English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İç Kontrol Hakkında

BAŞKANLIĞIMIZIN ORGANİZASYON ŞEMASI


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması                            

    PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu   


DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZİN FAALİYET KONULARI VE GÖREVLERİ


Daire Başkanlığı        

                                                                                                                               

    PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu     

Etüt Proje Şube Müdürlüğü

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Yapım Şube Müdürlüğü

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


İdari İşler ve İhale Takip Şefliği

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN UNVAN BAZINDA GÖREV TANIMLARI


Daire Başkanı                                                                                                            

Ali ÇELİK

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu   

Birim Risk Koordinatörü

Şenel BEBEK

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Gerçekleştirme Görevlisi 

Tamer AYAZOĞLU

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Harcama Yetkilisi

Ali ÇELİK

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Etüt Proje Şube Müdürü

Şenel BEBEK

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Yapım Şube Müdürü

Tamer AYAZOĞLU

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

İdari ve Mali İşler Görevlisi

Türkan ULAŞER

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Şenel BEBEK

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Fuat ÇOĞLAN

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

İç Kontrol Temsilcisi

Fuat ÇOĞLAN

     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Etüt Proje Kontrol Görevlisi                                                                                         

Taner BUDAKOĞLU  

Mahmut EFE 

Burcu SARİ

Fuat ÇOĞLAN                                                       

    PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu   

Yapım Şube Kontrol Görevlisi

Mehmet GÜNGÖR 

Sedat AKMEŞE 

Köksal NAKIŞDÜZEN

Nelihan NUGAY KÜÇÜKOĞLU

Nazlı AYAZOĞLU

Faruk ÇAĞLAROĞLU

Mahmut EFE 

Taner BUDAKOĞLU

Burcu SARİ

Hüseyin KÜLEN 

Fuat ÇOĞLAN

   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu 

Sekreter

Asuman GENCERKOÇ

   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu 

İdari İşler ve İhale Takip Görevlisi

Türkan ULAŞER

    PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu 


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM