English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Hakkımızda

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:


        a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
        b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.


Vizyonumuz

Gelişen bilgi teknolojileri ışığında; ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusunda dönemin en modern gereksinimlerini karşılayarak, bunların tüm üniversite mensuplarına sağlanması, Bilgisayar, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunarak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulama seviyesini artırarak, bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, Daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı görev edinmiş yapıda, tercih edilen bir Üniversite olmak için projeler üretmek ve 7/24 saat hizmet sunmaktır.

Misyonumuz

Erzurum Teknik Üniversitesi bilgi işlem politika ve stratejinin yapılandırılmasında etkin rol oynayarak, var olan bilgi işlem ağ, yazılım ve donanım sistemleri ile ilgili altyapısından en verimli şekilde yararlanılarak çalışır halde tutmak, Teknolojiyi yakından izleyerek Üniversitemiz idari ve akademik birimleri ile öğrencilerine ve faaliyetleri kapsamında hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara hizmet verirken: teknolojik gelişmeleri, kullanıcı ihtiyaçlarını sistem ve bilgi güvenliğini, hizmetlerde verimlilik, etkinlik, sürekliliği, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini göz önünde tutmak, Bilişim alanındaki yeniliklere katkı sağlayarak tüm birimlerimizi iyi bir bilişim altyapısına kavuşturmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız (BİDB), üniversitemizin kuruluşundan 13.02.2012 tarihine kadar Genel Sekreterlik tarafından yürütülmüştür. Bu tarihinden itibaren vekâleten daire başkanı atanarak oluşum sürecine devam edilmiştir. Daire başkanlığı; bir daire başkan vekili, bir şube müdürü, bir uzman, iki memur ve  3 teknik personelden oluşmaktadır.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM