English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Görev Sorumluluklar

Üniversitenin çalışmaları ve çeşitli faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendiren ve üniversitenin kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapan Birimimiz bu bağlamda kurum kimliğini en iyi şekilde yansıtacak bir dizi görevler üstlenmiştir

• Üniversitemizin yazılı ve görsel olarak tanıtımının ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak.
• Üniversite kapsamında düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haber amacıyla takip edilip medyaya aktarımını sağlamak.

• Medyaya yansıyan haberlerin medya takibiyle raporlandırılmasını sağlamak.

• İlimiz içinde Üniversitemizin doğru ve eksiksiz algılanmasına yönelik çalışmalar yapmak

• Üniversitemizi tanıtmak amacıyla gerekli yazılı ve görsel malzemeyi hazırlamak, tanıtıcı broşür ve CD’leri güncellemek, bastırmak, talep doğrultusunda göndermek

• Üniversitenin basınla koordinasyonunu sağlamak, yapılacak basın toplantılarının düzenlemesini yapmak ve gerektiğinde bu konuda üniversite içi çeşitli birimlere destek vermek.

• Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak, çeşitli organizasyonlarda tanıtım stantlarının temin edilmesini ve kurulmasını gerçekleştirmek.

• Üniversitemizin, diğer üniversiteler ve kamu ile iletişiminin sağlanması, bu konuda etkinlikleri yürütmek

• Üniversitemizle ilgili tüm faaliyetlerin görüntülenmesi, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması gibi işlerin yürütülmesi.

• Üniversitemizin tüm birimlerinin davetiye, afiş tasarımı vb. taleplerini karşılamaktır.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM