English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Lisansüstü Dersler

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Ders içerikleri:

İleri Mikrodalga Mühendisliği

İleri Mikrodalga Mühendisliği_EN

Katıların Optik Özellikleri_TR

Katıların optik Özellikleri_EN

Matlab ve Simulink ile Sistem Simülasyon Teknikleri_EN

Matlab ve Simulink ile Sistem Simülasyon Teknikleri_TR

Mekatronik Sistem Temelleri ve Elemanları

Mekatronik Sistem Temelleri ve Elemanları_EN

Mekatronik sistemlerin Modellenmesi, Simülasyonu ve Gerçek Zamanlı Kontrolü

Mekatronik sistemlerin Modellenmesi, Simülasyonu ve Gerçek Zamanlı Kontrolü_EN

Olasılık_ve_Stokastik_Süreçler_Ders_Bilgi_Paketi

Olasılık_ve_Stokastik_Süreçler_Ders_Bilgi_Paketi_EN


Matematik Bölümü Ders İçerikleri

Sabit nokta Teorisi-1

MBG Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Bitki Doku Kültürü Uygulamaları ve Sitogenetik  English

Uygulamalı Biyoinformatik  English

Bilim Etik ve Eğitim   English

Bilim Felsefesi   English

Biyolojik aktif moleküller   English

Mikrofungusların Sınıflandırılasında Kullanılan Moleküler Teknikler   English

DNA Onarım Sistemleri   English

Genetik Toksikoloji   English

Kodlanmayan RNA   English

Mikrobiyal Ekoloji   English

Mikrobiyoloji'de Kullanılan Moleküler Teknikler ve Bilimsel Araştırmalar  English

Moleküler Bitki Islahı   English

Nanotoksikoloji Risk ve Güvenlik Değerlendirmesi   English

Transgenik Biyoteknoloji   English

MBG Doktora Ders İçerikleri

Uygulamalı Biyoinformatik   English

Bakteri Genetiği   English

Kanser Nanoteknolojisi   English

Hücre Siklusu ve Kanser Biyolojisi   English

Endüstride Kullanılan Mikroorganizmalar ve Izolasyon Yöntemleri   English

Fungal Biyoteknoloji   English

Genetik Değiştirilmiş Ürünlerin Üretimi Ve Ticareti   English

Memeli Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri   English

Moleküler Bitki Islahı   English


Kimya Mühendisliği Ders İçerikleri

Uygulamalı Elektrokimya   English


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM