English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Kanunlar

6111 Sayili Kanun PDF
657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu PDF
5018 SayiliKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu PDF
6245 SayiliHarcirah Kanunu PDF
4982 SayiliBilgi Edinme Hakki Kanunu PDF
5434 SayiliEmekli Sandigi Kanunu PDF
5502 SayiliSosyal Güvenlik Kurumu Kanunu PDF
5510 SayiliSosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu PDF
2429 SayiliUlusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkinda Kanun PDF
3628 Mal Bildiriminde Bulunulmasi Hakkinda Kanun PDF
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Personel Calıştırılması Esasları PDF

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM