-2018, Farsça, 4

18- Farsça IV , Lisans, 2016-2017, Farsça, 4

19- Farsça IV , Lisans, 2015-2016, Farsça, 4

20- Farsça IV , Lisans, 2014-2015, Farsça, 4

21- Farsça III , Lisans, 2017-2018, Farsça, 4

22- Farsça III , Lisans, 2016-2017, Farsça, 4

23- Farsça III , Lisans, 2015-2016, Farsça, 4

24- Farsça III , Lisans, 2014-2015, Farsça, 4

25- Farsça II , Lisans, 2014-2015, Farsça, 6

26- Farsça II , Lisans, 2015-2016, Farsça, 6

27- Farsça II , Lisans, 2016-2017, Farsça, 6

28- Farsça II , Lisans, 2017-2018, Farsça, 6

29- Farsça I , Lisans, 2014-2015, Farsça, 6

30- Farsça I , Lisans, 2015-2016, Farsça, 6

31- Farsça I , Lisans, 2016-2017, Farsça, 6

32- Farsça I , Lisans, 2017-2018, Farsça, 6

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2015, 2019

2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2003 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Islami Azad Üniversitesi