English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Öğrenci

ÖĞRENCİ KONSEYİ

Öğrenci Konseyi; üniversitelerde öğrencilerin eğitim,sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesindeöğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.

Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde her yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, birbirimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını ve Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi'ni oluştururlar.

Bu birimlerin amacı, üniversitemizdeki sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.

Ø Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

· İlgili fakülte, yüksekokul veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

· Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

· Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

· Seçimin yapıldığı dönemdekayıt dondurmamış olması.

Ø Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

Fakülte/Yüksekokul / EnstitüÖğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

· Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

· Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul,konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

· Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi'nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

· Bulunduğu bölüm / program / anabilim dalı / anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

· Temsil ettiği bölüm / program anabilim dalı / anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek,

· Temsil ettiği bölüm / program anabilim dalı / anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM