English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Enstitü Hakkında

ENSTİTÜ MÜDÜRÜNÜN MESAJI

Anadolu’nun ön sözü Erzurum’da, Erzurum’un yükselen değeri Erzurum Teknik Üniversitesi’nde, alanlarında uzman akademik kadrolar, eşine az rastlanır fiziksel altyapı olanakları ve aile sıcaklığı eşliğinde yarınları birlikte şekillendirmeye sizleri davet ediyoruz. .

Kurulduğu günden itibaren eşine az rastlanır bir gelişme sergileyerek adından sıkça söz ettiren Erzurum Teknik Üniversitemizin akademik kadro mutfağı olan Enstitümüz, üniversitemizin kuruluş ilkelerine, vizyon ve misyonuna paralel olarak değişimi yakından takip eden, gerek bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında kalmamak adına ve gerekse mesleki hayatta başarılı olma hususunda yeterli bilimsel ve kültürel bilgi birikime sahip, sosyal bilimler alanında geleneği gelecekle buluşturabilen ve bunları gerek teorik ve gerekse pratik hayata da yansıtma başarısı gösteren bilim insanları yetiştirmeyi kendine vazife saymaktadır.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak bütün bu hedefler ve görev tanımları doğrultusunda sizlerle birlikte “YARINLARI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRME” idealimizi her geçen gün artacak kalite standartlarımız ekseninde gerçekleştireceğimize olan inancımızın tam olduğunu bildirmekten ve sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu/duyacağımızı belirtmek isteriz.

TARİHÇE

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 nolu Kanun’un 131. Ek Maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan üç enstitüden biri olarak kurulmuştur.

MİSYON

İktisadi ve idari bilimler, beşeri ve sosyal bilimler ile eğitim bilimlerinin farklı dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarının koordinasyonunu üstlenen Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu bilim üretilmesini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak ve sürdürmek, belirli bir alanda ileri düzeyde eğitim gören lisansüstü öğrencilerini özgün ve bağımsız araştırma yapmaya yöneltmek, onları seçtikleri dallarda akademik ve profesyonel kariyerlere hazırlamaktır.

VİZYON

Vizyonumuz, uluslararası düzeyde bilim insanı yetiştirme uğraşında çıtayı daha da yükseltmek, akademik çeşitliliği ve disiplinler arası çalışmaları desteklemek, yeni fikir ve kuramların ortaya çıkmasını, yeni bilgilerin üretilmesini sürekli ön planda tutmaktır.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM