English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Proje ve Hedefler


ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Personel Dairesi Başkanlığı
PROJE VE HEDEFLER

ADI : Abdulmütalip
SOYADI : ÇETİN
BİRİMİ : Personel Dairesi Başkanlığı
GÖREVİ/ÜNVANI : Daire Başkanı 

PROJE VE HEDEFLERİMİZ
(2015 Yılı Başında 31 Ocak Tarihine Kadar Doldurulacaktır)
01-Ebys evrak yönetim sistemin otomasyon üzerinden kullanımı.
02-Etik Komisyonun oluşturulması. 
03-Etik sözleşmesinin oluşturulması personele imzalatılması.
 04-Personel Daire Başkanlığı personelinin görev tanımlamasının yapılması.
05-Daire Başkanlığımız organizasyon, yetki ve sorumluklarının dağılımın yapılması.
06-İç kontrol ve değerlendirme komisyonunun oluşturulması.
07-Stratejik plana uygun olarak bütçe ve kadro talep edilmesi.
08-Aday personele Temel ve Hazırlayıcı Eğitim kurslarının verilmesi. 
09- Kayıt ve Dosyalama sisteminin analizi. Gerekli analizler ve dosyalama planlaması.
10-Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlere erişimin sağlanması.
11-Üniversitemiz personeline Hizmet İçi Eğitim verilmesi. 
12-Birimler arasındaki personel ihtiyacını belirlemek.
13-Üniversitemiz otomasyon sisteminin personel modülünün işlevsel hala getirilip güncel olarak kullanımı
14- Birimimiz Personel ile motivasyon artıcı etkinliklerin düzenlenmesi. (Piknik, Çay toplantısı vb)
15-Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım.(Sergi, Panayır, Konferans vb.)
DEĞERLENDİRME/SONUÇ
(2015 Yılı sonunda 31 Aralık Tarihine Kadar Doldurulacaktır)    
01-Oluşturuldu
02-Oluşturuldu.
03-Sözleşme Personele İmzalatıldı
04-Görev tanımlaması yapıldı
05-Personel görev dağılımı yetki ve sorumlulukları belirlendi
06-Komisyon oluşturuldu
07-Bütçe ve kadro talepleri belirlendi
08-Üniversitemiz tarafından verildi.
09-Başbakanlık talimatlarına göre yapıldı
10-Gerekli çalışmalar yapılıyor
11-Üniversitemizde gerekse başka kurum ve kuruluşlarca verilmektedir. 
12-Genel Sekreterlik Makamı’na rutin olarak bildirilyor.
13-Çalışmalar yapılıyor
14-Söz konusu faaliyetler ile ilgili planlamalar yapılmaktadır.
15-Söz konusu faaliyetler ile ilgili planlamalar yapılmaktadır.REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM