English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Formlar ve Dilekçeler

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ORTAK FORMLAR

SBE-LÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN  tıklayınız.

SBE-LÜ UYGULAMA/ARAŞTIRMA İZİN DİLEKÇESİ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ TEZ SAVUNMA DUYURU FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ PASAPORT TALEP FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ ÖZGEÇMİŞ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ ORTAK DANIŞMAN ATAMA TALEP FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ JÜRİ ÜYESİ KARŞILAMA FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ TEZ KONUSU/DANIŞMAN DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ DERS DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ DANIŞMAN ÖNERİ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ BİLİMSEL HAZIRLIK DERSİ ALMA DİLEKÇE FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ ASKERLİK TEHİR DİLEKÇESİ İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ ASKERLİK TEHİR İPTAL DİLEKÇESİ İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ ANKET İZİN DİLEKÇE FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-LÜ ADAY ÖĞRENCİ TERCİH FORMU İÇİN tıklayınız.

ANABİLİM DALLARI İÇİN FORMLAR

SBE-BİRİM/ KURUMUMUZ DIŞINDAN ÖĞRETİM ÜYESİ TALEP FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-BİRİM/ LİSANSÜSTÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-BİRİM/ ÜNİP BAŞVURU FORMU İÇİN tıklayınız.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

1- SEMİNER İÇİN GEREKLİ BELGELER

SBE-YL SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-YL SEMİNER DUYURU FORMU İÇİN tıklayınız.

2- TEZ ÖNERİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SBE-YL TEZ ÖNERİ FORMU İÇİN tıklayınız.

3- TEZİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

SBE-YL TEZ JÜRİSİ ÖNERİ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-YL TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ, ATAMA VE DEĞİŞİKLİK FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-YL TEZ SAVUNMA SINAVI TALEP DİLEKÇESİ İÇİN tıklayınız.

SBE-YL TEZ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN tıklayınız.

4- TEZİN SAVUNULMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

SBE-YL TEZ SAVUNMASI SONUÇ TUTANAĞI İÇİN tıklayınız. 

5- TEZİN TESLİMİ İÇİN GEREKEN BELGELER

SBE-YL TEZ TESLİM FORMU İÇİN tıklayınız.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN

1- YETERLİK İÇİN GEREKEN BELGELER

SBE-DR YETERLİK SINAV SONUÇ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-DR YETERLİK SONUÇ BİLDİRME DİLEKÇESİ İÇİN tıklayınız.

SBE-DR YETERLİK JÜRİ ÖNERİ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-DR YETERLİK SINAV BAŞVURU FORMU İÇİN tıklayınız.

2- TEZ İZLEME KOMİTESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SBE-DR TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-DR TEZ İZLEME KOMİTESİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİ FORMU İÇİN tıklayınız.

3- TEZ ÖNERİSİ VE ÇALIŞMA SÜRECİ İÇİN GEREKEN BELGELER

SBE-DR TEZ ÖNERİ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-DR ARA RAPOR FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-DR ARA RAPOR DEĞERLENDİRME TUTANAĞI İÇİN tıklayınız.

SBE-DR TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI İÇİN tıklayınız.

SBE-DR TEZ DANIŞMANI, KONUSU DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU İÇİN tıklayınız.

4- TEZİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

SBE-DR TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU İÇİN tıklayınız.

SBE-DR TEZ SAVUNMA SINAVI TALEP DİLEKÇESİ İÇİN tıklayınız.

SBE-DR TEZ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN tıklayınız.

5- TEZİN SAVUNULMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

SBE-DR TEZ SAVUNMASI SINAV SONUÇ TUTANAĞI İÇİN tıklayınız.

6- TEZİN TESLİM EDİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

SBE-DR TEZ TESLİM FORMU İÇİN tıklayınız.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM