English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Formlar
Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi DOC
Naklen Tayin Dilekçe Örneği (İdari Personel) DOC
Aile Durumu Bildirimi Formu DOC
Aile Yardım Bildirimi Formu DOC
Askerlik Borçlanma Başvuru Formu DOC
Atama Başvuru ve Taahhüt Formu DOC
Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu DOC
Borçlanma Talep Dilekçesi DOC
Doçentlik Sınavı Ögretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Standart Form Ek-1 DOC
Doçentlik Sınavı Ögretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Standart Form Ek-2 DOC
Emeklilik Belgesi DOC
Hizmet Birlestirme Dilekçesi DOC
İlişik Kesme Belgesi DOC
Hastalık İzin Formu DOC
Yıllık ve Mazeret İzin Formu DOC
Kadro Talep Formu DOC
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi DOC
Mal Bildirim Beyannamesi DOC
Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu DOC
Uzman İlanı Müracaat Formu DOC
Arş. Gör. İlanı Müracaat Formu DOC
Dr. Öğr. Üyesi İlanı Bşavuru Dilekçesi  DOC
Dr. Öğr. Üyesi İlanı Müracaat Formu  DOC
Profesör İlanı Müracaat Formu DOC
Proseför Başvuru Dilekçesi DOC
Doçent İlanı Müracaat Formu DOC
Doçentlik Başvuru Dilekçesi DOC
Personel Bilgi Formu DOC
Personel Kimlik Talep Formu DOC
Personel Nakil Bildirimi DOC
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu DOC
Sendika Formları DOC

Sınavsız Lisansüstü Eğitimine Başvuru Formu

DOC

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

DOC
Tebliğ-Tebellüğ Belgesi DOC
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu DOC
Yemin Belgesi DOC
Yurtdışına Görevlendirme Bilgi Formu (39. Madde) DOC
Arş. Gör. Faaliyet Raporu DOC
Uzman Faaliyet Raporu DOC
Okutman Faaliyet Raporu DOC
Akademik Personel Bilgi Formu DOC
Ayakta Tedavi İzin Belgesi DOC
İdari İzin Formu DOC
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu DOC
35. Madde Y.lisans ve Doktora Kefalet Senedi DOC
39. Madde Yurtdışı Görevlendirme Kefalet Senedi DOC
ÖYP - Yabancı Dil Kefalet Senedi  DOC
REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM