English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İç Kontrol Hakkında

BAŞKANLIĞIMIZIN ORGANİZASYON ŞEMASI

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması


DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN, ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZİN ve ŞEFLİKLERİMİZİN FAALİYET KONULARI ve GÖREVLERİ

* Daire Başkanlığı

* Eğitim-Öğretim İşlemleri Şube Müdürlüğü

* İstatistik, Yazı İşlemleri ve Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü

* Harçlar, Burslar ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

* Harçlar, Burslar ve Mali İşler Şefliği

* İstatistiki İşlemler Şefliği

* Lisans Eğitim Öğretim Şefliği

* Lisansüstü Eğitim Öğretim Şefliği

* Yabancı Uyruklu Öğrenciler Şefliği

* Yazı İşleri ve Kayıt-Kabul Şefliği


DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN UNVAN BAZINDA GÖREV TANIMLARI

* Daire Başkanı - Mehmet KIZILIRMAK


* Harcama Yetkilisi - Mehmet KIZILIRMAK


* Eğitim-Öğretim Şefliği - Hasan BOSTANCI

* Harçlar, Burslar ve Mali İşler Şefliği - Hasan BOSTANCI

* İstatistik, Yazı İşlemleri ve Kayıt Kontrol Şefliği - Hasan BOSTANCI


* Gerçekleştirme Görevlisi - Hasan BOSTANCI


* Harçlar, Burslar ve Mali İşler Görevlisi - Mesut YILMAZ

                                                                    - Uğur AYIK


* İdari ve Mali İşler Görevlisi - Uğur AYIK


* İstatistiki İşlemler Görevlisi - Mesut YILMAZ


* Kayıt Kabul Görevlisi - Şeyma BÖLÜKMEŞE

                                       - Tuğba AKPİNAR

                                       - Kadir YILDIZ


* Lisans Eğitim-Öğretim Görevlisi - Hasan BOSTANCI 

                                                        - Mesut YILMAZ

                                                        - Uğur AYIK

                                                        - Şeyma BÖLÜKMEŞE

                                                        - Kadir YILDIZ

                                                        - Tuğba AKPİNAR


* Lisansüstü Eğitim-Öğretim Görevlisi - Hasan BOSTANCI

                                                               - Mesut YILMAZ

                                                               - Uğur AYIK


* Yabancı Uyruklu Öğrenciler Görevlisi - Mesut YILMAZ

                                                                 - Uğur AYIK


* İç Kontrol Temsilcisi - Uğur AYIK


* Taşınır Kayıt - Uğur AYIK


* Taşınır Kontrol - Hasan BOSTANCI



REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM