English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Görev ve Sorumluluklar

Müşavirliğimizin görevleri ve sorumlulukları, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesi ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinde belirlenmiştir. Bu bağlamda Hukuk Müşavirliğimizin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük Makamını temsil etmek,

- Akademik - idari personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan hukuki uyuşmazlıklarda, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizin haklarını savunmak,

- Rektörlük, Genel Sekreterlik ve diğer idari birimlerin hukuksal görüş taleplerine cevap vermek,

- Üniversitemizin taraf olduğu sözleşme ve protokollerin Üniversite menfaatleri doğrultusunda ve hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde yapılmasına yardımcı olmak,

- Üniversitemiz tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge tasarı ve teklifleri hakkında hukuki inceleme yapmak,

- Rektörlük Makamı tarafından verilen ve mevzuatta belirtilen benzer görevleri ifa etmek.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM