English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Yönetim

          ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU


Enstitü Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilen altı aday arasından Enstitü Kurulunun üç yıl için seçtiği üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, 2547 sayılı kanunla fakülte yönetim kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Yönetim Kurulu raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar. Fen Bilimleri enstitüsünün halen görev yapmakta olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Müdür       Doç. Dr. Arzu GÖRMEZ
  • Müdür Y.   Doç. Dr. Güven TURGUT
  • Müdür Y.   Yrd. Doç.Dr. Hikmet ÇİÇEK
  • Üye            Prof. Dr. Songül DUMAN
  • Üye            Prof. Dr. İrfan KAYMAZ
  • Üye            Doç. Dr. İlker KAZAZ
  • Rapörtör   Hakan ÖZKAYAGİL (Enstitü Sekreter V.)


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM