English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Başvuru

Araştırmacının başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az üç hafta önce Etik Kuruluna yapması gerekmektedir.

Başvuruda sorumlu araştırmacıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

1-Formlar bölümünde yer alan,

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* Gönüllü Katılım Formu (varsa) 

* Ebeveyn Onay Formu (varsa)

* Taahhütname

2-Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,

3-Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,

4-Tüm araştırmacıların CV'si,,

5-Değerlendirme formu hariç bütün formların imzalı kopyası 

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM