FA RU | AR | EN | Tercih Rehberi | E-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora Tez Teslim Süreci

DOKTORA TEZ TESLİM SÜRECİ

Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili Enstitü tarafından uygun bulunan Doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Tez onay formu ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak formu ÖİDB’ye iletilen öğrenci, Doktora diploması almaya hak kazanır.

Doktora Tez Savunma Sınav Jürisinin nasıl oluşturulacağı aşağıda liste halinde gösterilmiştir.

DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİSİ:

ASIL ÜYELER:

1- Danışman Öğretim Üyesi

2- Tez İzleme Komitesi Üyesi

3- Tez İzleme Komitesi Üyesi

4- Üniversite Dışından Önerilen Öğretim Üyesi

5- Üniversite Dışından Önerilen Öğretim Üyesi

YEDEK ÜYELER:

1- Anabilim Dalından Önerilen Öğretim Üyesi

2- Üniversite Dışından Önerilen Öğretim Üyesi