English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Hakkımızda

Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek. Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

VİZYONUMUZ

Erzurum Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İsler Daire Başkanlığı Kurumu adına verilen emir ve görevlerini yapmasının mutluluğu içinde, araştırmacı,yenilikçi, objektif ve şeffaf yapısıyla, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre,yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi,sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı hedeflemektedir.

Başkanlığımız “Hizmette; kalitenin, hızın, güvenin, eşitliğin ve şeffaflığın esas alındığı bir Başkanlık olmaktır.

MİSYONUMUZ

Rektörlük ve bağlı birimlerindeki Akademik ve İdari personelin tüm giderlerinin (yolluk, hizmet alımları, haberleşme ve ulaşım,tüketime yönelik mal ve malzeme alımları vb.) tahakkuk işlemlerini yapmak, Rektörlük ve bağlı birimlerinin tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, makine ve teçhizat alımlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı satınalma ve ihale süreçlerine ilişkin işlemleri takip ve koordine etmek, Hizmet alımı yoluyla ihale edilen, Üniversitemizin çevre ve bina temizlikleri ve Personel taşmacılığı hizmetlerinin şartnameye uygun olarak yerine getirilmesini, Başkanlığımız birimlerinden hizmet alan, Üniversitemizin diğer birimleri ve üçüncü şahısların ve kurum veya kuruluşların memnuniyetlerini sağlamak.

“Bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyeti yasalara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek paydaşlarına idari ve mali konularda nitelikli hizmet sunmaktır.”


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız (İMİD), üniversitemizin kuruluş tarihinden itibaren faaliyetine devam etmektedir.  1 Başkan, 1 Şube Müdürü,  1 Tekniker, 3 İdari personel ve 6 şoför ile kendilerine verilmiş görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmektedir


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM