;
;

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Havalimanı Yolu Üzeri 3. Km Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi 25050 Erzurum