FA RU | AR | EN | Tercih Rehberi | E-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci

YÜKSEK LİSANS TEZ TESLİM SÜRECİ

Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili Enstitü tarafından uygun bulunan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Tez onay formu ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak formu ÖİDB’ye iletilen öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisinin nasıl oluşturulacağı aşağıda liste halinde gösterilmiştir.

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİSİ:

ASIL ÜYELER:

1- Danışman Öğretim Üyesi

2- Anabilim Dalından Önerilen Öğretim Üyesi

3- Üniversite Dışından Önerilen Öğretim Üyesi

YEDEK ÜYELER:

1- Anabilim Dalından Önerilen Öğretim Üyesi

2- Üniversite Dışından Önerilen Öğretim Üyesi