English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Duyurular

Bütçe Gideleri ve Ödenek Tablosu

Yayımlanan Tebliğler

Kamu İhale Kurumunun 2015/1 Nolu tebiği 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ No 2015/1  

Muhasebat Genel Müdürlüğünün 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlaını belirleyen 42 sıra nolu Genel Tebliği 04/03/2015 tarih ve 29285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sıra No 42

2015 Yılına Ait Aylık Mali Tablolar

2016 Yılına Ait Aylık Mali Tablolar

2017 Yılı Ocak Ayı Mali Tablolar

2017 Yılı Şubat Ayı Mali Tablolar

2017 Yılı Mart Ayı Mali Tablolar

Maliye Bakanlığının 2016 -2018 Dönemi Bütçe Hazırlık Genel Yazısı

2016 Yılı Performans Programı Hazırlama Çalışmaları Evrakları

Stratejik Plan Hazırlama Formatı

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu 

Kamu İdarelerince Hazırlanan Taslak Strateji Plan

Stratejik Plan Hazırlama Formatı,

2016 Yılı Mali Tablolar

2016 Yılı Aralık Ayı Mali Tablolar

Kamu Personeli Genel Tebliği ( Seri No:6)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40 )

2017 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları İçin Birimler Tarafından Hazırlanması Gereken Formlar

2017-2019 Bütçe Hazırlık Dökümanları

2017 Yılı Üniversitemiz Performans Programı Yayımlanmıştır.

HALKEMEKLİLİK Kurumsal İnternet Kullanım KLAVUZU

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM