English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İş Akış Şeması

                                                     T.C.
                                ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
                 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ


               

Proje duyurusu ve kabulü kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

1. Araştırma Projeleri için Yönerge ile kabul edilen başvuru takviminin her dönem Komisyon tarafından görüşülerek ilan edilmesi.

2. Proje başvurularının alınması.

3. Projelerin Komisyon Alt Bilim Kurullarınca incelenmesi.

4. Komisyon alt bilim kurullarının incelemesinden sonra ofis koordinatörlüğünce hakemlere gönderilmesi.

5. Hakemlerden gelen raporların düzenlenmesi.

6. Hakem raporlarının her proje için ilgili alt bilim kurullarında yeniden görüşülmesi.

7. Koordinatörlük tarafından hazırlanacak olan dosya ile desteklenmeye değer bulunan projelerin Komisyona sunulması.

8. Hakem düzeltme önerisi varsa, proje yöneticisine düzeltme için yazı yazılarak, düzeltilmiş proje örneğinin istenmesi ve gerekli olması halinde yeniden hakeme gönderilmesi

9. Desteklenmeye değer bulunan projelerin komisyon tarafından onaylanması.

10. Komisyon tarafından desteklenmesi onaylanan projeler için alınan kararların proje yöneticileri ve ilgili akademik birimlere bildirilmesi.

11. Proje Yöneticileri ile sözleşme yapılması.

12. Proje ödeneklerinin bütçeye konulduğunun kontrol edilmesi.

13. Devam eden projelerin her altı ayda bir ara raporlarının toplanması.

14. Süresi içerisinde tamamlanamayan ve süre uzatımı talebinde bulunulan projelerden uygun görülenlere ek süre verilmesi.

15. Projelerin Kesin Raporlarının istenmesi.

16. Kesin Raporların Komisyona sunulması.

17. Sonuçlanan Projelerin Komisyon kararlarının bildirilmesi.

18. Sonuçlanan Projelerin birer suretlerinin YÖK Kütüphane ve Dokümantasyon, ETÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıklarına gönderilmesi ve projenin sonuçlanması.

19. Projesi sonuçlanan Proje Yöneticisi akademik personele teşekkür yazısı yazılması.

20. Sonuçlanan projenin 2 yıl içerisinde yurt içi ya da yurt dışı yayın olarak geri dönüşümünün sağlanması ve geri bildirimin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne yapılması ile ilgili yazı yazılması.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM