English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Formlar
Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi DOÇ
Naklen Tayin Dilekçe Örneği (İdari Personel) DOÇ
Aile Durumu Bildirimi Formu DOÇ
Aile Yardım Bildirimi Formu DOÇ
Askerlik Borçlanma Başvuru Formu DOÇ
Atama Başvuru ve Taahhüt Formu DOÇ
Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu DOC
Borçlanma Talep Dilekçesi DOÇ
Doçentlik Sınavı Ögretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Standart Form Ek-1 DOÇ
Doçentlik Sınavı Ögretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Standart Form Ek-2 DOÇ
Emeklilik Belgesi DOÇ
Hizmet Birlestirme Dilekçesi DOÇ
İlişik Kesme Belgesi DOÇ
Hastalık İzin Formu DOÇ
Yıllık ve Mazeret İzin Formu DOÇ
Kadro Talep Formu DOÇ
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi DOÇ
Mal Bildirim Beyannamesi DOÇ
Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu DOÇ
Uzman İlanı Müracaat Formu DOC
Arş. Gör. İlanı Müracaat Formu DOÇ
Yrd. Doç. Dr. İlanı Müracaat Formu DOÇ
Yrd. Doç. Dr. Bşavuru Dilekçesi  DOC
Profesör İlanı Müracaat Formu DOÇ
Proseför Başvuru Dilekçesi DOC
Doçent İlanı Müracaat Formu DOC
Doçentlik Başvuru Dilekçesi DOC
Personel Bilgi Formu DOÇ
Personel Kimlik Talep Formu DOÇ
Personel Nakil Bildirimi DOÇ
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu DOÇ
Sendika Formları DOÇ

Sınavsız Lisansüstü Eğitimine Başvuru Formu

DOÇ

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

DOÇ
Tebliğ-Tebellüğ Belgesi DOÇ
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu DOÇ
Yemin Belgesi DOÇ
Yurtdışına Görevlendirme Bilgi Formu (39. Madde) DOÇ
Arş. Gör. Faaliyet Raporu DOC
Uzman Faaliyet Raporu DOC
Okutman Faaliyet Raporu DOC
Akademik Personel Bilgi Formu DOC
Ayakta Tedavi İzin Belgesi DOC
İdari İzin Formu DOC
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu DOC
35. Madde Y.lisans ve Doktora Kefalet Senedi DOC
39. Madde Yurtdışı Görevlendirme Kefalet Senedi DOC
ÖYP - Yabancı Dil Kefalet Senedi  DOC
REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM