English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İç Kontrol Hakkında

BAŞKANLIĞIMIZIN ORGANİZASYON ŞEMASI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması                                                   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu        

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZİN FAALİYET KONULARI VE GÖREVLERİ

Daire Başkanlığı                                                                                                                        PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu        
Etüt Proje Şube Müdürlüğü                                                                                                       PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yapım Şube Müdürlüğü                                                                                                             PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
İdari İşler ve İhale Takip Şefliği                                                                                                  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN UNVAN BAZINDA GÖREV TANIMLARI

Daire Başkanı                                                                                                            

Ali ÇELİK                                                                                                                                 PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu       

Birim Risk Koordinatörü                           

Şenel BEBEK                                                                                                                           PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Gerçekleştirme Görevlisi 

Tamer AYAZOĞLU                                                                                                                   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Harcama Yetkilisi  

Ali ÇELİK                                                                                                                                 PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Etüt Proje Şube Müdürü

Şenel BEBEK                                                                                                                           PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Yapım Şube Müdürü

Tamer AYAZOĞLU                                                                                                                  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

İdari ve Mali İşler Görevlisi

Türkan ULAŞER                                                                                                                       PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Şenel BEBEK                                                                                                                           PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Fuat ÇOĞLAN                                                                                                                          PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

İç Kontrol Temsilcisi                                                                                                         

Fuat ÇOĞLAN                                                                                                                          PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Etüt Proje Kontrol Görevlisi                                                                                         

Taner BUDAKOĞLU  

Mahmut EFE 

Burcu SARİ

Fuat ÇOĞLAN                                                                                                                           PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu  

Yapım Şube Kontrol Görevlisi

Mehmet GÜNGÖR 

Sedat AKMEŞE 

Köksal NAKIŞDÜZEN

Nelihan NUGAY KÜÇÜKOĞLU

Nazlı AYAZOĞLU

Faruk ÇAĞLAROĞLU

Mahmut EFE 

Taner BUDAKOĞLU

Burcu SARİ

Hüseyin KÜLEN 

Fuat ÇOĞLAN                                                                                                                              PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu    

Sekreter

Asuman GENCERKOÇ                                                                                                              PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu  

İdari İşler ve İhale Takip Görevlisi

Türkan ULAŞER                                                                                                                       PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucuREKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM