English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Duyurular

GENEL  DUYURULAR

HALKEMEKLİLİK Kurumsal İnternet Kullanım Klavuzu

Üniversitemiz 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır.


MUHASEBE - KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI

TEBLİĞLER 

Kamu İhale Kurumunun 2017/1 Nolu tebiği 21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Tebliğ No 2017/1                           
Muhasebat Genel Müdürlüğünün 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlaını belirleyen 54 sıra nolu Genel Tebliği 13/01/2017 tarih ve 29947 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sıra  No

54

Kamu İdareleri Genel Tebliği

Seri No:6

Harcırah Kanunu Genel Tebliği

Seri

No: 40 

MALİ TABLOLAR

2015 Yılına Ait 12 Aylık Mali Tablolar  

2016 Yılına Ait 12 Aylık Mali Tablolar

2017 Yılına Ait 12 Aylık Mali Tablolar

2018 Yılına Ait Aylık Mali Tablolar (Sistem açıldığında eklenecektir.)

1 -Ocak Ayına Ait Mali Tablolar                                        7- Temmuz Ayına Ait Mali Tablolar                  
2- Şubat Ayına Ait Mali Tablolar 8- Ağustos Ayına Ait Mali Tablolar
3- Mart Ayına Ait Mali Tablolar 9- Eylül Ayına Ait Mali Tablolar
4- Nisan Ayına Ait Mali Tablolar 10- Ekim Ayına Ait Mali Tablolar
5- Mayıs Ayına Ait Mali Tablolar 11- Kasım Ayına Ait Mali Tablolar
6- Haziran Ayına Ait Mali Tablolar 12- Aralık Ayına Ait Mali Tabolar


BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI

2017-2019 Bütçe Hazırlık Dökümanları

Maliye Bakanlığının 2016 -2018 Dönemi Bütçe Hazırlık Genel Yazısı

2017 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları İçin Birimler Tarafından Hazırlanması Gereken Formlar

2016 Yılı Performans Programı Hazırlama Çalışmaları Evrakları

2017 Yılı Üniversitemiz Performans Programı Yayımlanmıştır.

2018 - 2020 Bütçe Çalışmaları Hazırlık Dökümanları

2018 2020 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları Hk. Genel Yazı


STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI

Birim ve İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Taslağı

Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Tıklayınız

ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM