English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANLIĞI MEVZUATI


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Hakkında Yönetmelik

*2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Harçlarının Tespitine Dair Karar


Erzurum Teknik Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu (4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları)


ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEVZUATI


Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (5 Nisan 2017 Tarihli ve 30029 Sayılı Resmi Gazete)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (21 Mart 2013 Tarihli ve 28594 Sayılı Resmi Gazete-Eski Yönetmelik)

Lisansütü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (27 Nisan 2017 Tarihli ve 30050 Sayılı Resmi Gazete-Yeni Yönetmelik)

Yaz Okulu Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi

Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Diploma ve Diğer Belgelerin Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

Çift Anadal ve Yandal Yönergesi

Ortak Zorunlu Dersler ve Sınav Yönergesi

Özel (Misafir) Öğrenci Yönergesi

Öğrenci Kayıt Kabul İşlemlerine İlişkin Yönerge

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

Staj Yönergesi
               

Danışmanlık Yönergesi


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM