English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKBABA
Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKBABA
Öğretim Üyesi
Tel :
444 5 388 (Dahili 2215)
E-Posta :
yusuf.akbaba@erzurum.edu.tr
Kişisel Sayfa :
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Lisans Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 2005
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Kimya Organik Kimya 2009
Doktora Atatürk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Kimya Organik Kimya 2013
Yrd. Doç. Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Temel Bilimler Kimya 2014
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
2014 - 2016 Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Temel Bİlimler Bölüm Başkanlığı
2016 - 2017 Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Fen Fakültesi Dekan Yardımcılığı
Ödül Adı Kuruluş YılKuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
ULAKBİM Bilimsel Üye 2007 - ...
Yayınlar

YAYINLAR


Balaydın, H., Akbaba,Y., Menzek, A., Sahin, E., Goksu, S., 2009. First And Short Syntheses Of Biologically Active, Naturally Occurring Brominated Mono- And Dibenzyl Phenols. Arkivoc,14, 75-87.

Akbaba,Y., Balaydın, H., Goksu, S.,Sahin, E.,Menzek, A., 2010. Total Synthesis of the Biologically Active, Naturally Occurring 3,4-Dibromo-5-[2-bromo-3,4-dihydroxy-6-(methoxymethyl)benzyl]benzene-1,2-diol and Regioselective O-Demethylation of Aryl Methyl Ethers. Helvetica Chimica Acta, 93, 6, 1127-1135.

Akıncıoğlu A, Akbaba Y, Göçer H, Göksu S, Gülçin İ, Supuran C T., 2013. Novel Sulfamides As Potential Carbonic Anhydrase İsoenzymes İnhibitor. Bioorganic & Medicinal Chemistry 21 1379–1385

Akbaba Y., Balaydın, H.T., Menzek, A., Goksu, S.,Sahin, E., Ekinci D., 2013. Synthesis and Biological Evaluation of Novel Bromophenol Derivatives as Carbonic Anhydrase Inhibitors. Arch. Pharm. Chem, 346, 447-454


Akbaba Y, Türkeş C, Polat L, Söyüt H, Şahin E, Menzek A, Göksu S, Beydemir S. 2013. Synthesis and paroxonase activities of novel bromophenols. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28,5, 1073-1079

Akbaba Y, Akıncıoğlu A, Göçer H, Göksu S, Gülçin İ, Supuran C T., 2014. Carbonic Anhydrase İnhibitory Properties of Novel Sulfonamide Derivatives of Aminoindanes and Aminotetralins. Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry. 29, 1, 35-42

Goksu, S; Naderi, A; Akbaba, Y; Kalin, P; Akincioglu, A; Gulcin, I; Durdagi, S Salmas, RE. 2014 Carbonic anhydrase inhibitory properties of novel benzylsulfamides using molecular modeling and experimental studies. Bioorganic Chemistry 56, 75–82

Akbaba Y, Bastem, E., Topal,F., Gülçin, İ., Maraş, A., Göksu S, 2014.  Synthesis and Carbonic Anhydrase Inhibitory Effects of Novel Sulfamides Derived from 1-Aminoindanes and Anilines.  Arch. Pharm. Chem, 347, 950-957

Yılmaz, S., Akbaba, Y., Özgeriş, B., Polat K, L., Göksu, S., Gülçin, İ., Alwasel S,H., Supuran C, T. 2016 Synthesis and inhibitory properties of some carbamates on carbonic anhydrase and acetylcholineesterase, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 31:6, 1484-1491

Akbaba,Y.,Goksu, S., Sahin,E., Kilic,H., Secen, H., 2016. Synthesis and asymmetric resolution of a dopaminergic compound: 2-amino-5-methoxyindane. Tetrahedron-Asymmetry Volume: 27  Issue: 11-12,475-479

BİLDİRİLER

Doğal Olarak Oluşan Biyolojik Aktif 3,4-Dibrom-5-(brom-3,4-dihidroksi-6-(metoksimetil)benzil)benzen-1,2-diol’ün İlk Sentezi: Arilmetileterlerin Sıradışı Regioseçici o-Demetilasyonu. Yusuf Akbaba, Halis Türker Balaydın, Süleyman Göksu, Ertan Şahin, Abdullah Menzek. 23. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, 2009, Sivas.

KırmızıAlg Symphyocladia latiuscula’dan İzole Edilen Biyolojik Aktif İki Bromfenolün İlk Sentezi Halis Türker Balaydın, Yusuf Akbaba, Abdullah Menzek, Ertan Şahin, Süleyman Göksu. 23. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, 2009, Sivas.

Biyolojik Aktif Doğal Ürün 3,4-dibrom-5-(2-brom-6-(etoksimetil)-3,4-dihidroksibenzil)benzen-1,2-diol ve Bazı Türevlerinin İlk Sentezi Yusuf Akbaba, Leyla Polat, Süleyman Göksu, Ertan Şahin, Abdullah Menzek. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz, 2010, Zonguldak.

Synthesis of Biological Actie, Naturally Occuring Brominated Mono avd Dibenzyl Phenols Abdullah Menzek, Halis Türker Balaydın, Süleyman Göksu, Yusuf Akbaba, Ertan Şahin. The Sixth Jordanıan International Conferece of Chemistry and The 11th Jordanıan Chemical Conference. 19-21 April, 2011 Irbid-Jordan

Dopamin Analoğu Yeni Bileşiklerin Sentezi Hilal Çelikkaleli, Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz, 2011, Erzurum.

2-Amino-5-metoksi-1,2,3,4-tetrahidronaftalinin Alternatif Sentezi Necla Öztaşkın, Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz, 2011, Erzurum.

Dopamin Analoğu 2-Amino-5-metoksiindan’ın Sentezi ve Asimetrik Ayrılması. Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu, Ertan Şahin. 26. Ulusal Kimya Kongresi, 01-06 Ekim 2012, Muğla

Dopamin Benzeri Maddelerin Sülfamid Türevlerinin İlk Sentezi. Yusuf Akbaba, Akın Akıncıoğlu, Süleyman Göksu. 26. Ulusal Kimya Kongresi, 01-06 Ekim 2012, Muğla

Bazı Dopamin Benzeri Maddelerin Sülfamid Türevlerinin İlk Sentezi. Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu.1. İlaç Kimyası Üretim Teknolojisi Standardizasyonu Kongresi, 29-31 Mart 2013, Antalya

Potansiyel Biyolojik Aktif Bazı Benzilaminlerin Yeni Sülfamid Türevlerinin Sentezi. Ali Naderi, Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu.1. İlaç Kimyası Üretim Teknolojisi Standardizasyonu Kongresi, 29-31 Mart 2013, Antalya

Dopamin Türevi Fenolik Sülfonamidlerin Sentezi ve İnsan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (hCA-I ve hCA-II) Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Yusuf Akababa, Akın Akıncıoğlu, Hülya Göçer, Süleyman Göksu, İlhami Gülçin, Claudiu T. Supuran. Kromatografi Kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa

Novel Sulfamides As Potential Carbonic Anhydrase Isoenzymes Inhibitors. Akın Akıncıoğlu, Yusuf Akababa, Hülya Göçer, Süleyman Göksu, İlhami Gülçin, Claudiu T. Supuran. 14th Ttrahedron Syposium Challenges İn Organic & Bioorganic Chemistry, 25-28 June 2013, Austria

Synthesis and Carbonic Anhydrase Inhibitory Properties of Bromophenol Derivatives. Yusuf Akbaba, Halis Türker Balaydın,  Abdullah Menzek, Süleyman Göksu, Ertan Şahin, Deniz Ekinci. 10. Encontro Nacıonal de Qumica Organica 1. Simposio, 4-6 september 2013, Portugal

Carbonic Anhydrase Inhibitory Properties of Novel Benzylsulfamides Ali Naderi, Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu. The 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry 19-21 August 2014,Tabriz, Iran

Ladostigil Benzeri Bileşiklerin Bazı Yeni Sülfamit ve Üre Türevlerinin Sentezi. Bünyamin Özgeriş, Yusuf Akbaba, Süleyman Göksu. 3. Ulusal Organik Kimya Kongresi 5-8 Eylül,2016,Trabzon

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM