English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Başvuruları Değerlendirme Süreci

I-Değerlendirme

Başvuru, Etik Kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu, en geç 60 gün içinde sekretarya aracılığı ile araştırmacıya iletilir.

Etik Kurul değerlendirme sürecinde, Başvuru Formu'nda yer alan araştırmaya ilişkin bilgilerle, araştırmada kullanılacak Gönüllü Katılım Formu'nun, Ebeveyn Onay Formu'nun (gerekiyorsa) ve de kullanılacak ölçüm araçlarının kopyaları ayrıntılı bir şekilde incelemeye tâbi tutulur; araştırmanın evrensel araştırma etik ilkelerine uygunluğu kurulun değerlendirme kararının niteliğini (Kabul, Revizyon veya Ret) belirler.

Bir çalışmanın “revizyon” değerlendirmesi almasının nedenleri arasında:

*Araştırmada kullanılacak ölçüm araçlarında ya da yönteminde etik açıdan eksik/ tartışmalı kısımların bulunması,

*Gönüllü Katılım Formu ve/ya Ebeveyn Onay Formu'ndaki eksiklikler.

Bir çalışmanın reddedilmesinin nedenleri arasında:

*Katılımcılar için belirgin düzeyde etik ihlal içeren (psikolojik veya fiziksel riskler içermesi) yöntemlerin, yönergelerin, soruların yer alması.

II-Değerlendirme Sonucunun Yazılı Olarak Araştırmacıya İletilmesi

Etik Kurul sekretaryası aracılığı ile değerlendirmenin sonuçlandırıldığı mail üzerinden araştırmacıya iletilir. Sonrasında araştırmacı etik kurul kararını sekretaryamızdan elden teslim alabilir.

III-Değişiklikler

Anket, test ve ölçeklerin değiştirilmesi, yeni ilaveler yapılması, araştırmanın başlığının değiştirilmesi, yeni araştırmacılar eklenmesi ve benzeri durumlarda ilgili değişiklikler doğrultusunda başvuruya ilişkin belgeleri yeniden düzenleyerek imzalı bir şekilde yeniden Etik Kurul sekretaryasına (Hukuk Müşavirliği'ne) iletmeniz gerekmektedir.

 

 

 

 

 

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM