English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Risk Ve Kontrol

*1416 S.K Göre Atama İşlemleri Risk Kontrolü

*2547 SK Göre 13b Görevlendirmeleri Risk Kontrolü

*2547 SK Göre 39. Mad Görevlendirmeleri Risk Kontrolü

*2547 SK Göre 40. Md. Görevlendirmeleri Risk Kontrolü

*Aday memur Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Risk Kontrolü

*Derece ve Terfi İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*Diğer Öğretim Elamanlarının Atama İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İş Akışı Risk Kontrolü

*Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İş Akışı Risk Kontrolü

*Görevlendirme Süreci Uzatma İş Akışı Risk Kontrolü

*Hizmet İçi Eğitim İş Akışı Risk Kontrolü

*İdari Personel İlk Atama ve Açıktan Atama İş Akışı Risk Kontrolü

*İntibak İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*İstifa İş Akışı Risk Kontrolü

*İzin İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*Kadro Dağıtım Cetvellerinin Hazırlanması İş Akışı Risk Kontrolü

*Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*Mal Beyanı İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*Naklen Görevden Ayrılma İş Akışı Risk Kontrolü

*Ölüm Nedeniyle Görevden Ayrılma İş Akışı Risk Kontrolü

*Pasaport Başvuru İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*Personel Disiplin Soruşturma İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*Personel Kimlik Kartı İş Akışı Risk Kontrolü

*Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü İşlemleri İş Akışı Risk Kontrolü

*Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması İş Akışı Risk Kontrolü

*Yeniden Atanma İş Akışı Risk Kontrolü


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM