Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

Danıştay İDDK kararı gereğince;

1-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 12/1-d, 18/2, 18/4(Rektörlük  ibaresi), 18/5(Rektör ibaresi) maddelerinin hukuka uygun olmadığı tespitinden hareketle, disiplin soruşturmalarının ilgili disiplin amirleri tarafından gerçekleştirilmesi, Rektörlük Makamınca disiplin soruşturması açılmasının mümkün olamayacağı,

2-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13/3 maddesindeki "Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir." hükmünün hukuka aykırı bulunmasından dolayı uygulanmaması gerektiği,

3-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13/1 maddesindeki "Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir." ibaresi hakkındaki Danıştay 8. Daire'nin iptal kararı onanmıştır. 

Danıştay Sekizinci Dairesinin 23/12/2020 tarihli ve E.:2019/6735; K.:2020/5892 sayılı kararı ile ;

1-)Soruşturma açmaya yetkili amirler” başlıklı 12. maddesinin d bendi (...Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite rektörleri...)

2-)“Soruşturma süresi ve zamanaşımı” başlıklı 13. maddesinin 3.fıkrasının (…Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir...)

3-)"Soruşturmanın sonuçlandırılması" başlıklı 18. maddesinin 2. fıkrası (...Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir....), aynı maddenin 4. fıkrasında geçen "...rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu..." ibaresi ile 5. fıkrasındaki "rektör" ibaresi  İPTAL EDİLMİŞTİR.
Diğer Haberler