English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Yüksek Öğretim ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu  PDF
2914 Yükseköğretim Personel Kanunu  PDF
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlari Teşkilati Kanunu  PDF
1416 Sayılı Kanun  PDF
78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkındaki K.H.K.  PDF
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki K.H.K.  PDF
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği  PDF
Doçentlik Sınav Yönetmeliği  PDF
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği  PDF
Yükseköğretim Üst Kuruluslari ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği  PDF
Yükseköğretim Üst Kuruluslari ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği  PDF
Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik  PDF
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı  PDF
Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı  PDF
Kadro İhdası,Serbest Birakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik  PDF
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Üst Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K.  PDF
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  PDF

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolara Açıktan ve Naklen Atama Yönetmeliği PDF

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM