English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Enstitü Hakkında

MİSYONUMUZ

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu, lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenlemek, ulusal ve uluslararası ilgili birimler ile işbirliği içerisinde ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları doğrultusunda araştırmalar yapılmasına katkı sağlamaktır. Bu misyon doğrultusunda, çıktıları nitelikli, dinamik lisansüstü programların oluşturulması, temel ve uygulamalı araştırmalar başta olmak üzere disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite ve sanayi kuruluşları arasında işbirliğinin ve paylaşımın geliştirilmesi, uygulamaya yönelik sorunların çözümüne yardımcı olacak araştırmaların özendirilmesi, bilim ve teknolojinin gelişmesini izleyip bunların bölgesel, ulusal veya evrensel uygulama alanına aktarılabilmesini sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi temel yükümlülüklerimizdendir.

VİZYONUMUZ

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM