English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ


01    Ebys evrak yönetim sistemin otomasyon üzerinden kullanımı.
02    Etik Komisyonun oluşturulması.
03    Etik sözleşmesinin oluşturulması personele imzalatılması.
04    Personel Daire Başkanlığı personelinin  görev tanımlamasının yapılması.
05    Daire Başkanlığımız organizasyon, yetki ve sorumluklarının dağılımın yapılması.
06    İç kontrol ve değerlendirme komisyonunun oluşturulması.
07    Stratejik plana uygun olarak bütçe ve kadro talep edilmesi.
08    Aday personele Temel ve Hazırlayıcı Eğitim kurslarının verilmesi.
09    Kayıt ve Dosyalama sisteminin analizi.
10    Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlere erişimin sağlanması.
11    Üniversitemiz personeline Hizmet İçi Eğitim verilmesi.
12    Birimler arasındaki personel ihtiyacını belirlemek.
13    Üniversitemiz otomasyon sisteminin personel modülünün işlevsel hala getirilip güncel olarak kullanımı
14    Birimimiz Personel ile motivasyon artıcı etkinliklerin düzenlenmesi. (Piknik, Çay toplantısı vb)
15    Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım.(Sergi, Panayır, Konferans vb.)

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM