English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Risk Ve Kontrol

                                                                  
BAŞKANLIĞIMIZ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ RİSK VE KONTROLLER


Bütçe ve Performans Müdürlüğü İş Akış Süreçlerinin Risk ve Kontrolleri


Ödenek Aktrma İşlemleri                                                                                 PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bütçe Hazırlama PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Gelir Fazlası Ödenek Kaydı PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yatırım Programlarının Revizesi PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödenek Gönderme İşlemleri PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Tenkis İşlemleri PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yatırım Programlarının Uygulanması ve Raporlanması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yatırım Teklifinin Hazırlanması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Detay Programların Belirlenmesi PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Hazine Yardımı PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ayrıntılı Finans Programı Hazırlama PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Likit karşılığı Ödenek Kaydı  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bütçe İşleminin İptali PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Hazine Yardımlarının Serbest Bırakılması PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Revize İşlemleri PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yıllık Değerleme Raporu  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Performans Prgramı Hazırlama PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Strateji Planlama Müdürlüğü

Faaliyet Raporu Hazırlama                                                                                                           PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Stratejik Plan Hazırlama  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü İş Akış Şemaları

Hakediş ve Taahhüt İşlemleri                                                                                  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Seyahat Kartlarının Kontrolü    PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Tenkis ve Tahsis Kadro Kontrolleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yan Ödeme Cetvellerinin Kontrolü  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yurt Dışı Konaklama Bedellerinin Kontrolü  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Doğrudan Temin Ödemeleri PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Mali Mevzuat Görüş Verme  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürlüğü

Ödeme İşlemleri Rİsk ve Kontroller

Emanet Ödemeleri                                                                                    

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu

Mal/Hizmet ve Yapım İhalesi Yapma İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Harcama Birimi fatura ile Ödeme Emri Belgesi oluşturma ve Muhasebe                          PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yolluk Ödemeleri     PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Maaş Ödemeleri   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Sosyal Güvenlik Ödemeleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Sendika Ödemeleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ek Ders Ödemeleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ön ödeme işlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Tahakkuk İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödeme Emri Belgelerinin Ön mali Kontrol İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
BAP Proje Ödeme İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Aylık Kurumun Bildirdiği Vergilerin Ödenmesi İşlemi  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Erasmus Ödeme İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Tubitak Projeleri Ödemesi İşlemleri 
PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Farabi Ödeme İşlemleri 
PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
İcra Ödemeleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kefalet Ödemeleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kesin Ödeme İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Muhasebe İşlemleri

Kesin Hesap Hazırlama                                                                                                           PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Dönem Sonu İşlemleri                                                                                             PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bütçe Ödeneklerinin Muhasebeleştirilmesi  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kefalet İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödenek Gönderme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bütçe Gelirleri Tahsilat  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödenek İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Özlük İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Taşınır İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Teminat Mektupları  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Yapı Denetim Ödemeleri İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Taşınır Yönetimi   PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Taşınır Kesin Hesap Cetveli İşlemleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Banka İşlemleri ve Ekstre Kapatma  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
İcra Tahakkuku  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ödeme Belgelerinin Arşivlenmesi  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ön Ödemelerde Görevlendirme İşlemleri PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Sayıştay Denetimi ve İlamları  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Gelirlerin Yönetimi Risk ve Kontroller


Örgün Eğitim Gelirleri                                                                                     

PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
İkinci Öğretim Gelirleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Kantin Kafeterya Gelirleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Taşınmaz Kira Gelirleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Şartname ve Basılı Evrak Gelirleri  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Bağış ve Yardım Gelirleri PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Ceza Gelirleri, Tazminat Gelirleri vb. PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Diğer Gelirler  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Sosyal Tesis Gelirleri PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Alacakların Takibi

Kişi Alacakların Takibi                                                                                                                          PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


SGB Otomosyon Sistemleri

KBS Şİfre Verilmesi                                                                                                 PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
E- Bütçe İşlemleri Şifre Verilmesi  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Gelen Evrak İşlemleri

Harici Gelen Evrak                                                                                                PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Dahili Gelen Evrak  PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


Harici Giden Evrak İşlemleri

Harici Giden Evrak                                                                               PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu
Dahili Giden Evrak                                 PDF ŞEKLİ ile ilgili görsel sonucu


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM