;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Mini borularda tek fazlı akışın deneysel ve teorik olarak incelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- Manyetik nanoakışkanlarınn sentezlenmesi termofiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve mikrogövde borulu ısı değiştiricide termal performanslarının incelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

3- Endüstriye Yönelik Farklı Tipte Isı Değiştiricilerin Tasarımı ve Nanoakışkanlar ile Termal Performanslarının Araştırılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

4- Mikro kanal içerisindeki akışkana enjekte edilmiş manyetik alana duyarlı nano partiküllerin manipülasyonunu sağlayacak elektromanyetik alan kontrollü bir sistemin tasarımı ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

5- Borularda türbülatörlerin ısı transferine olan etkisinin deneysel ve teorik incelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

6- Süt sanayinde güneş enerjisi destekli ısı pompasının kullanabilirliğinin teorik ve deneysel incelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

7- Nanoakışkanlarda havuz kaynama ısı transferinin deneysel ve teorik incelenmesi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

8- Erzurum ilinde Güneş ve toprak kaynaklı ısı pompasının deneysel incelenmesi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

9- Zeotropik Gaz Karışımları Kullanılan Isı Pompalarında Enerji ve Ekserji Verimlerinin Araştırılması ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

10- Isı Transfer İyileştirilmesi ve İki Fazlı Akış Kararsızlıkları ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

11- Elektronik cihazların soğutulmasında kullanılan altıgen kanatçıklı ısı değiştiricisinde çarpan jetin aero termal davranışlarının deneysel ve sayısal incelenmesi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

12- Nanoakışkanlarla çalışan gövde borulu ısı değiştirici tasarım ve optimizasyonu ,Tamamlandı, BAP, Yönetici, ULUSAL

13- Nanoakışkanların ısı transferi ve akış karekteristiklerinin belirlenmesi ,Tamamlandı, BAP, Yönetici, ULUSAL

14- Kompleks geometriye sahip ısı transfer yüzeylerindetaşınım katsayısı ve akış karekteristiklerinin belirlenmesi ,Tamamlandı, BAP, Yönetici, ULUSAL

15- Zeotropik Gaz Karışımları Kullanılan Isı Pompalarında Enerji ve Ekserji Verimlerinin Araştırılması ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

16- Nano Akışkanlarda Havuz Kaynama Isı Transferinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

17- Soğuk İklim Bölgelerinde Güneş ve Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Deneysel İncelenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

18- Nanoakışkanların Isı Transferi ve Akış Karakteristiklerinin İncelenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, ULUSAL

19- Isı Transfer İyileştirilmesi ve İki Fazlı Akış Kararsızlıkları ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

1- Makina ve Teçhizat , Ders Kitabı, Ulusal, TÜRKİYE, Editörler: Kadir Bilen

2- Teknolojinin Bilimsel İlkeleri , Ders Kitabı, Ulusal, , Editörler: Nezir SAFFET, ŞENKAL OZAN

1- On numerical methods optimization of CFD solution to evaluate fluid flow around a sample object at low Re numbers , SCI, AFSHARI FARAZ,Zavaragh Hadi Ghasemi,ŞAHİN BAYRAM,Grifoni Roberta Cocci,Corvaro Francesco,Marchetti Barbara,Polonara Fabio, MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION,2018

2- Entropy generation of nanofluid flow in a microchannel heat sink , SCI, MANAY EYÜPHAN,AKYÜREK EDA FEYZA,ŞAHİN BAYRAM, Results in Physics,2018

3- Experimental Analysis for Heat Transfer of Nanofluid with Wire Coil Turbulators in a Concentric Tube Heat Exchanger , SCI, AKYÜREK EDA FEYZA,GELİŞ KADİR,ŞAHİN BAYRAM,MANAY EYÜPHAN, Results in Physics,2018

4- Performance evaluation of RANS-based turbulence models in simulating a honeycomb heat sink , SCI, SUBAŞI ABDUSSAMET,ÖZSİPAHİ MUSTAFA,ŞAHİN BAYRAM,GÜNEŞ HASAN, HEAT AND MASS TRANSFER,2017

5- Heat transfer and pressure drop of nanofluids in a microchannel heat sink , SCI-Expanded, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM, HEAT TRANSFER ENGINEERING,2017

6- Multi objective optimization of a honeycomb heat sink using Response Surface Method , SCI, SUBAŞI ABDUSSAMET,ŞAHİN BAYRAM,KAYMAZ İRFAN, International Journal of Heat and Mass Transfer,2016

7- Thermal performance analysis of nanofluids in a concentric heat exchanger equipped with turbulators , International Science Index, AKYÜREK EDA FEYZA,ŞAHİN BAYRAM,GELİŞ KADİR,MANAY EYÜPHAN,CEYLAN MURAT, Int. J. of Mechanical, aerospace, Industrial Mechatronic and Manufacturing Engineering,2016

8- Determination of thermophysical properties of water based magnetic nanofluids , International Science Index, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,MANDEV EMRE,ATEŞ İBRAHİM,YETİM TUBA, Int. J. of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering,2016

9- The effect of microchannel height on performance of nanofluids , SCI-Expanded, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM, International Journal of Heat and Mass Transfer,2016

10- An Experimental Study on Heat Transfer and Pressure Drop of CuO Water Nanofluid , SCI-Expanded, ŞAHİN BAYRAM,MANAY EYÜPHAN,AKYÜREK EDA FEYZA, Journal of Nanomaterials,2015

11- Numerical investigation of convective heat transfer from perforated pin fins , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM,MANAY EYÜPHAN,GELİŞ KADİR,KARSLI SÜLEYMAN, International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering,2014

12- At constant surface temperature heat transfer performance of single blockages , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM,MANAY EYÜPHAN,ÖZCEYHAN VEYSEL,GELİŞ KADİR, International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering – IJAMAE,2014

13- Experimental Research of Dynamic Instabilities in the Presence of Coiled Wire Inserts on Two Phase Flow , SCI-Expanded, ÖMEROĞLU GÖKHAN,ÇOMAKLI ÖMER,KARAGÖZ ŞENDOĞAN,ŞAHİN BAYRAM, The Scientific World Journal,2013

14- Experimental investigation of heat transfer and pressure drop characteristics of Al2O3 water nanofluid , SCI-Expanded, ŞAHİN BAYRAM,MANAY EYÜPHAN,AKYÜREK EDA FEYZA,KARAGÖZ ŞENDOĞAN, Experimental Thermal and Fluid Science,2013

15- Overall heat transfer enhancement of triangular obstacles , SCOPUS, ŞAHİN BAYRAM, International Journal of Automotive and Mechanical Engineering (IJAME,2013

16- Thermal Performance Analysis of Nanofluids in Microchannel Heat Sinks , international science index, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,YILMAZ MEHMET,GELİŞ KADİR, World Academy of Science, Engineering and Technology,2012

17- Mikrokanallarda Nanoakışkanların Kullanımı , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Mühendis ve Makine,2012

18- Effect of suspended CuO nanoparticles on mass transfer to a rotating disc electrode , SCI-Expanded, ŞARA OSMAN NURİ,İÇER FATİH,YAPICI SİNAN,ŞAHİN BAYRAM, Experimental Thermal and Fluid Science,2011

19- Determination of optimum working conditions R22 and R404A refrigerant mixtures in heat pumps using Taguchi method , SCI-Expanded, ÇOMAKLI KEMAL,ŞİMŞEK FADİME,ÇOMAKLI ÖMER,ŞAHİN BAYRAM, Applied Energy,2009

20- Renewable energy sources for sustainable development in Turkey , SCI-Expanded, ÇOMAKLI KEMAL,KAYA MEHMET,ŞAHİN BAYRAM, Energy, Exploration & Exploitation,2008

21- Performance analysis of a heat exchanger having perforated square fins , SCI-Expanded, ŞAHİN BAYRAM,DEMİR ALPARSLAN, Applied Thermal Engineering,2008

22- Thermal performance analysis and optimum design parameters of heat exchanger having perforated pin fins , SCI-Expanded, ŞAHİN BAYRAM,DEMİR ALPARSLAN, Energy Conversion and Management,2008

23- Erzurum da yarı açık bir günde güneş kaynaklı ısı pompasının performans analizi , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Tesisat Mühendisliği Dergisi,2008

24- A Taguchi approach for determination of optimum design parameters for a heat exchanger having circular cross sectional pin fins , SCI-Expanded, ŞAHİN BAYRAM, Heat and Mass Transfer,2007

25- Isı Transferi İyileştirmesinin İki Fazlı Akış Kararsızlıklarına Etkisi , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Mühendis Makina,2007

26- Nanoakışkanlar ve Nanoakışkanlarla kaynama ısı transferinin incelenmesi üzerine 2 Kaynama , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Termodinamik,2007

27- Nanoakışkanlar ve Nanoakışkanlarla kaynama ısı transferinin incelenmesi üzerine 1 Genel Tanım , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Termodinamik,2007

28- Optimum design parameters of a heat exchanger having hexagonal fins , SCI-Expanded, YAKUT KENAN,ALEMDAROĞLU NİHAL,ŞAHİN BAYRAM,ÇELİK CAFER, Applied Energy,2006

29- Kazan Bacalarında Meydana Gelen Enerji ve Ekserji Kayıpları , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Tesisat Mühendisliği Dergisi,2006

30- Isı pompası Sistemlerinin Seçimi , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Tesisat Mühendisliği Dergisi,2006

31- Nanoakışkanlarla ısı transferinin iyileştirilmesi , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Mühendis Makina,2006

32- Optimum design parameters of a heat exchanger , SCI-Expanded, ŞAHİN BAYRAM,YAKUT KENAN,KOTCİOĞLU İSAK,ÇELİK CAFER, Applied Energy,2005

33- Effects of tapes with double sided delta winglets on heat and vortex characteristics , SCI-Expanded, YAKUT KENAN,ŞAHİN BAYRAM,ÇELİK CAFER,ALEMDAROĞLU NİHAL,KURNUÇ ASLIHAN, Applied Energy,2005

34- Enerji Çevre Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Tesisat Mühendisliği Dergisi,2005

35- The effects of vortex characteristics on performance of coiled wire turbulators used for heat transfer augmentation , SCI-Expanded, YAKUT KENAN,ŞAHİN BAYRAM, Applied Thermal Engineering,2004

36- Performance and flow induced vibration characteristics for conical ring turbulators , SCI-Expanded, YAKUT KENAN,ŞAHİN BAYRAM,CANBAZOĞLU SUAT, Applied Energy,2004

37- Flow induced vibration analysis of conical rings used for heat transfer enhancement in heat exchangers , SCI-Expanded, YAKUT KENAN,ŞAHİN BAYRAM, Applied Energy,2004

38- Boru içerisine yerleştirilen konik halka elemanların ısı geçişine etkisi ve akış kaynaklı titreşimlerin analizi , Endekste taranmıyor, ŞAHİN BAYRAM, Termodinamik,2002

1- TMMOB Makina Mühendisleri Odası , 1998, , Üye

1- Uluslararası , Özet bildiri, IRRIGATION USING THE OFF-GRID PHOTOVOLTAIC PANELS, GELİŞ KADİR,ÇELİK MEHMET ALİ,GENÇ NACİ,ŞAHİN BAYRAM, , 3rd İnternational Conference on Advances in Natural and Applied Science, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

2- Uluslararası , Özet bildiri, RADIATOR PERFORMANCE TEST SYSTEM, GELİŞ KADİR,ŞAHİN BAYRAM,ÇELİK MEHMET ALİ, , 3rd İnternational Conference on Advances in Natural and Applied Science, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

3- Ulusal , Tam metin bildiri, Mini Borularda CFD Çözümlemesi, YILDIRIM ORHAN,KARAGÖZ ŞENDOĞAN,ŞAHİN BAYRAM,ÇOMAKLI ÖMER, TÜRKİYE, 21.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

4- Ulusal , Tam metin bildiri, Kübik birim kafes elemanlardan zorlanmış taşınımla ısı transferinin deneysel incelenmesi, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,Konukman Kerim,MANDEV EMRE, TÜRKİYE, 21. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

5- Ulusal , Tam metin bildiri, Su bazlu CoFe2O4 ferroakışkanının termofiziksel özllük ölçümleri, ŞAHİN BAYRAM,MANAY EYÜPHAN,ATEŞ İBRAHİM,CEYLAN MURAT, TÜRKİYE, 21. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Thermophysical property measurements of water based ferrofluids, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,Kızılıoğlu Baldan Rahşan,CEYLAN MURAT,MANDEV EMRE, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2nd Thermal and Fluid Engineering Conference, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Analysis of turbulent convective heat transfer from rectabgular baffles by Taguchi method, ŞAHİN BAYRAM,BAYRAKÇEKEN ABDULKADİR,MANAY EYÜPHAN,ATEŞ İBRAHİM, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2nd Thermal and Fluid Engineering Conference, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, Determination of thermophysical properties of water based magnetic nanofluids, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,MANDEV EMRE,ATEŞ İBRAHİM,YETİM TUBA, İSPANYA, ICEM 2016: 18th International Conference on Energy and Management, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, Thermal Performance Analysis of Nanofluids in a Concetric Heat Exchanger Equipped with Turbulators, AKYÜREK EDA FEYZA,ŞAHİN BAYRAM,GELİŞ KADİR,MANAY EYÜPHAN,CEYLAN MURAT, İSPANYA, ICEM 2016: 18th International Conference on Energy and Management, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

10- Uluslararası , Özet bildiri, Heat transfer of magnetic nanofluids by natural convection, MANDEV EMRE,MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM, TÜRKİYE, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

11- Uluslararası , Özet bildiri, Heat transfer applications for nanofluids, GELİŞ KADİR,ŞAHİN BAYRAM,MANAY EYÜPHAN, TÜRKİYE, International Conferance on Advances in Natural and Applied Sciences, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

12- Ulusal , Tam metin bildiri, Şerit elemanlar kullanılan eş merkezli dairesel bir ısı değiştiricide nanoakışkanların entropi üretimi, ŞAHİN BAYRAM,GELİŞ KADİR,MANAY EYÜPHAN,MANDEV EMRE, TÜRKİYE, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

13- Ulusal , Tam metin bildiri, Mikrokanallı ısı alıcıda nanoakışkanların optimizasyonu, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,GELİŞ KADİR,MANDEV EMRE, TÜRKİYE, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

14- Uluslararası , Tam metin bildiri, Convective heat transfer of Al2O3 water nanofluids in concentric circular tube, GELİŞ KADİR,ŞAHİN BAYRAM,MANAY EYÜPHAN,MANDEV EMRE, , Proceedings of the 1st Thermal and Fluid Engineering Conference, TFESC, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

15- Uluslararası , Tam metin bildiri, Thermal and hydrodynamic analysis of nanofluids at low concentrations in a microchannel heat sink, MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,GELİŞ KADİR,MANDEV EMRE, , Proceedings of the 1st Thermal and Fluid Engineering Conference, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

16- Ulusal , Sözlü Bildiri, Kanatlı Bir Isı Değiştirici İçin Termal Dirence Göre Optimum Dizayn Parametrelerinin Taguchi Metoduyla Belirlenmesi, Bayram Şahin, Kenan Yakut, TÜRKİYE, Uluslararası katılımlı V. GAP Mühendislik Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

17- Ulusal , Sözlü Bildiri, Konik Halka Elemanlarla Isı Transferinin İyileştirilmesi ve Akış Kaynaklı Titreşimlerin Spektral Analizi, Bayram Şahin, Kenan Yakut, TÜRKİYE, Uluslararası katılımlı IV. GAP Mühendislik Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

18- Ulusal , Sözlü Bildiri, Taguchi Metodunun Isı Transferi İyileştirme Çalışmalarında Kullanılabilirliği Kanatlı Bir Isı Değiştirici İçin Optimum Dizayn Parametrelerinin Taguchi Metoduyla Belirlenmesi, Bayram Şahin, Kenan Yakut, TÜRKİYE, 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

19- Ulusal , Sözlü Bildiri, Farklı tip türbülatörlerin ısı transferine etkileri, Bayram Şahin, Kenan Yakut, TÜRKİYE, I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

20- Ulusal , Sözlü Bildiri, Bir Isı Değiştiricinin Termal Dirence Göre Optimum Tasarım Parametrelerinin Yanıt Yüzey Yöntemi Yardımıyla Belirlenmesi, Şahin Bayram, Kaymaz İ., TÜRKİYE, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

21- Ulusal , Sözlü Bildiri, Soğuk İklim Bölgesinde Güneş Ve Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel İncelenmesi, Bakırcı K., Özyurt Ö., Çomaklı Ö., Şahin B., TÜRKİYE, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

22- Ulusal , Sözlü Bildiri, Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri ve Merkezi Bir Isı Santrali İçin Uygulanması, Çomaklı K., Erdoğan S., Şahin B, Yılmaz M, TÜRKİYE, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

23- Ulusal , Sözlü Bildiri, Nanopartikül içeren akışkanların ısı geçişi uygulamaları, Bayram Şahin, E.Feyza Dilek, Ömer Özyurt, Süleyman Karslı, TÜRKİYE, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

24- Ulusal , Sözlü Bildiri, CuO ve Al2O3 nanoakışkanlarının hazırlanması ve ısıl iletkenliklerinin belirlenmesi, Bayram Şahin, E.Feyza Dilek, Şendoğan Karagöz, Kemal Çomaklı, TÜRKİYE, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

25- Ulusal , Sözlü Bildiri, Güneş Toprak kaynaklı ısı pompasının ekserji analizi, Kadir Bakırcı, Ömer Özyurt, Bayram Şahin, Kemal Çomaklı, TÜRKİYE, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

26- Ulusal , Sözlü Bildiri, Nanoakışkanlarda kaynama ısı transferindeki son gelişmeler, Doğan Çiloğlu, A.Rahim Bölükbaşı, Bayram Şahin, TÜRKİYE, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

27- Ulusal , Sözlü Bildiri, Kaynamalı yatay bir boru sisteminde su buhar iki fazlı akış kararsızlıklarına boru tiplerinin etkileri, Mehmet Yılmaz, Şendoğan Karagöz, Ömer Çomaklı, Bayram Şahin, TÜRKİYE, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

28- Ulusal , Sözlü Bildiri, CuO ve Al2O3 nanoakışkanlarının ısı transferi karakteristiklerinin sayısal çözümü, Özgür Bedir, Bayram Şahin, A.Rahim Bölükbaşı, TÜRKİYE, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

29- Ulusal , Sözlü Bildiri, Delikli kare kanatçıklardan taşınımla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi, Manay Eyuphan, Şahin Bayram, Karagoz Şendoğan, TÜRKİYE, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

30- Ulusal , Sözlü Bildiri, İçerisinde delinmiş kare iğne kanatçıklar bulunan kare kanalda iki optimizasyon tekniğinin karşılaştırılması, Şahin Bayram, Manay Eyuphan, TÜRKİYE, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

31- Ulusal , Sözlü Bildiri, Delikli silindirik kanatlara sahip bir ısı alıcının optimum tasarım parametrelerinin yanıt yüzey yöntemi yardımıyla belirlenmesi, Subaşı A., İzgi B., Şahin B., Kaymaz İ., TÜRKİYE, Anadolu Enerji Sempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

32- Ulusal , Sözlü Bildiri, Yanıt Yüzey Yöntemi ile Taguchi Yöntemi arasındaki farkların bir ısı değiştiriciye ait optimizasyon problemi üzerinden tartışılması, Subaşı A., İzgi B., Şahin B., Kaymaz İ., TÜRKİYE, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

33- Ulusal , Sözlü Bildiri, CuO ve Al2O3 nonaakışkanlarının sıcaklığa ve hacimsel orana bağlı vizkozitelerinin incelenmesi, Dilek E.F., Şahin B., Çomaklı K., Kaya M.,, TÜRKİYE, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

34- Ulusal , Sözlü Bildiri, Kaymaz Metalik bal peteği yapıların ısı ve akış özelliklerinin araştırılması, Subaşı S., Şahin B., Kaymaz İ., TÜRKİYE, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

35- Ulusal , Sözlü Bildiri, Al2O3 ve CuO nanoakışkanların ısı transferi ve basınç düşümü karakteristiklerinin belirlenmesi, Şahin B., Gedik G., Karagöz Ş., Dilek E.F.,, TÜRKİYE, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

36- Ulusal , Sözlü Bildiri, Al2O3 su ve CuO su Nanoakışkanlarının Termal Performanslarının Karşılaştırılması, Manay E., Şahin B., TÜRKİYE, , VIII. Türkiye Nanobilim-Nanoteknoloji Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

37- Ulusal , Sözlü Bildiri, Sabit giriş sıcaklığında bükülmüş şerit elemanların dinamik akış kararsızlıklarına etkilerinin incelenmesi, Ömeroğlu G., Çomaklı Ö., Karagöz Ş., Şahin B, TÜRKİYE, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

38- Ulusal , Sözlü Bildiri, Eşkenat üçgen blokajların ısı transferi iyileştirmesi, Manay E., Ozceyhan V., Şahin B, TÜRKİYE, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

39- Ulusal , Sözlü Bildiri, S tipi kanatların ısı transferi performanslarının yanıt yüzey yöntemi ile tahmin edilmesi, Şahin B., Bazarbashi M., Manay E., Subaşı A, TÜRKİYE, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

40- Ulusal , Sözlü Bildiri, Yay elemanlar yerleştirilmiş boruda nanoakışkanların ısı transferi performanslarının incelenmesi, Manay E., Şahin B., TÜRKİYE, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

41- Uluslararası , Tam metin bildiri, Numerıcal investigation of convective heat transfer from perforated pin fins, Sahin B., Manay E., Gelis K., Karsli S.,, , Proc. of the Intl. Conf. on Advances In Civil, Structural And Mechanical Engineering- CSM 2014, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

42- Uluslararası , Tam metin bildiri, At constant surface temperature heat transfer performance of sıngle blockages, Manay E., Ozceyhan V., Sahin B., Gelis, K., , Proc. of the Intl. Conf. on Advances In Civil, Structural And Mechanical Engineering- CSM 2014, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

43- Uluslararası , Tam metin bildiri, Numerical investigation of turbulent forced convection flow in the horizantal tubes having constant heat flux, Bedir O., Bolukbasi A., Sahin B., , International Conference on Mechanical Engineering Research (ICMER2013), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

44- Uluslararası , Tam metin bildiri, Edge length effect of bluff bodies on flow structure, Manay E., Ozceyhan V., Sahin B., Gunes S.,, , International Conference on Mechanical Engineering Research (ICMER2013), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

45- Uluslararası , Tam metin bildiri, At variable blockage ratios heat transfer augmentation of triangular obstacles, Sahin Bayram., Manay Eyuphan., Ozceyhan Veysel., , International Conference on Mechanical Engineering Research (ICMER2013), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

46- Uluslararası , Tam metin bildiri, Energetic and Exergetic Analysis of a Water Heating System Using Solar Energy, Çomaklı K., Çakır U., Kaya M., Şahin B.,, , 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

47- Uluslararası , Tam metin bildiri, Numerical investigations of flow and heat transfer characteristics of water based CuO and Al2O3 nanofluids using two phase mixture model, Bayram Sahin, A.Rahim Bolukbasi, Ozgur Bedir, Omer Comakli, , 1st International Symposium on Sustainable Development, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

1- Uluslararası , Dergi, Editör, LARGE WIND TURBINE BLADE DESIGN BASED ON AERODYNAMICS AND STRUCTURAL CONCEPTS, ŞAHİN BAYRAM, İngilizce, 2017,

2- Uluslararası , Dergi, Editör, The Scientific World Journal, ŞAHİN BAYRAM, İngilizce, 2016,

1- Makina Tasarımı I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

2- Termodinamik I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

3- AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

4- TERMODİNAMİK II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

5- Isı Transferi II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

6- Makina Tasarımı II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

7- Termodinamik II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

8- Isı Transferi II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

9- Isı Transferi I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

10- Thermal System Design and Optimization , Doktora, 2016-2017, İngilizce, 3

11- Makina Tasarımı I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 6

12- Termodinamik I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 6

13- Isı Transferi I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 6

14- Enerji Dönüşüm Sistemleri , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

15- Isı Transferi II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

16- Heat Transfer II , Lisans, 2014-2015, İngilizce, 3

17- Termodinamik I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

18- Isı Transferi I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

19- Ölçme Tekniği , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

20- Makina Mühendisliğine Giriş , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

21- Isı Transferi I , Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

22- Isı transferi I , Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

23- Hidrolik Makinalar , Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

24- Enerji Dönüşüm Sistemleri , Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

25- Enerji Dönüşüm Sistemleri , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

26- Buhar Kazanları , Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

27- Bilgisayar Destekli Tasarım , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

28- Bilgisayar Destekli Tasarım , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

29- Akışkanlar Mekaniği , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

30- Isı ve Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

31- Isı ve Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler , Yüksek Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

32- Isı ve Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler , Yüksek Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

33- Isı ve Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler , Yüksek Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

34- Isı ve Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler , Yüksek Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

35- Termodinamik II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

36- Isı Transferi II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

37- Isı Transferi II , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

38- Fakükte Teknik Seçmeli , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

39- Fakükte Teknik Seçmeli , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

40- Makina Ana Tasarım I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

41- Termodinamik I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

42- Akışkanlar Mekaniği II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

43- Akışkanlar Mekaniği II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Kanatlı bir ısı değiştiricisi için optimum dizayn parametrelerinin belirlenmesi, ALPARSLAN, Tamamlandı, ALPARSLAN DEMİR, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer

2- Yüksek Lisans , Nanoakışkanların hazırlaması ve ısıl iletkenliklerinin belirlenmesi, EDA FEYZA, Tamamlandı, EDA FEYZA DİLEK, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Nanoakışkanların ısı transferi ve basınç düşüşünün belirlenmesi, GÜL, Tamamlandı, GÜL GEDİK, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Yanıt yüzey yöntemi yardımı ile ısı değiştirici optimizasyonu, ABDUSSAMET, Tamamlandı, ABDUSSAMET SUBAŞI, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Dalgalı kanatçıklı ısı değiştiricinin yanıt yüzey metodu ile çok amaçlı optimizasyonu, MİLAD, Tamamlandı, MİLAD BAZARBASHİ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

6- Doktora , Sabit ısı akılı yatay bir boruda zorlanmış türbülanslı akışta nanoakışkanların sayısal incelenmesi, ÖZGÜR, Tamamlandı, ÖZGÜR BEDİR, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

7- Yüksek Lisans , Şerit eleman kullanılan bir ısı değiştiricide nanoakışkanların ısı transferi ve basınç düşümünün incelenmesi, KADİR, Tamamlandı, KADİR GELİŞ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

8- Doktora , Mikrokanallarda nanoakışkanların ısı transferi ve basınç düşümü karakteristiklerinin araştırılması, EYÜPHAN, Tamamlandı, EYÜPHAN MANAY, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

9- Doktora , Nanoakışkanların ve türbülatörlerin iç içe borulu ısı değiştirici ısıl performansına etkilerinin incelenmesi, EDA FEYZA, Tamamlandı, EDA FEYZA AKYÜREK, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

10- Yüksek Lisans , Boru içerisine yerleştirilen türbülatörlerin yanıt yüzey yöntemiyle optimizasyonu, ABDURRAHMAN, Tamamlandı, ABDURRAHMAN OKUTAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

11- Yüksek Lisans , Manyetik nanoakışkanların sentezlenmesi ve termofiziksel özelliklerinin belirlenmesi, RAHŞAN, Tamamlandı, RAHŞAN ÖZBALDAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

12- Yüksek Lisans , Kafes geometrideki ısı alıcıların ısı transferi performanslarının belirlenmesi, KERİM, Tamamlandı, KERİM KONUKMAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

13- Yüksek Lisans , Çoklu mikrokanallarda nanoakışkanların karma taşınım ısıl performanslarının incelenmesi, RAHİM AYTUĞ, Tamamlandı, RAHİM AYTUĞ ÖZER, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

14- Yüksek Lisans , Dairesel mikrokanallarda nanoakışkanların ısı transferi ve basınç düşümü karakteristiklerinin incelenmesi, HOURIEH, Tamamlandı, HOURIEH BAYRAMIAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Anabilim Dalı

15- Yüksek Lisans , Trapez türbülatörlü kanalda tasarım prametrelerinin taguchı yöntemiyle optimizasyonu, ABDULKADİR, Tamamlandı, ABDULKADİR BAYRAKÇEKEN, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

16- Yüksek Lisans , Minikanallarda nanoakışkanların karma taşınımla ısı transferinin deneysel incelenmesi, MURAT, Tamamlandı, MURAT CEYLAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

17- Yüksek Lisans , GÖZENEKLİ KANATÇIKLARIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜ KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ, BARIŞ, Devam Ediyor, BARIŞ GEZDİRİCİ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

18- Yüksek Lisans , NANOAKIŞKANLI MİNİ KANALLARDA OPTİMUM TASARIM PARAMETRELERİNİN YANIT YÜZEY YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ, ŞEYMA, Devam Ediyor, ŞEYMA ELBAŞ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1- Dekan. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ,, , 2016

2- Rektör Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2015

3- Dekan. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ,, , 2014

4- Dekan. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,, , 2014

5- Dekan. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ,, , 2014

6- Enstitü Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,, , 2012

7- Genel Sekreter. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2012

8- Anabilim Dalı Başkanı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ,, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2009

1- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, Dergi, İngilizce,

2- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergi, Türkçe,

3- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergi, Türkçe,

4- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Turkish Journal of Physics, Dergi, İngilizce,