English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Yönetim Kurulu

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

Enstitü Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilen altı aday arasından Enstitü Kurulunun üç yıl için seçtiği üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, 2547 sayılı kanunla fakülte yönetim kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Yönetim Kurulu raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar. Fen Bilimleri enstitüsünün halen görev yapmakta olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Müdür 

Doç. Dr. Arzu GÖRMEZ

Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. Güven TURGUT

Müdür Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇİÇEK

Üye      

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Üye      

Prof. Dr. Songül DUMAN

Üye  

Doç. Dr. İlker KAZAZ

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM