English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Hakkımızda

Kısa Tanıtım

Genel Sekreterlik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘Yönetim Örgütleri’ konu başlığı altındaki 51. maddesi uyarınca, kendisine bağlı olarak çalışan ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar ve diğer görevlilerin bulunduğu bir yönetim idaresi olup, doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

Misyon

Üniversitemizin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak; kurum içinde ve dışında etkili bir iletişim ağı oluşturmak; akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlar karşısında hızlı, etkin ve çağdaş çözümler üreterek Üniversite’nin gelişime açık, verimli, güçlü ve güvenilir bir mekanizma olmasına destek vermek temel misyonumuzdur.

Vizyon

Dünya genelinde eğitim süreçlerinin gelişimini takip eden, ülke ihtiyaçları ile bu gelişmeleri buluşturan, yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan, daha kaliteli hizmet anlayışı ile yenilikçi, etik, insani ve çevreye duyarlı değerleri ile sürekli gelişen önder bir üniversite olmaktır.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM