Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
FEN FAKÜLTESİ
Arzu Görmez
Prof. Dr.
Araştırma Alanları Bakteriyoloji, ,

1- Antibakteriyel Ajanlar Olarak Sübstitüe Fenetilamin Temelli Aroil Tiyoürelerin Dizaynı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Değerlendirmeleri ,Devam Ediyor, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- MRSA İzolatlarının Direnç Genleri Üzerine Sübstitüe Fenetilaminlerden Sentezlenen Yeni β-Laktam Türevlerinin Etkisinin İncelenmesi ,Devam Ediyor, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

3- Kitinaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Uygulamaları ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

4- Çeşitli Bakteri İzolatlarının Kültür Filtratları ve Proteinlerinin İnsan Fibroblast Hücrelerinde Sitotoksik ve Moleküler Yanıtlarının Değerlendirilmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

5- Doğal ortamlardan elde edilen çeşitli Bacillus türlerinden 1,4-β- endo ksilenaz enziminin üretilmesi, saflaştırılması ve ticari kullanılabilirliği, Bacillus’dan endo 1,4-beta ksilanaz enziminin rekombinant ve yarı sentetik nanoenzim olarak üretimi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

6- Kitinaz üreten bakterilerin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

7- Mersin Dere ve Metin Manyezit Madenleri nden Elde Edilen Karbonatlı Bileşikleri Çözme Yeteneğindeki Mikroorganizmaların Tanılanması Manyezit Zenginleştirme Potansiyellerinin Araştırılması ve Zenginleştirme Potansiyeline Sahip Olan Mikroorganizmalar Için Tepki Yüzey Metoduyla Optimum Şartların Belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

8- Fasulyede Phaseolus vulgaris L Beauveria bassiana ile Oluşturulan Endofitik Kolonizasyonun Bitkide Çeşitli Büyüme Parametreleri ve Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

9- Erzurum Kaplıca Sularından Ksilinaz Aktivisine Sahip Termofilik Bakterilerin izolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

10- Erzurum piyasasından toplanan kıyma örneklerinden izole edilen bazı patojen mikroorganizmaların moleküler karakterizasyonu Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 29 ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

11- Kimi Brassicaea Türlerinin Nikel ve Kadmiyum Biriktirme Özelliklerinin Belirlenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

12- Erzurum ilindeki kayısı ağaçlarından izole edilen Pseudomonas syringae pv syringae nin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve dayanıklılık çalışmaları ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

13- Erzurum yöresinde sarıçam Pinus sylvestris l ormanlarında zarara neden olan ökse otu Viscum album L un fungal ya da bakteriyel organizmalar kullanılarak biyolojik yolla mücadele imkânlarının araştırılması ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

14- Fenol ve Kloroform Kullanmaksızın Viral RNA nın Kısa Sürede RT PCR için Elde Edilmesi ve Nitroseluloz Membranda Muhafazası Üzerine Farklı Solüsyonların Etkilerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK Araştırma Fonu Projesi TOVAG 105O609 2006 2007 ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

15- Erzurum yöresinde sarıçam Pinus sylvestris L ormanlarında zarara neden olan Ökse Otu Viscum album L nun fungal ya da bakteriyel organizmalar kullanılarak biyolojik yolla mücadelesinin araştırılması ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, ULUSAL

16- Erzurum ve çevresindeki Astragalus türlerinin tanılanması ve bu türlerin biyolojik aktivitelerinin saptanması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

17- Erzurum Oltu Olur ve Şenkaya üretilen balların bazı kimyasal ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

18- Oltu ve çevresinde yetiştirilen kayısı vişne ve kiraz meyve ağaçlarında hastalık oluşturan bakteriyel patojenlerin MIS Microbial Identification System sistemi kullanılarak tanılanması ve biyolojik mücadele imkânlarının araştırılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

19- Kök boyası olarak kullanılan Rubia tinctorum L un sera şartlarında bitki gelişimini ve köklenmesini teşvik eden bazı bakteriler kullanılarak kültüre alma imkânlarının araştırılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

20- Kök Boyası Olarak Kullanılan Rubia tinctorum L un sera şartlarında geliştirilerek boyar maddelerinin haslık derecelerinin yükseltilmesi imkanlarının araştırılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

21- Erzurum ilindeki kayısı ağaçlarından izole edilen Pseudomonas syringae pv syringae nin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve dayanıklılık çalışmaları ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

1- Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Moleküler Biyoloji ve Genetik>Bakteriyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: GÖRMEZ ARZU, AYGÜL ABDURRAHMAN, KORKMAZ ARAS FAHRETTİN, ASAN AHMET, TÜRKSEVER TETİKER AYLİN, KOCAGÖZ AYŞE SESİN, DÜLGER BAŞARAN, KADAİFÇİLER DUYGU, POYRAZOĞLU ESİN, ERSOY ÖMEROĞLU ESRA, USLU FATIMA MASUME, ALTINTAŞ KAZAR GAMZE, DÜLGER GÖRKEM, GİRAY GÜLAY, BIYIK HACI HALİL, AYDOĞDU HALİDE, MERCİMEK TAKCI HATİCE AYSUN, KORKMAZ HATİCE, Asan Hülya, Özşavlı Ayşenur, KARALTI İSKENDER, SEVİNDİK MUSTAFA, ZORBA NÜKHET NİLÜFER, ÖRTÜCÜ SERKAN, UĞRAŞ SERPİL, KİPRİTÇİ ZEHRA, Selamoğlu Zeliha, Kocagöz Z. Tanıl ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 917 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-70004-3-9

1- Uluslararası , ICANAS 2016, ICANAS 2016 BİLİMSEL KOMİNİTE ÜYESİ, 04.01.2016,23.04.2016

2- Ulusal , Ultra Fast Likit Kromotografi Semineri, Ultra Fast Likit Kromotografi-Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri, 08.04.2010,08.04.2010

3- Ulusal , 2-D Katılım Sertifikası, Uygulamalı 2-Dimensional Elektroforez Eğitimi, 19.02.2013,21.02.2013

4- Ulusal , Biyoinformatik Yaz Kursu, Biyoinformatik 2003 Teori ve Uygulama Lisansüstü Yaz Okulu, 22.06.2003,28.06.2003

1- Determination of Chemical Properties of The Hot Springs Waters and Comparison of Bacteria: Hot Springs in The East and Southeast Anatolia Region of Turkey. , Europub, Citefactor, SIS Scientific Group, Asos İndeks, ULUÇAY ORHAN, GÖRMEZ ARZU, ÖZİÇ CEM, Journal of Agriculture,2022

2- Carbonate and silicate dissolving bacteria isolated from home-made yogurt samples , SCI-Expanded, ORHAN FURKAN, DEMİRCİ ABDULLAH, GÖRMEZ ARZU, ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS,2021

3- Determination of Physical, Chemical Properties of the Hot Springs Waters and Comparison of Bacteria: Hot Springs in the East and Southeast Anatolia Region of Turkey , Europub, Citefactor, SIS Scientific Group, Asos İndeks, ULUÇAY ORHAN, GÖRMEZ ARZU, ÖZİÇ CEM, Journal of Agriculture,2021

4- Composition and bioactivity of essential oil from Stachys macrostachya (Wend.) Briq , SCI-Expanded, SEZEN KARAOĞLAN ESEN, GÖRMEZ ARZU, YILMAZ BİLAL, KACI FATMA NECMİYE, ÖZGEN UFUK, ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS,2021

5- Determination of Total Xylanase Activities of Various Thermophilic Bacteria , TR DİZİN, ULUÇAY ORHAN, GÖRMEZ ARZU, ÖZİÇ CEM, Journal of the Institute of Science and Technology,2021

6- The Evaluation of Cytotoxic and Antibacterial Activity of the Ethanol Extract of Punica granatum L. Peels , TR DİZİN, KACI FATMA NECMİYE, RÜZGAR DAMLA, GÖRMEZ ARZU, EFE DERYA, Journal of the Institute of Science and Technology,2021

7- A Novel Nicotinoyl Thiourea Manganese Complex: Synthesis, Characterization, and Biological Activity Studies , TR DİZİN, ÖZGERİŞ FATMA BETÜL, YILDIRIM MERVE, GÖRMEZ ARZU, ÖZGERİŞ BÜNYAMİN, International Journal of Chemistry and Technology,2021

8- A mini report on palynological and antibacterial tests of four propolis samples from different regional origins , TR DİZİN, BAYRAM SİNAN,ECEM BAYRAM NESRİN,KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,2020

9- Sonolytic, Photocatalytic and Sonophotocatalytic Disinfection of Vibrio cholerae , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA,GÜRKÖK SÜMEYRA, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,2020

10- Characterization and Biotechnological Application of Protease from thermophilic Thermomonas haemolytica. , SCI, ÖZTAŞ EBRU,GÖRMEZ ARZU, Archives of Microbiology,2020

11- Identification and Characterization of Novel Thermophilic Bacteria from Hot Springs, Erzurum, Turkey. , SCI-Expanded, ÖZTAŞ EBRU,GÖRMEZ ARZU, Current Microbiology,2020

12- SARS-Corona Virüsüne Genel Bakış , Endekste taranmıyor, YÜCEL BÜŞRA,GÖRMEZ ARZU, Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi,2019

13- Screening of Proteolytic Activities of Bacillus Species Isolated From Plants , Endekste taranmıyor, ÖZTAŞ EBRU,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA, Journal of Molecular Biology and Biotechnology,2018

14- Bacillus pumilus NK14 İzolatının Proteaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi ve Enzimin Leke Çıkarıcı Etkisinin Tespiti. , Endekste taranmıyor, GÖRMEZ ARZU,ÖZTAŞ EBRU, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies,2018

15- Epstein Barr Virüsü ve Burkitt Lenfoma , Endekste taranmıyor, USLU YUNUS EMRE,GÖRMEZ ARZU, Turkish Journal of Science,2018

16- Antibacterial activity of essential oils extracted from Satureja hortensis against selected clinical pathogens , Scopus, GÖRMEZ ARZU,EFE DERYA,BOZARI SEDAT,GÜRKÖK SÜMEYRA, AIP Conference Proceedings,2017

17- Isolation and characterization of novel chitinolytic bacteria , Endekste taranmıyor, GÜRKÖK SÜMEYRA,GÖRMEZ ARZU, AIP Conference Proceedings,2016

18- The Disinfection of Escherichia coli by Ultraviolet Intensity and Ultrasound Power , Endekste taranmıyor, GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA, Turkish Journal of Science,2016

19- The alternative methods for disinfection of E coli , Endekste taranmıyor, YETİM TUBA,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA, AIP Conference Proceedings,2016

20- The Use of Essential Oils of Origanum rotundifolium as Antimicrobial Agent Against Plant Pathogenic Bacteria , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,BOZARI SEDAT,YANMIŞ DERYA,GÜLLÜCE MEDİNE,AĞAR GÜLERAY,ŞAHİN FİKRETTİN, Journal of Essential Oil Bearing Plants,2016

21- Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils of Two Species of Lamiaceae against Phytopathogenic Bacteria , SSCI, GÖRMEZ ARZU,Sedat Bozari,Derya Yanmis,Medine Gulluce,Fikrettin Sahin,Guleray Agar, Polish Journal Of Microbiology,2015

22- Determination of genotoxic and antigenotoxic effects of Peltigera canica by the bacterial reverse mutation assays , SSCI, GÖRMEZ ARZU,KARADAYI MEHMET,GÜLLÜCE MEDİNE,BARIŞ ÖZLEM,ORHAN FURKAN,ŞAHİN FİKRETTİN, Current Opinion in Biotechnology,2013

23- Characterization of Pseudomonas syringae Isolated from Apricot Trees in the Erzurum Province of Turkey and Evaluation of Cultivar Reaction , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN,GÜLLÜCE MEDİNE,ASLAN İRFAN, Journal of Plant Pathology,2013

24- Parasitic Bacteria and Fungi on Common Mistletoe Viscum album L and Their Potential Application in Biocontrol , SSCI, KOTAN RECEP,OKUTUCU AKİF,GÖRMEZ ARZU,KARAGÖZ KENAN,DADAŞOĞLU FATİH,KARAMAN İSA,HASENEKOĞLU İSMET,KORDALİ ŞABAN, Journal of Phytopathology,2013

25- Antibacterial activity and chemical composition of essential oil obtained from Nepeta nuda against phytopathogenic bacteria , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,BOZARI SEDAT,YANMIŞ DERYA,GÜLLÜCE MEDİNE,AĞAR GÜLERAY,ŞAHİN FİKRETTİN, Journal of Essential Oil Research,2013

26- Isolation and characterization of metal resistant tolerant rhizosphere bacteria from the serpentine soils in Turkey , SCI-Expanded, TURGAY OĞUZ CAN,GÖRMEZ ARZU,BİLEN SERDAR, Environmental Monitoring and Assessment,2012

27- Determination of the pathogenic and non pathogenic bacteria on stone fruits grown in Northeast Anatolia region of Turkey , SCI-Expanded, GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN, Canadian Journal of Plant Pathology,2012

28- Phenotyping and Genotyping Characterization of Salmonella Strains Isolated from Retail Beef in Erzurum Turkey , SCI-Expanded, ÇANAKÇI ADIGÜZEL GÜLŞAH,BOZOĞLU CEYDA,YANMIŞ DERYA,GÖRMEZ ARZU,GÜLLÜCE MEDİNE,ADIGÜZEL AHMET, Journal of Pure and Applied Microbiology,2012

29- Molecular Characterization of Escherichia coli O157 H7 from Retail Beef in Erzurum Turkey , SCI-Expanded, ÇANAKÇI ADIGÜZEL GÜLŞAH,GÜLLÜCE MEDİNE,BOZOĞLU CEYDA,YANMIŞ DERYA,GÖRMEZ ARZU,ATASEVER MUSTAFA,ADIGÜZEL AHMET, Journal of Pure and Applied Microbiology,2012

30- Erzurum Yöresinde Sarıçam Pinus sylvestris L Ormanlarında Zarara Neden Olan Ökseotu Viscum album L nun Fungal yada Bakteriyel Organizmalar Kullanılarak Biyolojik Mücadelesinin Araştırılması , Endekste taranmıyor, OKUTUCU AKİF,KOTAN RECEP,UĞURLU Ç,GÖRMEZ ARZU,ABDULLAHOĞLU A,KORDALİ ŞABAN,KARAMAN İSA, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Bülten,2012

31- Determination of chemical composition and antibacterial properties of essential oil of Mentha longifolia ssp longifolia against phytopathogenic bacteria , Endekste taranmıyor, YANMIŞ DERYA,GÖRMEZ ARZU,BOZARI SEDAT,ORHAN FURKAN,GÜLLÜCE MEDİNE,AĞAR GÜLERAY,ŞAHİN FİKRETTİN, Microbes In Applied Research,2011

32- Antifungal activity of green tea leaves (Camellia sinensis L.) sampled in different harvest time , SCI-Expanded, ALADAĞ HALİT,ERCİŞLİ SEZAİ,YEŞİL DUYMUŞ ZEYNEP,GÖRMEZ ARZU,YEŞİL MERYEM, Pharmacognosy Magazine,2009

33- Antioxidant and Antibacterial Activities of Portulaca Oleracea L Grown Wild in Turkey , SCI-Expanded, ERCİŞLİ SEZAİ,ÇORUH İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ŞENGÜL MEMNUNE, Italian Journal of Food Science,2008

34- Total phenolics mineral contents antioxidant and antibacterial activities of Glycyrrhiza glabra L roots grown wild in Turkey , SCI-Expanded, ERCİŞLİ SEZAİ,ÇORUH İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ŞENGÜL MEMNUNE,BİLEN SERDAR, Italian Journal of Food Science,2008

35- Total Phenolic Content Antioxidant and Antibacterial Activity of Rumex crispus Grown Wild in Turkey , SCI-Expanded, ÇORUH İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ERCİŞLİ SEZAİ,ŞENGÜL MEMNUNE, Pharmaceutical Biology,2008

36- Total phenolics mineral elements antioxidant and antibacteria activities of some edible wild plants in Turkey , SCI-Expanded, ÇORUH İRFAN,GÖRMEZ ARZU,ERCİŞLİ SEZAİ,ŞENGÜL MEMNUNE,BİLEN SERDAR, Asian Journal Of Chemistry,2007

37- Identification and pathogenicity of bacteria isolated from pome fruit trees in the Eastern Anatolia region of Turkey , SSCI, KOTAN RECEP,ŞAHİN FİKRETTİN,GÖRMEZ ARZU, Journal of Plant Diseases and Protection,2006

38- Determination of the Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oil of Artemisia dracunculus and of the Antifungal and Antibacterial Activities of Turkish Artemisia absinthium A dracunculus Artemisia santonicum and Artemisia spicigera Essential Oils , SSCI, KORDALİ ŞABAN,KOTAN RECEP,MAVİ AHMET,ÇAKIR AHMET,GÖRMEZ ARZU,YILDIRIM A, Journal of Agricultural and Food Chemistry,2005

39- Nutritional similarity in carbon source utilization of Erwinia amylovora and its potential biocontrol agents , Endekste taranmıyor, KOTAN RECEP,ŞAHİN FİKRETTİN,GÖRMEZ ARZU, The Journal of Turkish Phytopathology,2004

40- First report of Pseudomonas viridiflava on melon in Turkey , SSCI, AYSAN YEŞİM,MİRİK MUSTAFA,GÖRMEZ ARZU,ŞAHİN FİKRETTİN,ÇINAR O, Plant Pathology,2003

1- MBG-612 Nanobiyoteknoloji ve Uygulama Alanları , Doktora, 2019-2020, Türkçe, 3

2- MBG-520 Mikrobiyoloji’de Kullanılan Moleküler Teknikler ve Bilimsel Araştırmalar , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

3- MBG-415 İmmünogenetik (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

4- MBG-404 Bitirme Projesi (II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

5- MBG-212 Mikrobiyoloji (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

6- MBG-520 Mikrobiyolojide Kullanılan Moleküler Teknikler ve Bilimsel Araştırmalar , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

7- MBG-602 Bakteri Genetiği , Doktora, 2018-2019, Türkçe, 3

8- MBG-502 Moleküler Mikrobiyoloji , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

9- MBG 405 Seminer (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

10- MBG-415 İmmünogenetik (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

11- MBG-307 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Lab I (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

12- MBG 305 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

13- MBG-404 Bitirme Projesi (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 4

14- MBG-302 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler II (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

15- MBG-214 Mikrobiyoloji Lab. , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 4

16- MBG-212 Mikrobiyoloji (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

17- MBG-502 Moleküler Mikrobiyoloji , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

18- MBG-520 Mikrobiyoloji’xxde Kullanılan Moleküler Teknikler ve Bilimsel Araştırmalar , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

19- MBG 405 Seminer , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

20- MBG-415 İmmünogenetik (I. ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

21- MBG-307 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Lab II (I ve II. öğretim) , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

22- Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

23- Bitirme Projesi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 4

24- BİTİRME PROJESİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 4

25- MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULANILAN LABORATUVAR YÖNTEMLERİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

26- SEMİNER , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 1

27- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER TEKNİKLER VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

28- MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

29- İMMÜNOGENETİK , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

30- BAKTERİ GENETİĞİ , Doktora, 2016-2017, Türkçe, 3

31- MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

32- MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

33- SEMİNER , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 1

34- MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

35- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 4

36- GENEL BİYOLOJİ I , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 4

37- BAKTERİ GENETİĞİ , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 3

38- BAKTERİ GENETİĞİ , Doktora, 2014-2015, Türkçe, 3

39- MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

40- MİKROBİYOLOJİ , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

41- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

42- GENEL BİYOLOJİ II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

43- BAKTERİ GENETİĞİ , Doktora, 2014-2015, Türkçe, 3

44- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER TEKNİKLER VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

45- MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

46- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

47- GENEL BİYOLOJİ I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

48- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

49- GENEL BİYOLOJİ II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

50- MİKROBİYOLOJİ , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

51- GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

52- BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

53- GENEL BİYOLOJİ I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 4

1- Yüksek Lisans , Erzurum ili sıcak su kaynaklarından termofilik bakterilerin izolasyonu, tanılanması ve proteaz enzim aktivitelerinin belirlenmesi, EBRU, Tamamlandı, EBRU ÖZTAŞ GÜLMÜŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

2- Doktora , Termal kaynaklardan izole elde edilen çeşitli Bacillus türlerinden 1,4-β-endo ksilanaz enziminin üretilmesi, saflaştırılması ve ticari kullanılabilirliğinin araştırılması, ORHAN, Tamamlandı, ORHAN ULUÇAY, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Farklı kaynaklardan izole edilen pigment üreten bakterilerin tanılanması ve tekstil endüstrisinde boyar madde olarak kullanılması, MERVE, Tamamlandı, MERVE ŞİMŞEK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

4- Doktora , Çeşitli bakteri izolatlarının kültür filtratları ve proteinlerinin insan fibroblast hücrelerinde sitotoksik ve moleküler yanıtlarının değerlendirilmesi, FATMA NECMİYE, Tamamlandı, FATMA NECMİYE KACI, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Stenotrophomonas maltophilia'dan kitinaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları, ÇİĞDEM, Tamamlandı, ÇİĞDEM AKTAŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

1- Komisyon Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016,

2- Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

3- Kalite Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016,

4- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016,

5- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016,

6- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016, 2019

7- Enstitü Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016,

8- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2015, 2016

9- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014, 2017

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji , Journal of Natural Sciences, Dergi, Türkçe,

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , 3 Biotech, Dergi, İngilizce,

4- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , PLANTGENE, Dergi, İngilizce,

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , International Journal of Biological Macromolecules, Dergi, İngilizce,

6- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , EASTERN ANATOLIAN JOURNAL OF SCIENCE, Dergi, Türkçe,

7- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , Geomicrobiology Journal, Dergi, İngilizce,

8- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji , Brazilian Journal of Microbiology, Dergi, İngilizce,

9- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), Dergi, Türkçe,

10- Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma , Turkish Journal of Science, Dergi, Türkçe,

2019 PROFESÖR ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2003 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ