English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Komisyon

Başkan Prof. Dr. Bayram ŞAHİN Rektör Yardımcısı


 Üye        Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü


 Üye        Prof. Dr. Songül DUMAN    Fen Fakültesi


 Üye        Doç. Dr. Arzu GÖRMEZ    Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü


 Üye        Doç Dr. Ali Fatih YETİM   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi


 Üye        Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU  BAP Koordinatörü


 Üye        Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYDOĞDU  Edebiyat Fakültesi


 Üye        Yrd. Dr. Yılmaz KAPLAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM