English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Enstitü Hakkında

ENSTİTÜ MÜDÜRÜNÜN MESAJI

İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağıdır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri,toplumdaki bireylerin bilgi birikimleri ile ölçülmektedir. Bilgi güçtür. Bugün, işletmelerin zenginliği, entelektüel bilgi düzeyleri, entelektüel sermayeleri ile ifade edilmektedir. Bilgi üretiminin temel kaynağı ise çağdaş eğitim kurumlarıdır.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İktisat Anabilim Dalında almış olduğu Yüksek Lisans öğrencileri ile eğitim-öğretim hizmetlerine başlamış, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve İktisat Anabilim Dalında da almış olduğu Doktora öğrencileri ile eğitim-öğretim hizmetleri devam etmektedir.

Öncelikli hedefi sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programları açarak hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu, alanında uzman, insan gücüne katkıda bulunmak olan enstitümüz çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.

Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU
         Enstitü Müdürü

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM