English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Anasayfa

DUYURULAR:

Enstitümüz bünyesinde yayın hayatına devam eden "Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" Dergipark tarafından taranmaya başlamıştır. http://dergipark.gov.tr/etusbed adresinden dergimize ulaşabilirsiniz.

Young Scholars Union (Genç Akademisyenler Birliği) tarafından 04-06 Eylül 2018 tarihleri arasında Roma Spienza Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “VI. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi” duyurusu için lütfen Tıklayınız.

İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programı için Tıklayınız.

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders Programı için Tıklayınız.

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI DUYURUSU İÇİN Tıklayınız.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİNE ULAŞMAK İÇİN Tıklayınız.

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI DUYURUSU İÇİN Tıklayınız.

TARİHÇE

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 nolu Kanun’un 131. Ek Maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan üç enstitüden biri olarak kurulmuştur.

MİSYON

İktisadi ve idari bilimler, beşeri ve sosyal bilimler ile eğitim bilimlerinin farklı dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarının koordinasyonunu üstlenen Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu bilim üretilmesini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak ve sürdürmek, belirli bir alanda ileri düzeyde eğitim gören lisansüstü öğrencilerini özgün ve bağımsız araştırma yapmaya yöneltmek, onları seçtikleri dallarda akademik ve profesyonel kariyerlere hazırlamaktır.

VİZYON

Vizyonumuz, uluslararası düzeyde bilim insanı yetiştirme uğraşında çıtayı daha da yükseltmek, akademik çeşitliliği ve disiplinler arası çalışmaları desteklemek, yeni fikir ve kuramların ortaya çıkmasını, yeni bilgilerin üretilmesini sürekli ön planda tutmaktır.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM