English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Hakkımızda

  Vizyon

    Bilimsel araştırmanın ve öğrenmenin vazgeçilmez merkezi olarak bilim ve gelişim konusundaki tüm kaynaklara her yerden erişim sağlayan kütüphane vizyonu gereği;

-- Nitelik ve nicelik bakımından en zengin koleksiyona sahip olmak,
-- Ulusal ve uluslararası kütüphane hizmetlerinde girişimci ve öncü olmak,
-- Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını önceden tespit ederek tedbir almak,
-- Teknolojik gelişime uygun arşivleme sistemlerine sahip olmak,
-- Bilgi kaynaklarına erişimin daha kolay ve hızlı olması için inovatif çalışmalar yapmak,
   için çalışır.

 

  Misyon

   Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak amacına uygun tüm kaynak ve hizmetleri sağlamak ve geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için:

 

-- Araştırmacıları bilgi kaynaklarından haberdar etmek ve istenen kaynakları sağlamak.
-- Fiziksel ve sanal kütüphane ortamlarında çalışmaları kolaylaştırıcı geekli konfor ve şartları sağlamak.
-- Kütüphane koleksiyonlarının ve kaynaklarının korunmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak.
-- Toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere ilgili kurumlar, yurtiçi ve yurtdışı   kütüphaneler ve bilgi merkezleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek. 
-- Kaliteli kütüphane anlayışına hizmet için personelde uzmanlık, beceri, bağlılık ve yaratıcılık ruhunu oluşturmak,   teşvik etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.

 

  Başkanlığmız

Üniversitemiz  kuruluş tarihinden itibaren Daire Başkanlığımız hizmet vermeye başlamıştır. Bu tarih itibari ile bir Daire Başkanı, bir Şube Müdürü, üç Kütüphaneci ve bir hizmetli ile hizmet vermeye devam etmektedir.

   

  Kütüphanemiz

      Kütüphanemiz 2013-2014 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlamıştır. Merkez kütüphanemiz merkezi derslikler binamızda 170 metre kare alanda kullanıcılarına hizmet vermektedir. Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, ihtiyaç duyulan her tür ve türden bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak amacıyla kurulmuştur.

      Üniversitemiz öğrencileri ile personelimiz, kütüphanenin doğal üyesidir ve kütüphane hizmetlerinden mevcut kütüphane yönergesi kapsamında yararlanabilmektedir. Üniversite dışından gelen araştırmacılar, kütüphane yönetiminden izin almak şartı ile kütüphane koleksiyonunda bulunan bilgi kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilmektedir.

      o Kütüphanemizde kullanıcılarımızın kullanabileceği iki adet bilgisayar mevcuttur.

      o Kütüphanemiz LC (Library of Congress Classification) sınıflama sistemini kullanmaktadır.

      o Kütüphanemizdeki bütün hizmetler tek bir mekân içerisinde kullanıcılara sunulmaktadır.

      o Kütüphanemiz ANKOS, TO-KATve TUBİTAK-EKUAL üyesidir.

     

 Koleksiyonumuz:

      Kütüphanemizde yaklaşık 11 bin civarında kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar satın alam ve bağış yoluyla temin edilmiştir. Yine üniversitemizin üye olduğu ULAKBİM aracılığıyla abone olduğu veri tabanları mevcuttur. Bu veri tabanları kütüphanemiz web sayfasında e-kaynaklar altında listelenmektedir.