English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İdari Yapı

Başkanlığımızca;

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 29. maddesinde belirtilen Personel Dairesi Başkanlığının görevlerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yerine getirilmesini sağlamak, bunun için ilgili birimlerin koordineli bir şekilde çalışmasını organize etmektir.

Buna Bağlı Olarak Dairemizce Kurulan Şube Müdürlükleri:

- Akademik Personel Şube Müdürlüğü
- İdari Personel Şube Müdürlüğü
- Eğitim ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
- Maaş-Tahakkuk Şube Müdürlüğü

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM