English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Hakkımızda

Döner Sermaye İşletmelerinin Yükseköğretim kurumlarının esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılması gerekmektedir.

Bu İşletmelerin;

Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını saplamak, Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak, 

Döner sermaye İşletmeleri, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Misyonumuz

Uluslararası kalite standartları çerçevesinde yeniliğe açık, akılcı, şeffaf ve dinamik bir yönetim anlayışı ile üniversite kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını mümkün kılmak, gelir oluşumuna katkıda bulunan tüm üniversite birimleriyle eşgüdüm içerisinde hareket etmek suretiyle döner sermaye gelirlerinin sürekli olarak artırılmasını ve katkı paylaşımlarının mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

Vizyonumuz

Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde kendini sürekli geliştirerek çağdaş sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak sorumluluk almaktan kaçınmayan, topluma ve etik değerlere saygılı, sunduğu nitelikli ve kaliteli hizmetlerle toplum için katma değer üreten, paydaşlarla sürekli ve etkin iletişim içerisinde bulunan, kaynakların kamu yararını gözetecek şekilde etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan saygın ve güvenilir bir birim olmak


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM