Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS ÖBS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Faculty of Science
Arzu Görmez
Prof. Dr.

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015-2018 yıllarında Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

30 Nisan 1968’de Trabzon Sürmene’de doğan Çakmak, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Doktora derecesini 2000 yılında İngiltere’de bulunan University of Bristol’dan aldı. Yurda döndüğünde Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok dergide “Lazerler” konusunda yayımlanan çalışmalarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli Savunma Teknolojileri projelerinde hakemlik ve izleyicilik görevlerini de yürütmektedir. Yaptığı çalışmalarla iki defa İngiltere Kraliyet Akademisi (The Royal Society) bursunu kazanan Çakmak, 2003 ve 2004 yıllarında İngiltere’de bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş aşamasında Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak aktif görev alan Dr. Çakmak, üniversitenin ileri teknoloji alanında önemli alt yapısını oluşturan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, evli ve 3 çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

Araştırma Alanları Bakteriyoloji, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FİTOPATOLOJİ (DR), 2004, 2011

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FİTOPATOLOJİ (YL) (TEZLİ), 2001, 2004

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ, 1995, 1999

1- Doğal ortamlardan elde edilen çeşitli Bacillus türlerinden 1,4-β- endo ksilenaz enziminin üretilmesi, saflaştırılması ve ticari kullanılabilirliği, Bacillus’dan endo 1,4-beta ksilanaz enziminin rekombinant ve yarı sentetik nanoenzim olarak üretimi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- Kitinaz üreten bakterilerin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

3- Mersin Dere ve Metin Manyezit Madenleri nden Elde Edilen Karbonatlı Bileşikleri Çözme Yeteneğindeki Mikroorganizmaların Tanılanması Manyezit Zenginleştirme Potansiyellerinin Araştırılması ve Zenginleştirme Potansiyeline Sahip Olan Mikroorganizmalar Için Tepki Yüzey Metoduyla Optimum Şartların Belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

4- Fasulyede Phaseolus vulgaris L Beauveria bassiana ile Oluşturulan Endofitik Kolonizasyonun Bitkide Çeşitli Büyüme Parametreleri ve Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

5- Erzurum Kaplıca Sularından Ksilinaz Aktivisine Sahip Termofilik Bakterilerin izolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

6- Erzurum piyasasından toplanan kıyma örneklerinden izole edilen bazı patojen mikroorganizmaların moleküler karakterizasyonu Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 29 ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

7- Kimi Brassicaea Türlerinin Nikel ve Kadmiyum Biriktirme Özelliklerinin Belirlenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

8- Erzurum ilindeki kayısı ağaçlarından izole edilen Pseudomonas syringae pv syringae nin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve dayanıklılık çalışmaları ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

9- Erzurum yöresinde sarıçam Pinus sylvestris l ormanlarında zarara neden olan ökse otu Viscum album L un fungal ya da bakteriyel organizmalar kullanılarak biyolojik yolla mücadele imkânlarının araştırılması ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

10- Fenol ve Kloroform Kullanmaksızın Viral RNA nın Kısa Sürede RT PCR için Elde Edilmesi ve Nitroseluloz Membranda Muhafazası Üzerine Farklı Solüsyonların Etkilerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK Araştırma Fonu Projesi TOVAG 105O609 2006 2007 ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

11- Erzurum yöresinde sarıçam Pinus sylvestris L ormanlarında zarara neden olan Ökse Otu Viscum album L nun fungal ya da bakteriyel organizmalar kullanılarak biyolojik yolla mücadelesinin araştırılması ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, ULUSAL

12- Erzurum ve çevresindeki Astragalus türlerinin tanılanması ve bu türlerin biyolojik aktivitelerinin saptanması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

13- Erzurum Oltu Olur ve Şenkaya üretilen balların bazı kimyasal ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

14- Oltu ve çevresinde yetiştirilen kayısı vişne ve kiraz meyve ağaçlarında hastalık oluşturan bakteriyel patojenlerin MIS Microbial Identification System sistemi kullanılarak tanılanması ve biyolojik mücadele imkânlarının araştırılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

15- Kök boyası olarak kullanılan Rubia tinctorum L un sera şartlarında bitki gelişimini ve köklenmesini teşvik eden bazı bakteriler kullanılarak kültüre alma imkânlarının araştırılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

16- Kök Boyası Olarak Kullanılan Rubia tinctorum L un sera şartlarında geliştirilerek boyar maddelerinin haslık derecelerinin yükseltilmesi imkanlarının araştırılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

17- Erzurum ilindeki kayısı ağaçlarından izole edilen Pseudomonas syringae pv syringae nin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve dayanıklılık çalışmaları ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

1- Uluslararası , ICANAS 2016, ICANAS 2016 BİLİMSEL KOMİNİTE ÜYESİ, 04.01.2016,23.04.2016

2- Ulusal , Ultra Fast Likit Kromotografi Semineri, Ultra Fast Likit Kromotografi-Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri, 08.04.2010,08.04.2010

3- Ulusal , 2-D Katılım Sertifikası, Uygulamalı 2-Dimensional Elektroforez Eğitimi, 19.02.2013,21.02.2013

4- Ulusal , Biyoinformatik Yaz Kursu, Biyoinformatik 2003 Teori ve Uygulama Lisansüstü Yaz Okulu, 22.06.2003,28.06.2003

1- Identification and Characterization of Novel Thermophilic Bacteria from Hot Springs, Erzurum, Turkey. , SCI-Expanded, ÖZTAŞ EBRU,GÖRMEZ ARZU, Current Microbiolog,2020

2- Sonolytic, Photocatalytic and Sonophotocatalytic Disinfection of Vibrio cholerae , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA,GÜRKÖK SÜMEYRA, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,2020

3- A mini report on palynological and antibacterial tests of four propolis samples from different regional origins , TR DİZİN, BAYRAM SİNAN,ECEM BAYRAM NESRİN,KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,2020

4- Carbonate and silicate dissolving bacteria isolated from home-made yogurt samples , SCI-Expanded, ORHAN FURKAN,DEMİRCİ ABDULLAH,GÖRMEZ ARZU, ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS,2020

5- Characterization and Biotechnological Application of Protease from thermophilic Thermomonas haemolytica. , SCI, ÖZTAŞ EBRU,GÖRMEZ ARZU, Archives of Microbiology,2020

6- SARS-Corona Virüsüne Genel Bakış , Endekste taranmıyor, YÜCEL BÜŞRA,GÖRMEZ ARZU, Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi,2019

7- Screening of Proteolytic Activities of Bacillus Species Isolated From Plants , Endekste taranmıyor, ÖZTAŞ EBRU,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA, Journal of Molecular Biology and Biotechnology,2018

8- Bacillus pumilus NK14 İzolatının Proteaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi ve Enzimin Leke Çıkarıcı Etkisinin Tespiti. , Endekste taranmıyor, GÖRMEZ ARZU,ÖZTAŞ EBRU, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies,2018

9- Epstein Barr Virüsü ve Burkitt Lenfoma , Endekste taranmıyor, USLU YUNUS EMRE,GÖRMEZ ARZU, Turkish Journal of Science,2018

10- Antibacterial activity of essential oils extracted from Satureja hortensis against selected clinical pathogens , Scopus, GÖRMEZ ARZU,EFE DERYA,BOZARI SEDAT,GÜRKÖK SÜMEYRA, AIP Conference Proceedings,2017

11- Isolation and characterization of novel chitinolytic bacteria , Endekste taranmıyor, GÜRKÖK SÜMEYRA,GÖRMEZ ARZU, AIP Conference Proceedings,2016

12- The Disinfection of Escherichia coli by Ultraviolet Intensity and Ultrasound Power , Endekste taranmıyor, GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA, Turkish Journal of Science,2016

13- The alternative methods for disinfection of E coli , Endekste taranmıyor, YETİM TUBA,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA, AIP Conference Proceedings,2016

14- The Use of Essential Oils of Origanum rotundifolium as Antimicrobial Agent Against Plant Pathogenic Bacteria , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,BOZARI SEDAT,YANMIŞ DERYA,GÜLLÜCE MEDİNE,AĞAR GÜLERAY,ŞAHİN FİKRETTİN, Journal of Essential Oil Bearing Plants,2016

15- Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils of Two Species of Lamiaceae against Phytopathogenic Bacteria , SSCI, GÖRMEZ ARZU,Sedat Bozari,Derya Yanmis,Medine Gulluce,Fikrettin Sahin,Guleray Agar, Polish Journal Of Microbiology,2015

16- Determination of genotoxic and antigenotoxic effects of Peltigera canica by the bacterial reverse mutation assays , SSCI, GÖRMEZ ARZU,KARADAYI MEHMET,GÜLLÜCE MEDİNE,BARIŞ ÖZLEM,ORHAN FURKAN,ŞAHİN FİKRETTİN, Current Opinion in Biotechnology,2013

17- Characterization of Pseudomonas syringae Isolated from Apricot Trees in the Erzurum Province of Turkey and Evaluation of Cultivar Reaction , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN,GÜLLÜCE MEDİNE,ASLAN İRFAN, Journal of Plant Pathology,2013

18- Parasitic Bacteria and Fungi on Common Mistletoe Viscum album L and Their Potential Application in Biocontrol , SSCI, KOTAN RECEP,OKUTUCU AKİF,GÖRMEZ ARZU,KARAGÖZ KENAN,DADAŞOĞLU FATİH,KARAMAN İSA,HASENEKOĞLU İSMET,KORDALİ ŞABAN, Journal of Phytopathology,2013

19- Antibacterial activity and chemical composition of essential oil obtained from Nepeta nuda against phytopathogenic bacteria , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,BOZARI SEDAT,YANMIŞ DERYA,GÜLLÜCE MEDİNE,AĞAR GÜLERAY,ŞAHİN FİKRETTİN, Journal of Essential Oil Research,2013

20- Isolation and characterization of metal resistant tolerant rhizosphere bacteria from the serpentine soils in Turkey , SCI-Expanded, TURGAY OĞUZ CAN,GÖRMEZ ARZU,BİLEN SERDAR, Environmental Monitoring and Assessment,2012

21- Determination of the pathogenic and non pathogenic bacteria on stone fruits grown in Northeast Anatolia region of Turkey , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN, Canadian Journal of Plant Pathology,2012

22- Phenotyping and Genotyping Characterization of Salmonella Strains Isolated from Retail Beef in Erzurum Turkey , SCI-Expanded, ÇANAKÇI ADIGÜZEL GÜLŞAH,BOZOĞLU CEYDA,YANMIŞ DERYA,GÖRMEZ ARZU,GÜLLÜCE MEDİNE,ADIGÜZEL AHMET, Journal of Pure and Applied Microbiology,2012

23- Molecular Characterization of Escherichia coli O157 H7 from Retail Beef in Erzurum Turkey , SCI-Expanded, ÇANAKÇI ADIGÜZEL GÜLŞAH,GÜLLÜCE MEDİNE,BOZOĞLU CEYDA,YANMIŞ DERYA,GÖRMEZ ARZU,ATASEVER MUSTAFA,ADIGÜZEL AHMET, Journal of Pure and Applied Microbiology,2012

24- Erzurum Yöresinde Sarıçam Pinus sylvestris L Ormanlarında Zarara Neden Olan Ökseotu Viscum album L nun Fungal yada Bakteriyel Organizmalar Kullanılarak Biyolojik Mücadelesinin Araştırılması , Endekste taranmıyor, OKUTUCU AKİF,KOTAN RECEP,UĞURLU Ç,GÖRMEZ ARZU,ABDULLAHOĞLU A,KORDALİ ŞABAN,KARAMAN İSA, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Bülten,2012

25- Determination of chemical composition and antibacterial properties of essential oil of Mentha longifolia ssp longifolia against phytopathogenic bacteria , Endekste taranmıyor, YANMIŞ DERYA,GÖRMEZ ARZU,BOZARI SEDAT,ORHAN FURKAN,GÜLLÜCE MEDİNE,AĞAR GÜLERAY,ŞAHİN FİKRETTİN, Microbes In Applied Research,2011

26- Antifungal activity of green tea leaves Camellia sinensis L sampledin different harvest time , SCI-Expanded, ALADAĞ HALİT,ERCİŞLİ SEZAİ,YEŞİL DUYMUŞ ZEYNEP,GÖRMEZ ARZU,YEŞİL MERYEM, Pharmacognosy Magazine,2009

27- Antioxidant and Antibacterial Activities of Portulaca Oleracea L Grown Wild in Turkey , SCI-Expanded, ERCİŞLİ SEZAİ,ÇORUH İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ŞENGÜL MEMNUNE, Italian Journal of Food Science,2008

28- Total phenolics mineral contents antioxidant and antibacterial activities of Glycyrrhiza glabra L roots grown wild in Turkey , SCI-Expanded, ERCİŞLİ SEZAİ,ÇORUH İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ŞENGÜL MEMNUNE,BİLEN SERDAR, Italian Journal of Food Science,2008

29- Total Phenolic Content Antioxidant and Antibacterial Activity of Rumex crispus Grown Wild in Turkey , SCI-Expanded, ÇORUH İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ERCİŞLİ SEZAİ,ŞENGÜL MEMNUNE, Pharmaceutical Biology,2008

30- Total phenolics mineral elements antioxidant and antibacterialactivities of some edible wild plants in Turkey , SCI-Expanded, ÇORUH İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ERCİŞLİ SEZAİ,ŞENGÜL MEMNUNE,BİLEN SERDAR, Asian Journal Of Chemistry,2007

31- Identification and pathogenicity of bacteria isolated from pome fruittrees in the Eastern Anatolia region of Turkey , SSCI, KOTAN RECEP,ŞAHİN FİKRETTİN,GÖRMEZ ARZU, Journal of Plant Diseases and Protection,2006

32- Determination of the Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oil of Artemisia dracunculus and of the Antifungal and Antibacterial Activities of Turkish Artemisia absinthium A dracunculus Artemisia santonicum and Artemisia spicigera Essential Oils , SSCI, KORDALİ ŞABAN,KOTAN RECEP,MAVİ AHMET,ÇAKIR AHMET,GÖRMEZ ARZU,YILDIRIM A, Journal of Agricultural and Food Chemistry,2005

33- Nutritional similarity in carbon source utilization of Erwinia amylovora and its potential biocontrol agents , Endekste taranmıyor, KOTAN RECEP,ŞAHİN FİKRETTİN,GÖRMEZ ARZU, The Journal of Turkish Phytopathology,2004

34- First report of Pseudomonas viridiflava on melon in Turkey , SSCI, AYSAN YEŞİM,MİRİK MUSTAFA,GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN,ÇINAR O, Plant Pathology,2003

1- Uluslararası , Özet bildiri, Synthesis and anticancer activity of non-symmetrical urea derivative, ÖZGERİŞ FATMA BETÜL,KACI FATMA NECMİYE,ÖZGERİŞ BÜNYAMİN,GÖRMEZ ARZU, TÜRKİYE, 7th International BAU Drug Design Congress, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya

2- Uluslararası , Özet bildiri, Isolation of Bacteria from Colorectal Cancer., KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU, , 4th International Conference on Advances in Natural Applied Sciences (ICANAS 2019), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

3- Uluslararası , Özet bildiri, Evaluation of the Cytotoxic Effects of the Proteins of Various Bacteria on Human Fibroblast Cells, KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU, , 4th International Conference on Advances in Natural Applied Sciences (ICANAS 2019), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

4- Uluslararası , Özet bildiri, Production of Recombinant and Nano Recombinant 1,4-β-endo Xylanase from Bacillus subtilis BTX6 (MH101286) and Comparison of Enzyme Activities, ULUÇAY ORHAN,ÖZİÇ CEM,GÖRMEZ ARZU, TÜRKİYE, 8th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

5- Uluslararası , Özet bildiri, The Disinfection of Bacteria by Ultraviolet Intensity and Ultrasound Power, GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA, , 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences - IBCESS, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

6- Uluslararası , Özet bildiri, Production of Recombinant 1,4-β-endo Xylanase Enzyme from Bacillus subtilis BTX6 (MH101286) and Determination of Activities with Various Metal Ions, ULUÇAY ORHAN,ÖZİÇ CEM,GÖRMEZ ARZU, TÜRKİYE, Eurasian Congress on Molecular Biotechnology (ECOMB 2019), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Antifungal potential of Serratia plymuthica chitinase against phytopathogens, GÜRKÖK SÜMEYRA,GÖRMEZ ARZU,ÖZTAŞ EBRU, , International Symposium on Applied Sciences And Engineering (ISASE), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

8- Ulusal , Tam metin bildiri, Erzurum dan Toplanan Kıyma Örneklerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus izolatlarının Moleküler Tiplendirilmesi, ÇANAKÇI ADIGÜZEL GÜLŞAH,GÖRMEZ ARZU,Bozoğlu Ceyda,ORHAN FURKAN,ADIGÜZEL AHMET,GÜLLÜCE MEDİNE, TÜRKİYE, 2. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, Isolation and Identification of Pigment Producing Bacteria and Evaluation of Their Usage Potentials as Biocolorants in Biotechnology, ŞİMŞEK MERVE,GÖRMEZ ARZU,KACI FATMA NECMİYE,EFE DERYA, , International Symposium on Applied Sciences And Engineering (ISASE), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Investigation of multiple enzyme activity of thermophilic Bacillus species, RÜZGAR DAMLA,GÖRMEZ ARZU,EFE DERYA,ÖZTAŞ EBRU, , International Symposium on Applied Sciences And Engineering (ISASE), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Bacillus pumilus NK14 İzolatının Proteaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi ve Enzimin Leke Çıkarıcı Etkisinin Tespiti, GÖRMEZ ARZU,ÖZTAŞ EBRU, , 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

12- Uluslararası , Özet bildiri, Pikolinik asit türevi 3- benzoil piridin’in antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi, KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU,ÖZGERİŞ BÜNYAMİN, , 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

13- Uluslararası , Özet bildiri, Molecular Determination of Various Thermophilic Microorganisms Obtained from Natural Environments, ULUÇAY ORHAN,ÖZİÇ CEM,GÖRMEZ ARZU, , 6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

14- Uluslararası , Özet bildiri, Screening of proteolytic activities of Bacillus species isolated from plants., ÖZTAŞ EBRU,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA, , 6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

15- Uluslararası , Özet bildiri, The Antibacterial Activity of Essential Oils Extracted from Origanum rotundifolium, Salvia hydrangea and Thymus sipyleus, KACI FATMA NECMİYE,DADAŞOĞLU ESİN,DADAŞOĞLU FATİH,GÖRMEZ ARZU, , 5th MacroTrend Conference on Health and Medicine, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

16- Uluslararası , Özet bildiri, The Synergistic Effect of Light Intensity and Sound Power on Disinfection, KACI FATMA NECMİYE,YETİM TUBA,GÖRMEZ ARZU, , 5th MacroTrend Conference on Health and Medicine, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik

17- Uluslararası , Özet bildiri, Effect of Bacteria on Asphalt Peeling Tests, ÜNAL AHMET,KACI FATMA NECMİYE,ÇODUR MUHAMMED YASİN,GÖRMEZ ARZU, , International Advanced Researches Engineering Congress, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik

18- Uluslararası , Özet bildiri, Antibacterial Effect of Ni Doped ZnO Thin Films, KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA, TÜRKİYE, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

19- Uluslararası , Özet bildiri, Cytotoxic Effect of Ni Doped ZNO Samples on Human Primary Glioblastoma Cell Line, KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA, , VI. International Conference of Molecular Medicine, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik

20- Uluslararası , Özet bildiri, Sonolytic Photocatalytic and Sonophotocatalytic Disinfection of Vibrio cholerae, YETİM TUBA,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA, , International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

21- Uluslararası , Özet bildiri, Isolation and characterization of novel chitinolytic bacteria, GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA, , International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

22- Uluslararası , Özet bildiri, The alternative methods for disinfection of E coli, GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA,GÜRKÖK SÜMEYRA, , International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

23- Ulusal , Poster, Bazı Endemik Asteraceae Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması, KORKMAZ MUSTAFA,ÇANKAYA MURAT,GÖRMEZ ARZU,YANMIŞ DERYA, TÜRKİYE, 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

24- Ulusal , Poster, Manyezit Madeninden İzole Edilen Fungusların Tanılanması ve Karbonatlı Bileşikler Üzerine Çözündürücü Etkisinin Araştırılması, GÜRKÖK SÜMEYRA,YANMIŞ DERYA,ÖRTÜCÜ SERKAN,GÖRMEZ ARZU, TÜRKİYE, I. Ulusal Mikoloji Günleri, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

25- Ulusal , Poster, Pseudomonas syringae nin GTG 5 primerleri kullanılarak moleküler karakterizasyonu, GÖRMEZ ARZU,GÜLLÜCE MEDİNE,ADIGÜZEL AHMET,ŞAHİN FİKRETTİN, TÜRKİYE, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

26- Ulusal , Poster, Kıyma Örneklerinden İzole Edilen Listeria monocytogenes Suşlarının MIS BIOLOG ve rep PCR kullanılarak Tiplendirilmesi, ÇANAKÇI ADIGÜZEL GÜLŞAH,GÜLLÜCE MEDİNE,Bozoğlu Ceyda,GÖRMEZ ARZU,ADIGÜZEL AHMET, TÜRKİYE, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

27- Ulusal , Poster, Erzurum İlinde Kayısı Ağaçlarından İzole Edilen Pseudomonas syringae pv syringae nin Tanısı Karakterizasyonu ve Çeşit Duyarlılıkları, GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN, TÜRKİYE, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Türkçe, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma

28- Ulusal , Poster, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde yetiştirilen sert çekirdekli meyve ağaçlarında hastalık oluşturan bakteriyel patojenlerin tanısı, GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN, TÜRKİYE, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Türkçe, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma

29- Ulusal , Poster, Ökse otu üzerindeki fungal ve bakteriyel etmenlerin belirlenmesi, KOTAN RECEP,GÖRMEZ ARZU,MA Okutucu,DADAŞOĞLU FATİH,KARAGÖZ KENAN,KORDALİ ŞABAN,KARAMAN İSA,HASENEKOĞLU İSMET, TÜRKİYE, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Türkçe, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma

30- Ulusal , Poster, Achillea millefolium L subsp millefolium ve Achillea biebersteinii Afan nın uçucu yağ ve ekstrelerinin antimikrobiyal aktiviteleri, GÖRMEZ ARZU,GÜLLÜCE MEDİNE,ŞAHİN FİKRETTİN,AĞAR GÜLERAY,ÖZER HAKAN,Kılıç H, TÜRKİYE, XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, BİHAT, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

31- Uluslararası , Poster, Characterization of Extracellular amylase of Bacillus spp Isolated from Soil Samples, GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN, , International Conference on Environmental Science and Technology, ICOEST 2013, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

32- Uluslararası , Poster, Evaluation of the correlation between some degrative enzyme activities of plant bacterial isolates and their pathogenicity, GÖRMEZ ARZU,YANMIŞ DERYA,GÜLLÜCE MEDİNE,ŞAHİN FİKRETTİN, , International Conference on Environmental Science and Technology, ICOEST 2013, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

33- Uluslararası , Özet bildiri, Determination of chemical composition and antibacterial properties of essential oil of Mentha longifolia ssp longifolia against phytopathogenic bacteria, YANMIŞ DERYA,GÖRMEZ ARZU,BOZARI SEDAT,ORHAN FURKAN,GÜLLÜCE MEDİNE,AĞAR GÜLERAY,ŞAHİN FİKRETTİN, İSPANYA, IV International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2011, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

34- Uluslararası , Özet bildiri, Isolation and characterization of metal tolerant BRB from serpentine and mine soils in Turkey, TURGAY OĞUZ CAN,GÖRMEZ ARZU,BİLEN SERDAR, , International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, İngilizce, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

35- Uluslararası , Özet bildiri, New bacterial strains for fungi control, Dilşad Yurdakul,ŞAHİN FİKRETTİN,Aguş S,KARALTI İSKENDER,GÖRMEZ ARZU, , IMPPS-3 Third International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İngilizce, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma

36- Uluslararası , Özet bildiri, Bacterial flora of Lasioderma serricorne F Insecta Coleoptera Anobiidae from several Tobacco stories in Turkey, YAMAN MUSTAFA,ASLAN İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ERTÜRK ÖMER, POLONYA, IOBC/WPRS Conference, İngilizce, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma

37- Uluslararası , Tam metin bildiri, Advanced Techniques in Soil Microbiology Structural and Functional Characterization of Soil Microbial Diversity by Clpp Analysis and Plfa Profiling, Oguz Can Turgay,BİLEN SERDAR,GÖRMEZ ARZU,GY Celik, , 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, İngilizce, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

38- Ulusal , Poster, Achillea kotschyi Boiss subsp kotschyi ve Centaurea armena Boiss Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması Bazı Endemik Asteraceae Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması, ÇANKAYA MURAT,KORKMAZ MUSTAFA,GÖRMEZ ARZU,YANMIŞ DERYA, TÜRKİYE, 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

39- Uluslararası , Poster, Determination of genotoxic and antigenotoxic effects of Peltigera canica by the bacterial reverse mutation assays, GÖRMEZ ARZU,KARADAYI MEHMET,GÜLLÜCE MEDİNE,BARIŞ ÖZLEM,ORHAN FURKAN,ŞAHİN FİKRETTİN, , European Biotechnology Congress, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji

1- MBG-612 Nanobiyoteknoloji ve Uygulama Alanları , Doktora, 2019-2020, Türkçe, 3

2- MBG-520 Mikrobiyoloji’de Kullanılan Moleküler Teknikler ve Bilimsel Araştırmalar , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

3- MBG-415 İmmünogenetik (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

4- MBG-404 Bitirme Projesi (II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

5- MBG-212 Mikrobiyoloji (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

6- MBG-520 Mikrobiyolojide Kullanılan Moleküler Teknikler ve Bilimsel Araştırmalar , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

7- MBG-602 Bakteri Genetiği , Doktora, 2018-2019, Türkçe, 3

8- MBG-502 Moleküler Mikrobiyoloji , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

9- MBG 405 Seminer (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

10- MBG-415 İmmünogenetik (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

11- MBG-307 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Lab I (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

12- MBG 305 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

13- MBG-404 Bitirme Projesi (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 4

14- MBG-302 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler II (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

15- MBG-214 Mikrobiyoloji Lab. , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 4

16- MBG-212 Mikrobiyoloji (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

17- MBG-502 Moleküler Mikrobiyoloji , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

18- MBG-520 Mikrobiyoloji’xxde Kullanılan Moleküler Teknikler ve Bilimsel Araştırmalar , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

19- MBG 405 Seminer , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

20- MBG-415 İmmünogenetik (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

21- MBG-307 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Lab II (I ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

22- Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

23- Bitirme Projesi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 4

24- BİTİRME PROJESİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 4

25- MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULANILAN LABORATUVAR YÖNTEMLERİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

26- SEMİNER , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 1

27- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER TEKNİKLER VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

28- MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

29- İMMÜNOGENETİK , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

30- BAKTERİ GENETİĞİ , Doktora, 2016-2017, Türkçe, 3

31- MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

32- MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

33- SEMİNER , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 1

34- MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

35- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 4

36- GENEL BİYOLOJİ I , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 4

37- BAKTERİ GENETİĞİ , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 3

38- BAKTERİ GENETİĞİ , Doktora, 2014-2015, Türkçe, 3

39- MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

40- MİKROBİYOLOJİ , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

41- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

42- GENEL BİYOLOJİ II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

43- BAKTERİ GENETİĞİ , Doktora, 2014-2015, Türkçe, 3

44- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER TEKNİKLER VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

45- MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

46- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

47- GENEL BİYOLOJİ I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

48- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

49- GENEL BİYOLOJİ II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

50- MİKROBİYOLOJİ , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

51- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

52- BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

53- GENEL BİYOLOJİ I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

1- Yüksek Lisans , Erzurum ili sıcak su kaynaklarından termofilik bakterilerin izolasyonu, tanılanması ve proteaz enzim aktivitelerinin belirlenmesi, EBRU, Tamamlandı, EBRU ÖZTAŞ GÜLMÜŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

2- Doktora , Termal kaynaklardan izole elde edilen çeşitli Bacillus türlerinden 1,4-β-endo ksilanaz enziminin üretilmesi, saflaştırılması ve ticari kullanılabilirliğinin araştırılması, ORHAN, Tamamlandı, ORHAN ULUÇAY, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Farklı kaynaklardan izole edilen pigment üreten bakterilerin tanılanması ve tekstil endüstrisinde boyar madde olarak kullanılması, MERVE, Tamamlandı, MERVE ŞİMŞEK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

4- Doktora , Çeşitli bakteri izolatlarının kültür filtratları ve proteinlerinin insan fibroblast hücrelerinde sitotoksik ve moleküler yanıtlarının değerlendirilmesi, FATMA NECMİYE, Tamamlandı, FATMA NECMİYE KACI, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

1- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 2016

2- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 2016

3- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 2016

4- Enstitü Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 2016

5- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, 2015

6- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ,, , 2014

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji , Journal of Natural Sciences, Dergi, Türkçe,

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , 3 Biotech, Dergi, İngilizce,

4- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , PLANTGENE, Dergi, İngilizce,

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , International Journal of Biological Macromolecules, Dergi, İngilizce,

6- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , EASTERN ANATOLIAN JOURNAL OF SCIENCE, Dergi, Türkçe,

7- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , Geomicrobiology Journal, Dergi, İngilizce,

8- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji , Brazilian Journal of Microbiology, Dergi, İngilizce,

9- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), Dergi, Türkçe,

10- Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma , Turkish Journal of Science, Dergi, Türkçe,

2019 PROFESÖR ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2003 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ